Andra programträffen

4-5 mars var det dags för årets andra programträff med teamat ”Från strategi till praktik”. Första dagen besökte vi Socialstyrelsen som tillsammans med SKR, Vårdanalys och TLV gav en intressant överblick av det regulatoriska landskapet. Dag två spenderade vi hos Tiohundra AB i Norrtälje som arbetar med en intressant modell där vård och omsorg är integrerade i en utförarorganisation. Ett stort tack till alla som gjorde detta till ett lyckat kurstillfälle!

Peter Graf föreläser
Mattias Fredricson och Kristina Wikner från Socialstyrelsen
Sophia Brodin från TLV
Jean-Luc af Geijerstam, Vård-och omsorgsanalys
Fredrik Lennartsson, Sveriges Kommuner och Regioner

Första programträffen

Tack för en härlig kursuppstart med programmet 2020! I veckan samlades årets 18 deltagare och mentorer i Ledarskapsakademin på Bosön utanför Stockholm för en tvådagars boost i ledarskap, gruppdynamik, motivation med bland annat Erik Strand (ex Praktikertjänst) och vår boxningsvärldsmästare Anna Laurell. Stort tack till alla som var med!

Tack för 2019

2019 har varit ett innehållsrikt år för Ledarskapsakademin, vi har stärkt stiftelsens styrelse med ny kompetens och utblick. Ann-Marie Begler, Kent Nauclér och Birgir Jakobsson har under året tagit plats i styrelsen.

Vårt uppskattade Mentors- och Managementprogram har genomförts med 29 deltagare från svensk sjukvård och avslutades med diplomering i samband med Ledarskapsdagen. Vi välkomnar 29 nya alumner till vårt nätverk! 2020 byter programmet namn till Ledarskaps- och Mentorsprogrammet vilket vi tycker bättre speglar programmets innehåll. Programmets fokus är på möten med aktiva ledare inom vården i kombination med inspel från systembärande myndigheter, internationell utblick, intresseväckande och praktiskt föredrag från ledarutbildare och en egen mentorsrelation med en tung och respekterad ledare inom vården.

Ledarskapsdagen och korande av Framtidens Ledare gick av stapeln på Karolinska Institutet med närmare 200 deltagare. Vi gratulerar årets vinnare Andreas Kling.

Biomedica, Karolinska institutet, Stockholm Andreas Kling, verksamhetschef Danderyds sjukhus är Framtidens ledare i vården 2019 på Prisutdelning Framtidens ledare i sjukvården
Biomedica, Karolinska institutet, Stockholm Marlene Midtvedt, verksamhetschef Capio vårdcendtral Strömstad, Christina Kennedy, Dagens Medicins chefredaktör, Andreas Kling, verksamhetschef Danderyds sjukhus, juryordförande Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kristina Wikner, enhetschef Socialstyrelsen och Michael Berglund på Prisutdelning Framtidens ledare i sjukvården

Ny ledamot i stiftelsens styrelse

Vid stiftelsens styrelsemöte 9/12 valdes Birgir Jakobsson, Hälsodirektör på Island och tidigare sjukhusdirektör Karolinska Sjukhuset in i stiftelsens styrelse. Vi välkomnar Birgir till styrelsearbete!

Birgir Jakobsson

Nytt från stiftelsen

Ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi, i stället för Stefan Larsson, BCG, är Kent Nauclér, ordförande Röda Korsets högskola och tidigare förbundsdirektör för Arbetsgivaralliansen.

Nya suppleanter är Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet, tidigare generalsekreterare Cancerfonden, samt Ann-Marie Begler, särskild utredare vid Regeringskansliet och styrelseordförande för Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Från och med 1 januari 2020 avslutar Dagens Medicin sitt engagemang i Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi. Michaël Berglund AB tar då över ansvaret för driften av mentor-och managementprogrammet, ledarskapsdagen samt alumniverksamheten.

Stiftelsens ordförande Michaël Berglund säger i en kommentar:

“Vi ser fram emot att Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi fortsatt kommer att spela en viktig roll i svensk sjukvård genom att lyfta fram den enorma betydelsen av ledarskap i vården. Vårt program är unikt och har konsekvent fått fantastiska utvärderingssiffror av deltagarna genom åren. Det stärker oss i vår tro på att det finns ett behov av att utveckla det goda ledarskapet från en oberoende part, som stiftelsen, tillsammans med våra namnkunniga och engagerade mentorer och samarbetspartners.”

29 toppchefer delar med sig av erfarenheter

29 toppchefer i svensk sjukvård ställer upp som mentorer i mentor- och managementprogrammet 2019. Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, Västra Götalandsregionen, är en av dem. Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO är en annan generös och uppskattad mentor. Två av mentorerna har tidigare fått utmärkelsen Framtidens Ledare i Sjukvården: Sofia Palmquist, vd för Capio S:t Görans sjukhus och Johan Kaarme, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.

Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2020

Deltagarna i 2020 års upplaga av Ledarskaps-och Mentorsprogrammet samlades...

Ledarskapets kärna i fokus på Sjukvårdens Ledarskapsdag

Ledarskap som gör skillnad är rubriken för årets upplaga...

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi uppgift är att bedriva utbildning och seminarier kring ledarskap och organisation inom hälso- och sjukvården. Syftet är att öka kunskapen om vad gott ledarskap innebär för hälso- och sjukvården.

Kontakta oss

Layer 2 070-968 82 84
Skicka e-post till: