Sjukvårdens ledarskapsakademi © 2015 • Privacy Policy

 

Kontakt: info@vardensledarskapsakademi.se

DAGS ATT ANSÖKA TILL MENTOR- OCH MANAGEMENTPROGRAMMET 2016

27 toppchefer i sjukvården står till förfogande som mentorer - ansök senast den 4 september

Sjukvårdens ledarskapsakademi erbjuder ett unikt mentor- och managementprogram för yngre personer med uppdrag som chefer i sjukvård eller forskning. Nu är det dags att söka till det femte årets program! Ansökningstiden startar den 10 juni.

 

De personer som väljs ut får en egen mentor med gedigen ledarerfarenhet från sjukvården, den akademiska världen och näringslivet. Till förfogande står nu 27 av sjukvårdens mest erfarna chefer som presenteras här.

 

I programmet ingår dessutom:

 

  • Sex till sju programträffar med föreläsningar och workshops på olika teman, där du möter ledande experter och företrädare för svensk sjukvård.
  • Deltagande i Sjukvårdens ledarskapsdag i Stockholm den 2 december 2015.
  • En studieresa till Tyskland. I år besöktes Martini klinik, det största specialistcentret på prostatacancer i världen, där värdebaserad sjukvård står i fokus.

 

Du ansöker skriftligt till mentor- och managementprogrammet på ett webbaserat ansökningsformulär. Ansökan kompletteras med

ditt CV och minst fyra referenser med kontaktuppgifter. De sökande får vara högst 45 år vid ansökningstillfället. Sista ansökningsdag är den 4 september 2015.

 

Efter en intervju- och testprocess görs den slutliga antagningen till programmet av en styrgrupp bestående av representanter för initativtagare och partner till Sjukvårdens ledarskapsakademi.

 

Länk till ansökningsformuläret.

8 juli »

SJUKVÅRDENS LEDARSKAPSDAG 2015 - SÅ SKAPAR VI RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SJUKVÅRDENS LEDARE

I år är det fem år sedan initiativet Sjukvårdens ledarskapsakademi startade. Det firar vi den 2 december då vi samlar sjukvårdens chefer och andra engagerade till Sjukvårdens ledarskapsdag i Aula Medica, Karolinska Institutet. Årets program har fokus på hur förutsättningarna för ledarskapet i svensk sjukvård och forskning kan utvecklas och förbättras.

 

Läs mer

20 april »

HÖGT BETYG TILL MENTOR- OCH MANAGEMENTPROGRAM

Vi har gjort en enkätundersökning till

de tre tidigare årens deltagare i mentor-och managementprogrammet i Sjukvårdens ledarskapsakademi.

 

Läs mer

21 oktober »

DE FICK PRIS FÖR LEDARSKAP 

Tobias Nordin och Mia von Knorring tog emot de prestigefyllda priserna till Framtidens ledare och Årets ledarskapsfrämjare på Sjukvårdens ledarskapsdag den 21 oktober.

DETTA ÄR SJUKVÅRDENS LEDARSKAPSAKADEMI 

Sjukvårdens ledarskapsakademi är ett initiativ för att på olika sätt stärka ledarskapet i sjukvård och forskning.

Att få fler skickliga chefer är en nödvändighet för att kunna hantera de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. I få andra samhällssektorer är ledarskapet så komplext och utmanande – sjukvårdens ledare måste kunna hantera kraven på resultat och effektivitet och samtidigt leda den medicinska verksamheten där förmågan till prioriteringar och etiska avvägningar ständigt prövas.

 

  • Vår vision är att hälso- och sjukvården om tio år ska vara en av de samhällssektorer som anses ha bäst ledare.
  • Vi vill främja ett klimat där de som vill bli ledare får ett tydligt mandat, blir utvärderade och belönade när de lyckas.
  • Vi vill göra det attraktivt att bli chef i sjukvården.

 

Sjukvårdens ledarskapsakademi startade i juni 2011 och verkar på flera olika sätt för att stärka ledarskapet i sjukvården.

 

  • Vi delar årligen ut pris till Framtidens ledare och Årets ledarskapsfrämjare. Nomineringstiden pågår fram till den 24 maj.
  • Vi driver ett mentor- och managementprogram för 20-25 ledare i svensk sjukvård som är 45 år eller yngre. Just nu pågår det fjärde årets program. Ansökningstiden till nästa års program startar den 10 juni 2015.
  • Vi arrangerar Sjukvårdens ledarskapsdag varje höst med ett program som tar upp ledarskap som en strategisk ledningsfråga för att utveckla sjukvården. Årets dag är den 2 december på Aula Medica, Karolinska institutet.

 

 

Vill du veta mer om Sjukvårdens ledarskapsakademi? Kontakta vår projektledare Maja Florin maja.florin@vardensledarskapsakademi.se 070-691 24 39

Sjukvårdens ledarskapsakademis mentor- och managementprogram 2015 har 24 deltagare från hela landet. Målet med programmet är att deltagarna ska utvecklas som ledare genom samtal och diskussioner med sin mentor och andra deltagare i programmet, få kunskap och inspiration från experter och erfarna ledare i form av föreläsningar, diskussioner och studiebesök.

SJUKVÅRDENS LEDARSKAPSAKADEMI

Sjukvårdens ledarskapsakademi är ett initiativ av Michaël Berglund Executive Search, Boston Consulting Group och tidningen Dagens Medicin. Partner till initiativet är Akademiska sjukhuset, Capio, Karolinska universitetssjukhuset, Landstinget i Kalmar län, Landstinget Sörmland, Pfizer, Region Skåne, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västerbottens läns landsting.