Sjukvårdens ledarskapsakademi är ett initiativ av Michaël Berglund Executive Search, Boston Consulting Group och tidningen Dagens Medicin. Partner till initiativet är Akademiska sjukhuset, Capio, Karolinska universitetssjukhuset, Landstinget i Kalmar län, Landstinget Sörmland, Pfizer, Region Skåne, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västerbottens läns landsting.

Nyheter

Sjukvårdens ledarskapsakademi © 2015 • Privacy Policy

 

Kontakt: info@vardensledarskapsakademi.se

SJUKVÅRDENS LEDARSKAPSDAG 2014

Han är Framtidens ledare i sjukvården 2015

Tobias Nordin tar emot priset från Drottning Silvia under överinseende av juryns ordförande Barbro Fridén. FOTO: Izabelle Nordfjell, Bildbyrån.

Tobias Nordin, 42 år, läkare, psykiater och verksamhetschef, Psykiatri Affektiva I vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, är Framtidens ledare i sjukvården 2014. Han fick ta emot utmärkelsen vid en prisceremoni med Drottning Silvia på Karolinska institutet i samband med Sjukvårdens ledarskapsdag i dag den 21 oktober.

 

Juryns motivering: "För sitt mogna och moderna ledarskap i kombination med ett brinnande engagemang för psykiatrin och dess utveckling. En ledare som lyckas med det mest väsentliga i ledarskapet – att få med sig sina medarbetare, att få följare och tillsammans med dem uträtta något värdefullt för patienterna."

Vinnaren får ett stipendium till en veckas ledarskapskurs på Harvard Business School i Boston, med ledarskapsgurun professor Michael Porter som lärare.

När Tobias Nordin beskriver sin egen syn på ledarskap i sjukvården poängterar han att den viktigaste uppgiften är att möjliggöra för medarbetare att ge bra vård. Han vill att patienter, närstående, medarbetare, studenter och forskare ska välja hans verksamhet och ambitionen är hög ”Jag vill att den ska vara i världsklass”.

De andra två finalisterna var Karolina Behrnsten, 38 år, arbetsterapeut och verksamhetschef, arbetsterapikliniken vid Karolinska universitetssjukhuset, och Anna Beskow, 41 år, molekylärbiolog och biobankschef vid Uppsala Biobank.

Juryn delade också ut pris till en person som gjort viktiga insatser för att främja ett gott ledarskap i sjukvården. Årets ledarskapsfrämjare i sjukvården är Mia von Knorring, ansvarig för magisterprogrammet i ledning, organisation och innovation vid Medical Management Centrum, Karolinska Institutet.

Årets ledarskapsfrämjare Mia von Knorring med pris-

utdelaren Drottning Silvia. FOTO: Izabelle Nordfjell, Bildbyrån.

Juryns motivering:"För sitt starka engagemang i främjandet av forskningsinriktad ledarskapsutveckling, där hon särskilt satt fokus på relationen mellan läkare och sjukvårdens chefer. Som ansvarig för Karolinska Institutets magisterprogram i ledning, organisation och innovation är hon djupt engagerad i kompetensutvecklingen hos första och andra linjens chefer i sjukvården och i arbetet för att stärka deras förutsättningar att utöva sin ledarroll."

DETTA ÄR SJUKVÅRDENS LEDARSKAPSAKADEMI 

Sjukvårdens ledarskapsakademi är ett initiativ för att på olika sätt stärka ledarskapet i sjukvård och klinisk forskning.

Att få fler skickliga chefer är en nödvändighet för att kunna hantera de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. I få andra samhällssektorer är ledarskapet så komplext och utmanande – sjukvårdens ledare måste kunna hantera kraven på resultat och effektivitet och samtidigt leda den medicinska verksamheten där förmågan till prioriteringar och etiska avvägningar ständigt prövas.

  • Vår vision är att hälso- och sjukvården om tio år ska vara en av de samhällssektorer som anses ha bäst ledare.
  • Vi vill främja ett klimat där de som vill bli ledare får ett tydligt mandat, blir utvärderade och belönade när de lyckas.
  • Vi vill göra det attraktivt att bli chef i sjukvården.

Sjukvårdens ledarskapsakademi startade i juni 2011 och verkar på flera olika sätt för att stärka ledarskapet i sjukvården.

  • Vi delar årligen ut pris till Framtidens ledare och Årets ledarskapsfrämjare. Nomineringstiden pågår fram till den 30 juni.
  • Vi driver ett mentor- och managementprogram för cirka 20 ledare i svensk sjukvård som är 45 år eller yngre. Just nu pågår det tredje årets program. Ansökningstiden till nästa års program startar den 11 juni.
  • Vi arrangerar Sjukvårdens ledarskapsdag varje höst med ett program som tar upp ledarskap som en strategisk ledningsfråga för att utveckla sjukvården. Årets dag är den 21 oktober.

Vill du veta mer om Sjukvårdens ledarskapsakademi? Kontakta vår projektledare Maja Florin maja.florin@dagensmedicin.se 08-409 321 71.

Sjukvårdens ledarskapsakademis mentor- och managementprogram 2014-2015 har 24 deltagare från hela landet. Målet med programmet är att deltagarna ska utvecklas som ledare genom samtal och diskussioner med sin mentor och andra deltagare i programmet, få kunskap och inspiration från experter och erfarna ledare i form av föreläsningar, diskussioner och studiebesök.

21 oktober »

ÅRETS DELTAGARE I MENTOR- OCH MANAGEMENTPROGRAMMET

23 chefer från olika delar av sjukvården deltar i det kommande årets mentor- och managementprogram i Sjukvårdens ledarskapsakademi. Här presenterar vi de uttagna kandidaterna.

10 september »

FINALISTERNA UTSEDDA TILL FRAMTIDENS LEDARE

Nu är de tre finalisterna klara till  Framtidens ledare i sjukvården 2014. Två kvinnor och en man är finalister i år. Vilka finalisterna är presenteras i mitten av oktober.

 

Läs mer

7 april »

STUDIERESA OM KVALITETSSTYRNING I VÅRDEN 

Årets studieresa för deltagarna i mentor- och management-programmet i Sjukvårdens ledarskapsakademi gick till Hamburg, med besök på Martinikliniken, en högspecialiserat centrum för prostatacancerkirurgi med de bästa resultaten i världen.