Ett initiativ för att stärka ledarskap i sjukvården

Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi är ett initiativ för att på olika sätt stärka ledarskapet i sjukvård och forskning.

  • Vår vision är att hälso- och sjukvården om tio år ska vara en av de samhällssektorer som anses ha bäst ledare.
  • Vi vill främja ett klimat där de som vill bli ledare får ett tydligt mandat, blir utvärderade och belönade när de lyckas.
  • Vi vill göra det attraktivt att bli chef i sjukvården.

Nyheter

Han är Framtidens ledare i sjukvården
Framtidens ledare i sjukvården 2017 heter Anders Jarlborg och är logistiker. Hans mål som chef är att göra sig själv onödig.  Läs mer
 
24 chefer utvalda till mentor- och managementprogram
Nu är det klart vilka chefer som valts ut att gå mentor- och managementprogrammet i Sjukvårdens ledarskapsakademi under 2018. Programmet är inte likt något annat chefsprogram riktat mot sjukvården. Läs mer
 

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Bakom Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi står Akademiska sjukhuset, Aleris, Boston Consulting Group, Capio, Dagens Medicin, Ersta Diakoni, Karolinska universitetssjukhuset, Landstinget i Kalmar län, Michaël Berglund Executive Search, Pfizer, Region Östergötland, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västerbottens läns landsting.