Nytt från stiftelsen

Ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi, i stället för Stefan Larsson, BCG,

är Kent Nauclér, ordförande Röda Korsets högskola och tidigare förbundsdirektör för Arbetsgivaralliansen.

Nya suppleanter är Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet, tidigare generalsekreterare Cancerfonden, samt Ann-Marie Begler, särskild utredare vid Regeringskansliet och styrelseordförande för Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Från och med 1 januari 2020 avslutar Dagens Medicin sitt engagemang i Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi. Michaël Berglund AB tar då över ansvaret för driften av mentor-och managementprogrammet, ledarskapsdagen samt alumniverksamheten.

Stiftelsen har valt att förlänga ansökningstiden för mentor- och managementprogrammet 2020 till den 1 november 2019.

Stiftelsens ordförande Michaël Berglund säger i en kommentar:

"Vi ser fram emot att Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi fortsatt kommer att spela en viktig roll i svensk sjukvård genom att lyfta fram den enorma betydelsen av ledarskap i vården. Vårt program är unikt och har konsekvent fått fantastiska utvärderingssiffror av deltagarna genom åren. Det stärker oss i vår tro på att det finns ett behov av att utveckla det goda ledarskapet från en oberoende part, som stiftelsen, tillsammans med våra namnkunniga och engagerade mentorer och samarbetspartners."

Nyheter

BCG avslutar sitt engagemang i Sjukvårdens Ledarskapsakademi
Boston Consulting Group, BCG, är medgrundare till Stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi och har från starten tagit en aktiv del i att etablera och utveckla verksamheten. BCG har i juli 2019 tagit beslutet att avsluta sitt engagemenag i stiftelsens styrelse och kommer därför inte att medverka i någon del av ledarskapsakademins verksamhet.
 
Kontaktinformation
För verksamheten fr.om. 1.1 2020 och alla frågor som rör program och mentorskap 2020 vänligen kontakta nina.axelsson@michaelberglund.se. Telefon: 0730275762
 

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Bakom Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi 2019 står Dagens Medicin, Ersta Diakoni, Karolinska universitetssjukhuset, Region Kalmar län, Michaël Berglund Executive Search, Pfizer, Region Östergötland, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Capio.

Kontakta oss