Ett initiativ för att stärka ledarskap i sjukvården

Sjukvårdens ledarskapsakademi är ett initiativ för att på olika sätt stärka ledarskapet i sjukvård och forskning.

  • Vår vision är att hälso- och sjukvården om tio år ska vara en av de samhällssektorer som anses ha bäst ledare.
  • Vi vill främja ett klimat där de som vill bli ledare får ett tydligt mandat, blir utvärderade och belönade när de lyckas.
  • Vi vill göra det attraktivt att bli chef i sjukvården.

Nyheter

Nomineringsstart för Framtidens ledare 2016

Bättre ledarskap är förutsättningen för att sjukvården ska klara sina utmaningar. Nu har ni chansen att nominera riktigt goda förebilder, och dem som stöttar dem. Nominera till Framtidens ledare och Årets ledarskapsfrämjare.

Läs mer

22 unga chefer - redo att utvecklas

Nu är det femte årets mentor- och managementprogram i Sjukvårdens ledarskapsakademi igång. Tjugotvå unga ledare från Kristianstad i söder till Vännäs i norr samlades under två dagar i slutet av januari till den första träffen i programmet.

Läs mer

Femårsjubileum för satsning på ledarskap

2015 var det fem år sedan Sjukvårdens ledarskapsakademi startade. Det firade vi den 2 december då vi samlade sjukvårdens chefer och andra engagerade till Sjukvårdens ledarskapsdag i Aula Medica, Karolinska Institutet. Se filmen från dagen.

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Bakom Sjukvårdens ledarskapsakademi står Akademiska sjukhuset, Aleris, Boston Consulting Group, Capio, Dagens Medicin, Karolinska universitetssjukhuset, Landstinget i Kalmar län, Landstinget Sörmland, Michaël Berglund Executive Search, Pfizer, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västerbottens läns landsting.

Kontakta oss