Ett initiativ för att stärka ledarskap i sjukvården

Sjukvårdens ledarskapsakademi är ett initiativ för att på olika sätt stärka ledarskapet i sjukvård och forskning.

  • Vår vision är att hälso- och sjukvården om tio år ska vara en av de samhällssektorer som anses ha bäst ledare.
  • Vi vill främja ett klimat där de som vill bli ledare får ett tydligt mandat, blir utvärderade och belönade när de lyckas.
  • Vi vill göra det attraktivt att bli chef i sjukvården.

Nyheter

22 unga chefer - redo att utvecklas

Nu är det femte årets mentor- och managementprogram i Sjukvårdens ledarskapsakademi igång. Tjugotvå unga ledare från Kristianstad i söder till Vännäs i norr samlades under två dagar i slutet av januari till den första träffen i programmet.

Läs mer

Femårsjubileum för satsning på ledarskap

I år är det fem år sedan Sjukvårdens ledarskapsakademi startade. Det firade vi den 2 december då vi samlade sjukvårdens chefer och andra engagerade till Sjukvårdens ledarskapsdag i Aula Medica, Karolinska Institutet. Se filmen från dagen.

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Bakom Sjukvårdens ledarskapsakademi står Akademiska sjukhuset, Boston Consulting Group, Capio, Dagens Medicin, Karolinska universitetssjukhuset, Landstinget i Kalmar län, Landstinget Sörmland, Michaël Berglund Executive Search, Pfizer, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västerbottens läns landsting.

Kontakta oss