Göteborg nästa för alumniträff för framtidens chefer i sjukvården

Den 17 april är det dags för en ny alumniträff för de nästan 130 chefer som har genomgått mentor- och managementprogrammet i Sjukvårdens ledarskapsakademi. Alumniträffen hålls i Göteborg och temat är Hållbar chef i längden - hur gör man?

Värdar för alumniträffen är Diana Swolin Eide, sektionschef/ST vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Marcel Aponno, verksamhetschef vid Vårdcentalen Läkarhuset, samt Maria Niklasson Larsson, primärvårdschef forskning och utveckling, FOU primärvård, Västra Götalandsregionen.

De tre gick mentor- och managementprogrammet 2014.

Under dagen kommer ni bland annat att få lyssna på Ingibjörg Jonsdottir, verksamhetschef och professor vid Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen. Hon talar om chefens ansvar för stress i organisationen samtidigt som man ska hålla själv - hur går det?

Det kommer även att finnas stort utrymme för diskussion kring deltagarnas egna utmaningar, med utgångspunkt från konkreta case, och som vanligt avslutar vi med en trevlig middag i hamnområdet i Göteborg.

Programmet arrangeras i samarbete med Västra Götalandsregionen och vi håller till på regionens campus på Nya Varvet.

Obs! Sista anmälningsdag till alumniträffen är den 26 februari. Rekommenderat hotel är Dockyard Hotel.

PROGRAM

Plats: Nya varvet, VGR-Campus, Göteborg
10.00-11.00 Check in och presentation (fika vid ankomst)
11.00-12.15 Ansvar för stress i organisationen samtidigt som man ska hålla själv - hur går det? Ingibjörg Jonsdottir, verksamhetschef och professor vid Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen.
12.15-13.30 Lunch
13.30-15.30 Nätverkscoaching och reflekterande team.
15.30-16.00 Fika
16.00-17.00 Hållbar chef i längden - hur har jag gjort? Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset
17.15 Middag vid Nya Varvet

Vi tar ut ett självkostnadspris för alumniträffen. Deltagaravgiften inkluderar fika, lunch och middag.

Till anmälan