Chefer nätverkade i Uppsala

Den första samlade alumniträffen för alla drygt 100 chefer som genomgått mentor- och managementprogrammet i Sjukvårdens ledarskapsakademi hölls i Uppsala den 11-12 maj. Det blev två dagar av nätverkande och intensiva diskussioner om utmaningarna att vara chef.

Värdar för alumniträffen var Johan Kaarme, bitr verksamhetschef på Akademiska barnsjukhuset, och hans chef Christophe Pedroletti. Johan Kaarme gick mentor- och managementprogrammet första året 2012, och Christophe Pedroletti är mentor i programmet sedan fyra år tillbaka.

- Det är viktigt att utbyta erfarenheter kring gemensamma sjukvårdsproblem. Vi kan ha liknande bekymmer och då kan vi hjälpa varandra, , säger Johan Kaarme.

Temat för träffen, som hade lockat chefer från sjukvården i hela landet, var att göra patienter mer delaktiga i vården. Med under dagen var Embla Åhlén, patient på barnsjukhuset, som delade med sig av sina erfarenheter från vården och hur hon tycker att chefer borde arbeta för att ta vara på patienters åsikter.

- Vi patienter märker när det fungerar bra på en avdelning, och det märks också tydligt när det inte gör det, berättade hon.