Tredje programträffen och vårens händelser

Under våren var det svårt för oss att ha våra träffar fysiskt. Vi gjorde istället flera webinarium där vi bland annat fick lyssna på Brian Donley, CEO Cleveland Clinic London som talade om Clinician Leadership.

Den 25/8 samlades vi för en tredje kursträff på temat ”Ledarskap i Kris” med intressanta presentationer av både kursdeltagare och externa talare som bland annat var Barbro Fridén och Eva Hamilton, tidigare VD för SVT. Vi fick bland annat höra om hur man startar ett Covid-sjukhus och går från noll till 400 medarbetare på ett par veckor och flera andra intressanta erfarenheter från kriser i medier och personal. Stort tack till alla medverkande!

Publicerat i SV

Ansök till 2021!

Nu är ansökan till 2021 års program öppen. Ansökan sker skriftligt till ledarskapsakademin@michaelberglund.se.

Ansökan kompletteras med ett CV och minst fyra referenser med kontaktuppgifter. Programmet vänder sig främst till yngre chefer och de sökande bör inte vara äldre än 49 år. Den slutliga antagningen till programmet görs av Stiftelsen.

Välkommen att ansöka till ledarskapsakademin@michaelberglund.se

Läs mer om programmet på: http://www.vardensledarskapsakademi.se/ledarskaps-och-mentorsprogram/

Publicerat i SV

Akademi i pandemi

Akademin rullar på trots pandemi, på lite nya sätt. I början av april träffades deltagarna on-line och diskuterade frågor som Hur leder vi effektivt i en kris? och Hur har ditt ledarskap utvecklats under pandemin?

I maj fick vi digitalt besök av dr Brian Donley som leder Cleveland Clinics verksamhet i London. Han talade på temat ”Clinician Leadership” och delade generöst med sig av deras ledarskapsmodell och sin egen ledarskapsresa.

Mycket värdefullt med erfarenhetsutbyte och ett kollegialt forum i dagens situation.

Vi hoppas vara tillbaka till normala kursträffar under hösten.

Publicerat i SV

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Välkommen till stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi! Vi är en ideell stiftelse som verkar för att ge Sveriges vård och omsorgsektor verktyg och förutsättningar för ett gott ledarskap. Vi driver sedan snart tio år tillbaka ett årslångt ledarskaps- och mentorsprogram för chefer inom vård och omsorg (under 49 år). Vi driver också opinionsbildning och offentlig diskussion om ledarskapsfrågor inom vården.

Publicerat i SV