Vem blir Framtidens ledare i sjukvården 2019?

På Sjukvårdens ledarskapsdag den 5 december presenteras vinnaren som utses av en jury.

Utmärkelsen Framtidens  ledare  i  sjukvården har  instiftats  av  stiftelsen  Sjukvårdens  ledarskapsakademi och delas i år ut för åttonde gången. Syftet är att lyfta fram unga ledare som har visat prov på  skickligt  ledarskap och som vill utveckla svensk sjukvård. De nominerade får vara högst 45 år och ska  vara chef eller ha ett annat uppdrag som ledare i sjukvården. Vinnaren får gå ett ledarskapsprogram  på Harvard Business School i Boston, och får en plats i stiftelsens ettåriga mentor- och managementprogram för yngre chefer i svensk sjukvård.

Här är de kriterier som juryn utgår från i sina val:

Framtidens ledare i sjukvården

  • Personen är chef eller har en annan ledarroll och är högst 45 år.
  • Han eller hon är en dedikerad, entusiastisk och engagerad ledare.
  • Har visat prov på strategisk förmåga och visionärt tänkande.
  • Har visat god förmåga att driva förändring och utveckla verksamheten.
  • Har en god förmåga till samarbete och kommunikation.
  • Tar tillvara och utvecklar sina medarbetares kompetenser.
  • Uppfyller verksamhetens mål.

Pristagarna utses av en jury med ledande företrädare för svensk sjukvård.  Vinnarna presenteras på  Sjukvårdens  ledarskapsdag,  vårt  årliga  möte  för  diskussion  och  utveckling av ledarskapets villkor i sjukvården. Årets dag är torsdagen den 6 december.

De vann pris för ledarskap i sjukvården 2017

Anders Jarlborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset, blev Framtidens ledare i sjukvården 2017. Årets ledarskapsfrämjare är Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Utmärkelserna delades ut av Karin Dahlman-Wright, prorektor vid Karolinska institutet och juryns ordförande Britta Wallgren, Sverigechef för Capio, onsdagen den 6 december 2017 på Sjukvårdens ledarskapsdag som hölls på Karolinska institutet i Solna.

För första gången var det en logistiker som blir Framtidens ledare i sjukvården. Anders Jarlborg är verksamhetschef för Medicinsk administration på Sahlgrenska universitetssjukhuset där han tillsammans med 160 medarbetare jobbar med att utveckla processer och produktionsplanera.

- Utmaningarna i sjukvården är inte alltid medicinska. I stället är det kanske logistiken och stödfunktionerna runt omkring som behöver förbättras. Då kan förutsättningar skapas så att de som jobbar kliniskt verkligen får jobba kliniskt, säger Anders Jarlborg.

När det gäller själva ledarskapet tror han på att göra sig själv överflödig.

- Det borde vara alla chefers dröm att inte behövas. Jag vill inte detaljstyra, utan försöker att skapa en kultur där man kommer till mig för att bolla idéer. Mycket kommer då upp på bordet och många alternativ finns att välja på, även om det är jag som i slutändan avgör när beslut tas.

Juryns motivering till valet av pristagare:

"En ledare som visat hur man kan ta sig an vårdutveckling med nya perspektiv och tydligt sätta både patienten och processen i centrum. Årets pristagare  har med sitt respektfulla och nyfikna ledarskap visat att det är via medarbetarnas kompetens det går att skapa bestående förändring och ta vården in i framtiden."

En längre intervju med Anders Jarlborg finns här.

Övriga finalister var Tobias Perdahl, medgrundare och medicinsk chef på Doktor24, och grundare av Vårdmaktpodden och Carolina Samuelsson, verksamhetschef för intensiv- och perioperativ vård vid Skånes universitetssjukvård.

Juryn utsåg också Årets ledarskapsfrämjare i sjukvården 2017. Årets pristagare är Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget i Östergötland.

Juryns motivering:
”Genom att föregå med gott exempel och visa på ledarskapets lustfyllda sidor är Årets ledarskapsfrämjare en inspiratör för både nya och erfarna chefer. Hennes ständiga arbete med att skapa rätt förutsättningar för sina chefer lägger också grogrunden för att fler vill vara med och leda och utveckla sjukvården.”

Här är 2017 års finalister till Framtidens ledare i sjukvården

I december 2017 korades vinnaren av utmärkelsen Framtidens ledare i sjukvården 2017. Här är de tre finalisterna som alla representerar framtidens ledare i sjukvården.

 

Tobias Perdahl, medgrundare och medicinsk chef på Doktor24, och grundare av Vårdmaktpodden, Carolina Samuelsson, verksamhetschef för intensiv- och perioperativ vård vid Skånes universitetssjukhus, och Anders Jarlborg, verksamhetschef för Medicinsk adminsitration på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är årets tre finalister till utmärkelsen Framtidens ledare i sjukvården 2017.

Priset delas ut på Sjukvårdens ledarskapsdag den 6 december. Då avslöjas vem av de tre som vinner. Pristagaren får åka till Harvard Business School i Boston och gå en ledarskapskurs med bland andra professor Michael Porter som lärare.

Så här svarar finalisterna på frågan "Om jag vore sjukvårdsminister för en dag" i en intervju med Dagens Medicin:

Tobias Perdahl: "Jag skulle snabbt ställa krav på att alla vårdverksamheter kontinuerligt ska rapportera in data på kvalitet och utfall som tar in patientperspektivet. Inte bara till politikerna, utan till de som jobbar på golvet med patienter och direkt till patienterna. Vi i vården vill göra ett bra jobb, men får vi aldrig återkoppling finns risken att man varken vet eller motiveras att bli bättre."

Carolina Samuelsson: "Jag skulle skapa en treårig högskoleutbildning till operationssjuksköterska dit man kan söka direkt efter gymnasiet. Då breddar vi rekryteringsbasen, kortar utbildningstiden och får möjlighet att försörja Sverige med denna viktiga nyckelkompetens som vi i dag har alarmerande brist på."

Anders Jarlborg: "Vore jag så högt upp skulle jag titta på logistiken och stödfunktionerna runt dem som arbetar kliniskt. Ta ett nationellt grepp och hålla mig till ett minimalt antal system. Just nu är det mycket stuprör."

Läs hela intervjuerna med finalisterna:

Tobias Perdahl
Carolina Samuelsson
Anders Jarlborg

Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån. Från vänster på bilden Tobias Perdahl, Carolina Samuelsson och Anders Jarlborg.

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Bakom Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi står Dagens Medicin, Ersta Diakoni, Karolinska universitetssjukhuset, Region Kalmar län, Michaël Berglund Executive Search, Pfizer, Region Östergötland, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Capio och Boston Consulting Group.