Vem blir Framtidens ledare i sjukvården 2017?

Nu är nomineringstiden slut till Framtidens ledare i sjukvården. På Sjukvårdens ledarskapsdag den 6 december presenteras vinnaren som utses av en jury.

Utmärkelsen Framtidens  ledare  i  sjukvården har  instiftats  av  stiftelsen  Sjukvårdens  ledarskapsakademi och delas i år ut för sjunde gången. Syftet är att lyfta fram unga ledare som har visat prov på  skickligt  ledarskap och som vill utveckla svensk sjukvård. De nominerade får vara högst 45 år och ska  vara chef eller ha ett annat uppdrag som ledare i sjukvården. Vinnaren får gå ett ledarskapsprogram  på Harvard Business School i Boston, och får en plats i stiftelsens ettåriga mentor- och managementprogram för yngre chefer i svensk sjukvård.

Sjukvårdens ledarskapsakademi delar även ut ett pris till Årets ledarskapsfrämjare för att uppmärksamma personer som förtjänstfullt har främjat utvecklingen av ledarskap i hälso- och sjukvården, till exempel genom att ge chefer i sjukvården goda förutsättningar att utöva sin ledarroll.

Här är de kriterier som juryn utgår från i sina val:

Framtidens ledare i sjukvården

 • Personen är chef eller har en annan ledarroll och är högst 45 år.
 • Han eller hon är en dedikerad, entusiastisk och engagerad ledare.
 • Har visat prov på strategisk förmåga och visionärt tänkande.
 • Har visat god förmåga att driva förändring och utveckla verksamheten.
 • Har en god förmåga till samarbete och kommunikation.
 • Tar tillvara och utvecklar sina medarbetares kompetenser.
 • Uppfyller verksamhetens mål.

Årets ledarskapsfrämjare i sjukvården

 • Personen verkar för att förbättra ledarskapet i svensk sjukvård.
 • Arbetar för att ge chefer i sjukvården goda förutsättningar för att utöva sin ledarroll.
 • Har tagit initiativ inom sin verksamhet i syfte att få fler i den yngre generationen att vilja bli chefer.
 • Han eller hon drivs av en vision om det goda ledarskapet.
 • Är en god förebild och mentor.

Nomineringstiden för Framtidens ledare och Årets ledarskapsfrämjare i sjukvården 2017 startar den  25 april och pågår fram till den 8 juni. Pristagarna utses av en jury med ledande företrädare för svensk sjukvård.  Vinnarna presenteras på  Sjukvårdens  ledarskapsdag,  vårt  årliga  möte  för  diskussion  och  utveckling av ledarskapets villkor i sjukvården. Årets dag är onsdagen den 6 december.

Entusiasmerande, nytänkande och visionär - så är Framtidens ledare i sjukvården 2016

Sofia Palmquist, 40 år, vice vd och chef för programkontoret, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm utsågs i dag till Framtidens ledare i sjukvården 2016. Årets ledarskapsfrämjare är Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting.

Priserna utdelades av prinsessan Sofia och juryns företrädare Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget Sörmland, tisdagen den 6 december på Sjukvårdens ledarskapsdag som hölls på Karolinska Institutet i Solna.

Det här är pristagarens syn på vad som är viktigt för att sjukvården ska klara framtidens utmaningar, och hur sjukvårdens chefer kan bidra till det:

"För att lyckas behöver vi skapa bättre förutsättningar att tillgodogöra oss ny kunskap och arbetssätt, och dra nytta av tekniska verktyg. Men vi behöver också ett ledarskap som stödjer och efterfrågar detta. Det är nödvändigt för att vi ska vilja och våga utveckla nya arbetssätt och förändra vårt sätt att se på hur vi levererar sjukvård. Vårdens medarbetare kommer att vara fortsatt lika viktiga för hur våra medborgares hälsa och vård hanteras, men med bättre verktyg och arbetssätt kan vi tillsammans skapa framtidens sjukvård", säger Sofia Palmquist.

Läs hela intervjun med pristagaren här.

Övriga finalister var Erik Johnsson, 36 år, verksamhetschef på vårdcentralen Cityhälsan i Norrköping, Tina Fogelklou, 45 år, verksamhetschef, Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, och Fredrik Lennmyr, 45 år, verksamhetschef för thoraxkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 Årets ledarskapsfrämjare i sjukvården

Juryn utsåg också Årets ledarskapsfrämjare i sjukvården 2016. Årets pristagare är Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholms läns landsting. Hon får priset för sin förmåga att väcka lust till ledarskap i sjukvården, särskilt hos de unga entusiastiska medarbetare som brinner för att utveckla både sig själva och verksamheten. Genom skapandet av ett ungt råd, som får inblick i de utmaningar som ledningen brottas med, etablerade årets pristagare en plantskola för nya ledartalanger i sin tidigare roll som regiondirektör i Region Östergötland.

Ur juryns motivering: "Barbro Naroskyin sprider, oavsett vem hon möter, en glädje omkring sig om hur roligt det är att vara chef."

Läs vinnarintervjun med Barbro Naroskyin.

Om priserna

Priset till Framtidens ledare och Årets ledarskapsfrämjare i sjukvården har instiftats av Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi, som verkar för att på olika sätt stärka ledarskapet i svensk sjukvård. Framtidens ledare i sjukvården får vara högst 45 år och ska ha visat prov på skickligt ledarskap och förmåga att förändra och utveckla sjukvården. Årets ledarskapsfrämjare delas ut till en person som gjort viktiga insatser för att främja ett gott ledarskap i sjukvården.

Vinnaren får ett stipendium till en veckas ledarskapskurs på Harvard Business School i Boston, med professor Michael Porter som lärare, och en plats i ett ettårigt managementprogram som för sjätte året arrangeras av Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi.

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Bakom Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi står Akademiska sjukhuset, Aleris, Boston Consulting Group, Capio, Dagens Medicin, Ersta Diakoni, Karolinska universitetssjukhuset, Landstinget i Kalmar län, Michaël Berglund Executive Search, Pfizer, Region Östergötland, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västerbottens läns landsting.