Framtidens ledare

Utmärkelsen Framtidens  ledare  i  sjukvården har  instiftats  av  stiftelsen  Sjukvårdens  ledarskapsakademi och delas i år ut för tionde gången. Syftet är att lyfta fram unga ledare som har visat prov på  skickligt  ledarskap och som vill utveckla svensk sjukvård. De nominerade får vara högst 45 år och ska  vara chef eller ha ett annat uppdrag som ledare i sjukvården. Vinnaren får en plats i stiftelsens ettåriga Ledarskaps-och Mentorsprogram för yngre chefer i svensk sjukvård.

Här är de kriterier som juryn utgår från i sina val:

Framtidens ledare i sjukvården

  • Personen är chef eller har en annan ledarroll och är högst 45 år.
  • Han eller hon är en dedikerad, entusiastisk och engagerad ledare.
  • Har visat prov på strategisk förmåga och visionärt tänkande.
  • Har visat god förmåga att driva förändring och utveckla verksamheten.
  • Har en god förmåga till samarbete och kommunikation.
  • Tar tillvara och utvecklar sina medarbetares kompetenser.
  • Uppfyller verksamhetens mål.

Pristagarna utses av en jury med ledande företrädare för svensk sjukvård.  Vinnarna presenteras på  Sjukvårdens  ledarskapsdag,  vårt  årliga  möte  för  diskussion  och  utveckling av ledarskapets villkor i sjukvården. 

Andreas Kling blev Framtidens ledare i sjukvården 2019.

Andreas Kling, verksamhetschef för internmedicin och neurologi på Danderyds Sjukhus. 

Anna Alm Andersson blev Framtidens ledare i sjukvården 2018.

Adam Wenell på Dagens Medicin har intervjuat Anna:
Anna Alm Andersson, divisionschef för närsjukvården i Region Norrbotten sedan hösten 2018, får inte nog av att vara ledare för bortåt 3 500 anställda på arbetstid. På fritiden utbildar hon också ungdomar i fridykning och försöker gjuta in samma sak hos sina elever som hon vill se hos sina medarbetare i Region Norrbotten – mod.

– Just med fridykningen är det mycket en mental styrka och att både våga göra saker och tro att man klarar det. Att skapa en tro på att jag kan hålla andan längre än jag trodde från början och att jag kan simma och ta av mig cyklopet under vattnet. Saker som är obehagliga, och som är rent fysiska reflexer, men som de ska motiveras att övervinna, säger Anna Alm Andersson.

Varför framhäver du att dina medarbetare ska visa mod?

– Jag tycker det är viktigt att släppa tyglarna, för det är medarbetarna som jobbar nära patienterna och som ser vad som fungerar och inte fungerar. Oftast är det också de som har de smartaste idéerna och vet hur man ska förändra och göra det på ett bättre sätt.

För åtta år sedan jobbade hon själv som anestesi­sjuksköterska vid intensivvårdsavdelningen och ambulansen på Piteå sjukhus.

– Jag har en förståelse för vården och arbetet i sig. Det är inte jättelängesedan jag jobbade ­kliniskt, så jag har haft de arbetsuppgifterna och har därför en grundförståelse för vad mina med­arbetare pratar om.

Sin nya roll som divisionschef har hon fått efter två år som närsjukvårdschef för Kalix, där hon som chef för ett av fem närsjukvårdsområden ­rapporterade till dåvarande divisionschef. Under den perioden pågick en omställning inom vården, från resurseffektivitet till att styra om mot flödeseffektivitet och att säkerställa att patientens resa inom vården blir så smidig som möjligt.

– Patienten har sällan ett behov som man bara tillgodoser på ett ställe utan det är en kedja med saker som ska hända och hur ska vi göra det så smidigt som möjligt? Det är ofta i de övergångarna som vi fallerar och det inte blir bra för patienten.

Det är en omställning som fortfarande pågår i hela regionen. Än så länge kan Anna Alm Andersson notera att det går åt rätt håll för närsjukvårdsområdet Kalix. Hon ser att tillgängligheten för patienterna ökar, samtidigt som arbetsmiljön förbättrats för medarbetarna och kostnaderna minskat. När hon ombeds att förklara vad som ligger bakom förbättringen trycker hon på framgångsfaktorer som att inte detaljstyra, få till ett lagarbete, sätta upp tydliga planer och att föra dialog med medarbetarna. Typiska attribut för en svensk ledare.

Men utöver detta har det också varit viktigt att involvera patienterna.

– Det är vårt uppdrag allihop, oavsett vilken position vi har inom vården, att göra det så bra som möjligt för patienten. Att lyssna och ta tillvara på deras idéer och jobba på ett annat sätt, inte bara ett förbättringsarbete utan att jobba på ett helt annorlunda sätt. Det är det jag menar med mod.

Finns det något du kan titta tillbaka på och ångra att du gjort som ledare?

– Det är de gånger som jag har underskattat en frågas betydelse och kört lite för fort förbi den, nonchalerat den. Men som sedan visat sig vara en stor fråga och bli en viktig fråga för många personer. En större fråga än det borde ha blivit om jag hade tagit det lite lugnare.

Leder du alla dina medarbetare på samma sätt?

– Nej, det tror jag inte på. Det handlar om att behandla alla som individer utifrån det behov de har vilket innebär att vissa kan behöva mer tid och stöd och en del behöver det inte. Alla är lika mycket värda men behandlingen blir definitivt olika beroende på behovet.

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi uppgift är att bedriva utbildning och seminarier kring ledarskap och organisation inom hälso- och sjukvården. Syftet är att öka kunskapen om vad gott ledarskap innebär för hälso- och sjukvården.

Kontakta oss

Layer 2 070-968 82 84
Skicka e-post till: