Ledarskaps- och Mentorsprogrammet

Ledarskaps- och Mentorsprogrammet

Ledarskaps-och Mentorsprogrammet är kärnan i vår verksamhet. Här möts varje år ett tjugotal ledare inom vården under c:a 15 intensiva dagar utspritt över ett år.

Programmet syftar till att ge större intresse, verktyg och förutsättningar för ett gott ledarskap. Förutom att varje deltagare får en egen mentor med lång och bred erfarenhet från sjukvård och forskning, läggs stor vikt vid utbytet mellan deltagarna i programmet som alla är chefer med några års erfarenhet. Programmet kommer att bestå av fem tvådagars kursträffar, en utlandsresa till en intressant utländsk klinik och en mentorsrelation. Deltagarna bjuds även in till Sjukvårdens Ledarskapsdag och efter avslutad utbildning till Alumninätverket.

Som regel sker kursträffarna ute hos olika vårdgivare, närliggande intressenter till vården och samarbetspartners som tillför ett djupt kunnande om ledarskap och dess förutsättningar. Vi tror på betydelsen av mötesplatser, mellan offentligt, privat och ideellt, primärvård och slutenvård och mellan vårdens många professioner och aktörer. Konkreta problem och utmaningar blandas med ledarskapsutveckling. Mellan mötena bjuder ger vi också möjlighet att träffas över intressanta, aktuella teman i kortare webinarier.

Mentorskap är en viktig del av vårt program. I mentorsarbetet ingår ett personligt utvecklingsarbete där du får stöd i att utveckla ditt ledarskap på ett meningsfullt sätt i en riktning som du önskar. Vi gör en noggrann matchning av mentorer/adepter och i programmets första kurstillfälle ingår en introduktion till framgångsrikt mentor/adeptskap.

Tentativa datum och teman 2021/22

  • Aug: Sjukvårdens Ledarskapsdag ”Beyond leadership” (Stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi)
  • Aug: Forskning och ledarskap (Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet)
  • Sept: Studieresa till Island– Sjukvård i ett jämförande perspektiv – vad kan vi lära av andra (Islands Hälsodepartement och Universitetssjukhuset Landspitali)
  • Okt: Sjukvården i förändring – digital framtid (Västra Götalandsregionen, GHP Specialty Care/Ortho Center)
  • Jan: Nationellt, regionalt och lokalt – från strategi till praktik (Stockholm)
  • Mars: Att verka med olika ägarperspektiv, attrahera och behålla personal (Stockholm)
  • April: Att leda med värde och kvalitet – det bästa för patienten (Skåne)
  • Maj: Hållbart ledarskap – ditt ledarskap – hälsa och motivation (Stockholm)

Ansökan

Din ansökan till programmet 2022 skall bestå av ett kort personligt brev där du beskriver dig själv som ledare och hur du vill utvecklas. Ansökan kompletteras med ett CV och minst två referenser med kontaktuppgifter. En intervju via digital plattform är en del av antagningsförfarandet. Aktivt deltagande och egna relevanta erfarenheter att bygga på/knyta an till är grunden för att få ut mesta möjliga av ett kvalificerat ledarskapsprogram. Akademin vänder sig därför till dig som redan har professionell ledarerfarenhet och som kan avsätta tid för ditt deltagande under året. Antalet deltagare 2022 är begränsat till 25.

De flesta av våra deltagare är ansvariga för verksamheter med 30–500 medarbetare och arbetar inom offentlig, privat eller ideellt driven vård. Vi har också deltagare från vårdnära myndigheter, företag och vårdhuvudmän. Vi eftersträvar mångfald i sammansättningen av deltagargruppen när det gäller sluten/öppenvård, offentligt/privat och vad gäller geografi, men också beträffande ålder och kön.

Ansökan skickas till ledarskapsakademin@michaelberglund.se. Antagning sker successivt så ansök gärna tidigt för att öka dina chanser att komma med i programmet. Nästa Ledarskaps- och Mentorsprogram startar 16 mars 2022.

Deltagaravgift

Deltagaravgift: 79 000 :- (plus moms). I avgiften ingår allt program, luncher och middagar under kursdagarna, samt medlemskap i vårt alumninätverk med c:a 200 medlemmar efter avslutad utbildning. Resor och logi ingår ej.

”Min drivkraft som chef och ledare inom sjukvården är att det innebär en möjlighet att göra skillnad för de vi finns till för – patienterna”

Karin Ekelund, divisionschef, Skånevård KRYH

Digitalt kursmaterial

Klicka på respektive länk nedanför för att ladda hem digitalt kursmaterial.

Digitalt kursmaterial för Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2020
Digitalt kursmaterial för Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2021