Ledarskaps- & Mentorsprogram
Antagningen är nu igång till ledarskaps- och mentorsprogrammet i Sjukvårdens ledarskapsakademi 2020.

Det är nionde året som Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi erbjuder chefer i sjukvården det ettåriga ledarskap-och mentorsprogrammet. Hittills har 180 chefer i sjukvården gått programmet, som får högsta betyg av deltagarna. De är extremt nöjda både med sina mentorer och med programträffarnas innehåll och det nätverk de får med andra chefer i sjukvården.

Förutom att varje deltagare får en egen mentor med lång och bred erfarenhet från sjukvård och forskning, läggs stor vikt vid utbytet mellan deltagarna i programmet som alla är chefer med några års erfarenhet. 

2020 års ledarskaps- och mentorsprogram startar i anslutning till Sjukvårdens ledarskapsdag den 5 december 2019. Programmet består av sex programträffar med centrala teman för ledarskap, och våra värdar ställer upp med de högsta cheferna i sina organisationer som delar med sig av sina erfarenheter och diskuterar sjukvårdens utmaningar tillsammans med deltagarna.

Dessutom åker deltagarna på en gemensam studieresa. Våren 2019 gick färden till Santeon-klinikerna i Nederländerna.

Ansökan sker skriftligt till ledarskaps-och mentorsprogrammet. Ansökan kompletteras med ett CV och minst fyra referenser med kontaktuppgifter. Programmet vänder sig främst till yngre chefer och de sökande bör inte vara äldre än 49 år.

Den slutliga antagningen till programmet görs av en styrgrupp bestående av representanter för Sjukvårdens Ledarskapsakademi. Kostnaden för ett års program är 59 000 kronor + moms samt kostnader för resa och logi under programträffarna. Det finns plats för 25-30 deltagare i programmet.

Välkommen att ansöka till ledarskapsakademin@michaelberglund.se.

Här är de 29 chefer som är utvalda för att gå ledarskaps- och mentorsprogrammet i Sjukvårdens ledarskapsakademi under 2019. Programmet är inte likt något annat chefsprogram riktat mot sjukvården.

Det är åttonde året som Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi erbjuder en grupp unga chefer i sjukvården det ettåriga ledarskaps- och mentorsprogrammet. Förutom att varje deltagare får en egen mentor med lång och bred erfarenhet från sjukvård och forskning, läggs stor vikt vid utbytet mellan deltagarna i programmet som alla är chefer med några års erfarenhet. 

Programmet startade i anslutning till Sjukvårdens ledarskapsdag som hölls den 6 december 2018 på temat tillit och förtroende i sjukvården.

Deltagare ledarskaps- och mentorsprogrammet 2019:

Henrietta Arwin, primärvårdschef, Närhälsan, VGR
Anne Braconier, enhetschef, Ersta sjukhus
Lina Vigren, verksamhetschef, Lasarettet Trelleborg
Eirini Alexiou, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Fariba Kamran, sektionschef, Capio S:t Görans sjukhus
Johanna Wagenius, sektionschef, Helsingborgs lasarett
Jenny Bäcklund, verksamhetschef, Danderyds sjukhus
Yvonne von Hauswolff-Juhlin,  verksamhetschef, Stockholms centrum för ätstörningar
Therese Lundin, t f verksamhetschef, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Katrin Wannelöf, vice vd, Alva barnkliniker
Björn Persson, funktionsområdeschef, Karolinska universitetssjukhuset
Åsa Elfving, verksamhetschef, Södertälje sjukhus
Camilla Westerhom, chef sjuksköterska, Danderyds sjukhus
Klara Karlsson, omvårdnadschef, Karolinska universitetssjukhuset
Charlotta Löwendahl, vårdenhetschef, Capio S:t Görans sjukhus
Lisa Ryding, verksamhetsschef, SLSO, BMM, Stockholm södra
Henrik Rommedahl, regionchef, Pfizer
Viktoria Björk,enhetschef, Karolinska universitetssjukhuset
Anne Kelly, enhetschef, Karolinska universitetssjukhuset
Pernilla Wikudd,verksamhetsschef, Region Västernorrland
Anders Kjellgren, verksamhetschef, Region Östergötland    
Lina Strand Backman,  enhetsschef, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Jon Konradsen, patientflödeschef, Karolinska universitetssjukhuset
Anna Alm Andersson, divisionschef, Region Norrbottenrets, mottagare av utmärkelsen Framtidens ledare i sjukvården.
Cecilia Martin-Löf, vårdchef, Södersjukhuset
Therese Silvander Ahlrik, verksamhetchef, Region Kalmar län
Maria Rundgren, avdelningschef, Region Kalmar län
Susanne Ek Rundblom, enhetschef och programledare, Akademiska sjukhuset.
Mattias Fredricson, chef för nationella riktlinjer, Socialstyrelsen

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi uppgift är att bedriva utbildning och seminarier kring ledarskap och organisation inom hälso- och sjukvården. Syftet är att öka kunskapen om vad gott ledarskap innebär för hälso- och sjukvården.

Kontakta oss

Layer 2 070-968 82 84
Skicka e-post till: