"Patienterna är redan digitala, nu måste sjukvården hinna ikapp"

Temat för programmet på Sjukvårdens ledarskapsdag 2016 var sjukvårdens digitala transformation. "Sjukvården kan inte fortsätta negligera den klimatförändring som digitaliseringen innebär", var inledningstalarens Lucien Engelens huvudbudskap.

Lucien Engelen, som är chef för REshape Innovation Center vid Radboud University Medical Center i Nederländerna, höll en spännande presentation om hur digitaliseringen kan bli en förändringskraft i sjukvården, om vi bara tar vara på möjligheterna.

"Trots att vi lever i en hyperuppkopplad värld, fortsätter sjukvården att antingen inte bry sig om eller svara upp mot förväntningarna från patienterna och deras närstående, om hur de vill använda digitala verktyg i sina kontakter med sjukvården", konstaterade han.

Här är länken till Lucien Engelens presentation på Sjukvårdens Ledarskapsdag den 6 december i Stockholm. Läs även hans blogginlägg som sammanfattar de viktigaste budskapen.