Mentorer

Krister Björkegren

Krister Björkegren är regiondirektör i Region Östergötland. Han kommer närmast från tjänsten som landstingsdirektör i Landstinget i Kalmar län sedan 2015 och var dessförinnan utvecklingsdirektör i landstinget. Han är ekonom och har också varit sjukhusdirektör för Västerviks sjukhus, som i år utsågs till Sveriges bästa sjukhus i kategorin medelstora sjukhus. Kvalitetsutveckling och förbättringsarbete är två av hans fokusområden.

Johan Brun

Johan Brun är senior rådgivare på läkemedelsföretaget Pfizer i Sverige, där han sedan 20016 har varit medicinsk direktör och chef för frågor som berör hälsoekonomi, prissättning och läkemedelssubventioner. Innan dess var han medical director på AstraZenecas svenska marknadsbolag i Södertälje under nästan sju år. Johan Brun är specialist i allmänmedicin och arbetade under 25 år i landstingssjukvården och i slutet av den perioden som verksamhetschef i primärvården. Han är idag ordförande i LIF´s medicinska råd, styrelsemedlem i SwedenBio och representerar lifescienceindustrin i Vetenskapsrådet, ämnesrådet för medicin och hälsa.

Georg Engel

Georg Engel är verksamhetschef på Palliativt centrum vid Stockholms sjukhem. Har har tidigare varit medicinsk rådgivare och strateg med digitalisering som huvudområde på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. Han är disputerad specialist i onkologi. Efter 13 år med kliniskt arbete, forskning och undervisning har han haft tre större chefsuppdrag och arbetat med verksamhetsutveckling, kunskapsstyrning och ersättningsmodeller. Innan han återvände till hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 var han verksamhetschef för de palliativa verksamheterna vid Ersta sjukhus, Hospicekliniken, ASIH och Barnhospicet Lilla Erstagården. Georg är intresserad av ledningsfrågor och har själv haft mentor under alla sina chefsuppdrag.

Björn Eriksson

Björn Eriksson är sedan januari 2017 chef för Skånes universitetssjukvård, som förutom Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund även består av primärvården i sydvästra Skåne. Björn Eriksson är specialistläkare inom kardiologi och kom närmast från uppdraget som regiondirektör i Region Jämtland-Härjedalen. Tidigare har han bland annat haft chefsbefattningar på AstraZeneca, varit överläkare och områdeschef på Östersunds sjukhus och divisionschef för medicin- och thoraxdivisionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han tillträder i april 2019 som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

Eva Fernvall

Eva Fernvall är chef för public affairs på Apoteket AB, där hon sedan 2005 har haft en rad ledande positioner. Hon startade sin karriär som biomedicinsk analytiker. Därefter blev det fackligt arbete på högsta nivå inom Vårdförbundet där hon var ordförande i över ett decennium innan hon för tolv år sedan tog klivet över till Apoteket AB. Hon har också flera styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i SOS Alarm.

Niklas Föghner

Niklas Föghner är primärvårdsdirektör i Landstinget i Kalmar län och var dessförinnan verksamhetschef på Vimmerby hälsocentral. Han har arbetat i Landstinget i Kalmar län sedan 1999, som sjukgymnast med specialisering inom idrottsmedicin med FoU-ansvar. Innan han blev chef var han verksamhetsutvecklare i fem år. Niklas var en av deltagarna i Sjukvårdens ledarskapsakademi 2016. Han har ett värderingsinriktat ledarskap som utgångspunkt och tänker att om alla vet varför man är på sitt arbete så är man mer motiverad och engagerad på sin arbetsplats.

Lars Gatenbeck

Lars Gatenbeck har sedan han var sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset under åren 1997-1999 huvudsakligen varit verksam som styrelseledamot och rådgivare till ett stort antal organisationer och företag inom vård- och life science-branschen. Han har tidigare bland annat varit styrelseledamot i Aleris, ordförande i Swecare, Memira, CellaVision och är i dag ordförande i Akademikliniken, vice ordförande i Industrifonden och också styrelseledamot i flera internationella medicinska bolag som Dataflow och Tunstall. Han är med dr och läkare med specialistutbildning i urologisk kirurgi.

Agneta Jansmyr

Agneta Jansmyr är regiondirektör i Region Jönköpings län sedan 2015 och hade tidigare rollen som landstingsdirektör, sedan 2008. Hon har tidigare arbetat som sjukgymnast och verksamhetschef och medverkat i nationella och regionala kvalitetsutvecklingsarbeten, bland annat som programchef inom Qulturum. Agneta arbetade 2000–2008 inom kommunal verksamhet, som förvaltningschef för omsorgsförvaltningen i Växjö kommun. Hon har som regiondirektör kvalitet som strategi med vision och värderingar som utgångspunkt.

Efva Lagerstedt

Efva Lagerstedt är sedan 2014 vice VD vid vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje. Hon har ett särskilt ansvar för primärvården och Norrtälje sjukhus, Stockholms läns nordligaste akutsjukhus. Efva Lagerstedt började som sjuksköterska, och har med åren skaffat sig gedigen chefserfarenhet i flera olika roller. Hon har bland annat varit chef för akutmottagningen och verksamhetschef för akut- och diagnostikenheterna vid Tiohundra AB.

Johan Kaarme

Johan Kaarme är biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg. Han är barnläkare till professionen och har jobbat som verksamhetschef på Akademiska barnsjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset. Han kommer närmast från jobbet som chef för Innovation Akademiska, som är är en del av Akademiska sjukhuset och verkar för att hela sjukhuset ska vara en öppen test- och utvecklingsmiljö för företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer. 2011 utsågs han till Framtidens ledare i sjukvården av Sjukvårdens ledarskapsakademi. Han var då den förste som fick denna utmärkelse.

Ann-Sofi Lodin

Ann-Sofi Lodin är sedan i oktober 2011 regiondirektör i Västra Götalandsregionen med drygt 50 000 anställda inom både hälso- och sjukvård och tillväxt- och utvecklingsområdet. Ann-Sofi har en lång chefserfarenhet från både den privata och offentliga vården. Hon har varit VD för Carema Sjukvård, jobbat inom det börsnoterade bolaget Global Health Partner och tidigare under elva år i ledande befattningar inom Capio-koncernen. Hon har haft styrelseuppdrag i två börsnoterade företag, Bure Equity AB och Academedia AB.

Göran Modin

Göran Modin arbetar sedan 1 januari 2019 som vice vd på Collabodoc AB. Göran är läkare och specialist i ortopedi och har tidigare bland annat arbetat som chef för Praktikertjänsts affärsområde Hälso- och sjukvård, som verksamhetschef på ortopedkliniken på Södersjukhuset och som chefläkare på Akademiska sjukhuset. Han har i sin chefsroll lagt stort fokus på verksamhetsutveckling och patientsäkerhet.

Boel Mörck

Boel Mörck är chef för område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Uppdraget innebär ett ansvar för Centralkliniken på Östra sjukhuset, all vuxenpsykiatri i Göteborg och cirka 3 500 medarbetare. Boel Mörck är specialist i reumatologi och utsågs till Årets chef i Västra Götalandsregionen 2014 när hon var verksamhetschef på reumatologikliniken. Hon började sin bana inom sjukvården som sjukvårdsbiträde på 1970-talet, hon har ett fackligt förflutet och har sedan 1997 haft olika chefs- och ledaruppdrag inom sjukvården. Hon har ett stort engagemang för verksamhetsutveckling inklusive användande av digitala vårdtjänster. Hittas på twitter @BMrck

Mikael Ohrling

Mikael Ohrling är sjukvårdsdirektör Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Till sin hjälp i styrningen och ledningen har han 150 verksamhetschefer i vården, psykiatrikoordinatorer och avdelningschefer inom SLSO:s verksamhetsstöd. Stockholms läns sjukvårdsområde med cirka 12 000 anställda omsätter 8 miljarder kronor per år vilket gör det till en av de största vårdgivarna i Sverige. Mikael Ohrling är läkare och specialist inom internmedicin och allmänmedicin.

Sören Olofsson

Sören Olofsson har haft ett antal tunga chefspositioner inom sjukvården och näringslivet. Mellan 2002 och 2012 var han först landstingsdirektör i Stockholms läns landsting och sedan regiondirektör i Region Skåne. Han har tidigare varit sjukhusdirektör för Nacka sjukhus, S.t Eriks ögonsjukhus , S:t Görans sjukhus samt Huddinge universitetssjukhus. Under 1970- och 1980-talen var Sören Olofsson verksam inom läkemedelsindustrin. Han har haft ett stort antal styrelseuppdrag, både inom privata företaget och i statliga företag som Apoteket AB och Systembolaget AB. Sören Olofsson är nu verksam som konsult och rådgivare. De senaste åren har han haft en roll som utredare på uppdrag av socialdepartementet.

Sofia Palmquist

Sofia Palmquist är vd för Capio St Görans sjukhus i Stockholm, och kommer närmast från posten som vice vd på sjukhuset. Hon utsågs 2016 till Framtidens ledare i sjukvården med motiveringen "En entusiasmerande, nytänkande och visionär ledare som tar med sig hela sjukhuset och alla professioner på resan mot framtidens sjukvård. Årets pristagare skapar förutsättningar för nya former av möten mellan vård och patient som bättre än i dag kan matcha individens behov, rätt behandlingsnivå och typ av kontakt.” Sofia Palmquist började på Capio St Göran 2007 och har bland annat haft ansvaret för avtalet med Stockholms läns landsting vid den nya upphandlingen av sjukhuset 2011.

Malin Parkler

Malin Parkler är vd för Pfizer Sverige. Hon har arbetat på en rad chefspositioner i företaget sedan 2002, med fokus på marknad och försäljning. Hon har en fil mag i medicinsk vetenskap och folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet och arbetade där som projektledare under sina första år i karriären. Som chef står Malin Parkler för ett inkluderande ledarskap där mångfald är viktigt. Mod och engagemang är  ledaregenskaper som hon uppskattar och står för själv, liksom förmågan att förmedla en tydlig vision för organisationen. (Foto: Mats Jonholt)

Christophe Pedroletti

Christophe Pedroletti är chef för Södertälje sjukhus. Han var tidigare chef för Akademiska Barnsjukhuset. Han har en bakgrund som barnläkare, allergolog och forskare och har bland annat varit med i utvecklingen av ny metodik för diagnostik och behandling av astma. Under de senaste dryga tio åren har han verkat på olika chefspositioner både på Karolinska och Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Johan Rosenqvist

Johan Rosenqvist är hälso- och sjukvårdsdirektör i Landstinget i Kalmar län. Johan är läkare och specialist inom urologi och har flera chefsuppdrag bakom sig. Senast var han sjukhuschef vid Länssjukhuset i Kalmar under drygt fem år. Johan har även varit verksamhetschef på akutkliniken vid Oskarshamns sjukhus, verksamhetschef på urologkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Innan Johan tillträdde som sjukhuschef i Kalmar var han också divisionschef för den opererande divisionen inom Landstinget i Blekinge.

Jörgen Striem

Jörgen Striem har erfarenhet från en rad tunga chefspositioner i sjukvården, senast som hälso- och sjukvårdschef i Landstinget Sörmland. Han var tidigare kvalitets- och utvecklingschef vid Praktikertjänst, och har långvarig erfarenhet av kvalitetsutvecklingsarbete i svensk sjukvård, bland annat från Danderyds sjukhus, där han också ledde och samordnade organisationen för att ta emot de drabbade vid tsunamikatastrofen. Jörgen Striem är narkosläkare.

Anders Sylvan

Anders Sylvan är landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting efter att tidigare under två års tid ha varit sjukvårdschef på Gotland. Han var under sju år verksamhetschef vid Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Anders Sylvan är specialist i kirurgi.

Ann Söderström

Ann Söderström är hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen. Hon är infektionsläkare till professionen och var tidigare chef för smittskyddsenheten i regionen. I sitt nuvarande uppdrag är hon ansvarig tjänsteman för regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott, som bland annat hanterar frågor om den långsiktiga utvecklingen, regiongemensamma prioriteringar, valfrihet och vårdgaranti. Hälso- och sjukvårdsavdelningen – som hälso- och sjukvårdsdirektören är chef för – består av ca 60 medarbetare.

Tycho Tullberg

Tycho Tullberg var tidigare medicinsk chef på Global Health Partner och grundare av den privata ryggkliniken Stockholm Spine Center. Han var vd på Stockholm Spine Center i 16 år. Tycho Tullberg är ortopedspecialist med inriktning på ryggkirurgi, disputerade med en avhandling om diskbråck och är särskilt intresserad av värdebaserad vård, dess ersättningsmodeller och olika kvalitetsfrågor.

Britta Wallgren

Britta Wallgren är Sverigechef i vårdkoncernen Capio. Hon kommer närmast från jobbet som vd på Capio S:t Görans sjukhus med 1700 anställda. Hon har arbetat på sjukhuset sedan 1991 bland annat som verksamhetschef för anestesikliniken. Britta Wallgren är läkare och specialist i anestesi och intensivvård. Hon var ledamot i den förra regeringens välfärdsutvecklingsråd och i sjukhusnämnden på Sophiahemmets sjukhus.

Björn Zackrisson

Björn Zakrisson är sedan 2014 chef för Skånevård Sund, som omfattar sjukhusen i Ängelholm, Helsingborg, Landskrona och Trelleborg med primärvården i motsvarande område, samt Skånes psykiatri. Han är också ledamot i styrelsen för Tiohundra AB i Norrtälje och Innovation Skåne. Björn Zackrisson är specialistläkare i allmän kirurgi och urologi. Tidigare har han haft ledande befattningar inom Capio, Praktikertjänst, Team Olivia och varit styrelseledamot i bland annat Svenska läkarförbundets chefsförening och i Vårdföretagarna.

Jan-Åke Zetterström

Jan-Åke Zetterström är sedan december 2010 chef för Ersta sjukhus. Han var fram till i december 2010 VD för Svensk Privattandvård AB. Innan dess har han haft ett flertal chefsuppdrag som sjukvårdsdirektör för Södertälje sjukhus, produktionsdirektör för Norra länets produktionsområde, tf VD Södersjukhuset AB och ekonomichef och tillika biträdande sjukhusdirektör Södersjukhuset Sedan våren 2012 är han även ledamot i Vårdföretagarnas styrelse för bransch sjukvård. Jan-Åke Zetterström har ekonomexamen från Stockholms universitet. Redan som 18-åring började han jobba inom sjukvården. Då som röntgenbiträde på Södersjukhuset.

Anette Åquist Falkenroth

Anette Åquist Falkenroth är sedan 2018 avdelningschef för vårdens digitalisering på Västra Götalandsregionen. Hon kommer närmast från ett jobb som medicinsk informationsdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Anette är psykiater och har en lång erfarenhet som chef och ledare i hälso- och sjukvården, bland annat som närsjukvårdschef i Stockholmsregionen och förvaltningschef för psykiatrin i Region Halland. Hon har också en MBA och har under några år drivit ett egen konsultföretag.

Catarina Andersson Forsman

Generaldirektör på Läkemedelsverket sedan den 1 oktober 2014. Specialistkompetens i röntgendiagnostik och barn- och ungdomsradiologi. Disputerad inom preklinisk neurovetenskap, docent vid Karolinska institutet. Tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör och bitr. landstingsdirektör i Stockholms läns landsting, VD i Sveriges läkarförbund, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning (nuv. IVO), bitr. sjukhuschef Akademiska sjukhuset, verksamhetschef och bitr. chefläkare Umeå universitetssjukhus.

Göran Angergård

Göran Angergård är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg. Han kommer närmast från positionen som primärvårdsdirektör inom Region Uppsala. Dessförinnan han haft olika chefspositioner inom Akademiska sjukhuset som verksamhetschef, divisionschef samt biträdande sjukhusdirektör. Göran är utbildad till narkosläkare och har jobbat som det både i Sverige och utomlands. Som ledare jobbar han med tillitsbaserad styrning och ledning. Samverkan mellan olika vårdgivare och nivåer för att skapa en enkel vårdprocess för patienterna är ett av hans fokusområden.

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Bakom Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi står Dagens Medicin, Ersta Diakoni, Karolinska universitetssjukhuset, Region Kalmar län, Michaël Berglund Executive Search, Pfizer, Region Östergötland, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Capio och Boston Consulting Group.

Kontakta oss