Mentorer

Mentorer

Stiftelsens mentorer är en viktig del i vårt Ledarskaps- och Mentorsprogram. Våra mentorer är aktiva på högre chefsställningar inom olika delar av svensk vård.

Barbro Fridén

Barbro Fridén är idag styrelseledamot för flera styrelser, bland annat Apoteket AB, Getinge AB, European Sperm Bank A/S och Sophiahemmet och rådgivare inom Hälso- och Sjukvård.  Hon har innehavt ett antal olika ledningspositioner i Sverige och utomlands, bland annat som chef för Astrid Lindgrens Barnsjukhus och för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hennes bakgrund är gynekolog med subspecialitet inom reproduktionsmedicin och hon arbetade parallellt med ledningsuppdragen som kliniker fram till och med 2008. Mentor under 2020 och ett antal gånger tidigare i programmet.

Britta Wallgren

Britta Wallgren är Sverigechef i Capio. Hon kommer närmast från jobbet som vd på Capio S:t Görans sjukhus med 1700 anställda. Hon har arbetat på sjukhuset sedan 1991 bland annat som verksamhetschef för anestesikliniken. Britta Wallgren är läkare och specialist i anestesi och intensivvård. Hon var ledamot i den förra regeringens välfärdsutvecklingsråd och i sjukhusnämnden på Sophiahemmets sjukhus. Mentor under 2020.

Christophe Pedroletti

Christophe Pedroletti är chef för Södertälje sjukhus. Han var tidigare chef för Akademiska Barnsjukhuset. Han har en bakgrund som barnläkare, allergolog och forskare och har bland annat varit med i utvecklingen av ny metodik för diagnostik och behandling av astma. Under de senaste dryga tio åren har han verkat på olika chefspositioner både på Karolinska och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Mentor under 2020.

Efva Lagerstedt

Efva Lagerstedt är sedan 2014 vice VD vid vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje. Hon har ett särskilt ansvar för primärvården och Norrtälje sjukhus, Stockholms läns nordligaste akutsjukhus. Efva Lagerstedt började som sjuksköterska, och har med åren skaffat sig gedigen chefserfarenhet i flera olika roller. Hon har bland annat varit chef för akutmottagningen och verksamhetschef för akut- och diagnostikenheterna vid Tiohundra AB. Mentor under 2020.

Eva Fernvall

Eva Fernvall är ordförande i Inera AB och vice ordförande i styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset. Hon var tidigare chef för public affairs på Apoteket AB, där hon sedan 2005 har haft en rad ledande positioner. Hon startade sin karriär som biomedicinsk analytiker. Därefter blev det fackligt arbete på högsta nivå inom Vårdförbundet där hon var ordförande i över ett decennium innan hon för tolv år sedan tog klivet över till Apoteket AB. Hon har också flera styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i SOS Alarm. Mentor under 2020.

Göran Angergård

Göran Angergård är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg. Han kommer närmast från positionen som primärvårdsdirektör inom Region Uppsala. Dessförinnan han haft olika chefspositioner inom Akademiska sjukhuset som verksamhetschef, divisionschef samt biträdande sjukhusdirektör. Göran är utbildad till narkosläkare och har jobbat som det både i Sverige och utomlands. Som ledare jobbar han med tillitsbaserad styrning och ledning. Samverkan mellan olika vårdgivare och nivåer för att skapa en enkel vårdprocess för patienterna är ett av hans fokusområden. Mentor under 2020.

Göran Modin

Göran Modin arbetar sedan 1 januari 2019 som vice vd på Collabodoc AB. Göran är läkare och specialist i ortopedi och har tidigare bland annat arbetat som chef för Praktikertjänsts affärsområde Hälso- och sjukvård, som verksamhetschef på ortopedkliniken på Södersjukhuset och som chefläkare på Akademiska sjukhuset. Han har i sin chefsroll lagt stort fokus på verksamhetsutveckling och patientsäkerhet. Mentor under 2020.

Jan-Åke Zetterström

Jan-Åke Zetterström är sedan december 2010 chef för Ersta sjukhus. Han var fram till i december 2010 VD för Svensk Privattandvård AB. Innan dess har han haft ett flertal chefsuppdrag som sjukvårdsdirektör för Södertälje sjukhus, produktionsdirektör för Norra länets produktionsområde, tf VD Södersjukhuset AB och ekonomichef och tillika biträdande sjukhusdirektör Södersjukhuset Sedan våren 2012 är han även ledamot i Vårdföretagarnas styrelse för bransch sjukvård. Jan-Åke Zetterström har ekonomexamen från Stockholms universitet. Redan som 18-åring började han jobba inom sjukvården. Då som röntgenbiträde på Södersjukhuset. Mentor under 2020.

Johan Brun

Johan Brun är senior medicinsk rådgivare på LIF, Läkemedelsindustriföreningen. Innan dess var han medical director på AstraZeneca i Södertälje (1999 till 2006) och därefter medicinsk direktör på Pfizer under 13 år. Johan Brun är specialist i allmänmedicin och arbetade under 25 år i landstingssjukvården och i slutet av den perioden som verksamhetschef i primärvården. Johan ansvarar i dag för övergripande sjukvårdsfrågor inom LIF, deltar i externa projekt kring nästa generations cell- och genterapi samt är kansliansvarig för expertnätverk cancer. Mentor under 2020.

Johan Kaarme

Johan Kaarme är biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg. Han är barnläkare till professionen och har jobbat som verksamhetschef på Akademiska barnsjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset. Han kommer närmast från jobbet som chef för Innovation Akademiska, som är är en del av Akademiska sjukhuset och verkar för att hela sjukhuset ska vara en öppen test- och utvecklingsmiljö för företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer. 2011 utsågs han till Framtidens ledare i sjukvården av Sjukvårdens ledarskapsakademi. Han var då den förste som fick denna utmärkelse. Mentor under 2020.

Johan Rosenqvist

Johan Rosenqvist är hälso- och sjukvårdsdirektör i Landstinget i Kalmar län. Johan är läkare och specialist inom urologi och har flera chefsuppdrag bakom sig. Senast var han sjukhuschef vid Länssjukhuset i Kalmar under drygt fem år. Johan har även varit verksamhetschef på akutkliniken vid Oskarshamns sjukhus, verksamhetschef på urologkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Innan Johan tillträdde som sjukhuschef i Kalmar var han också divisionschef för den opererande divisionen inom Landstinget i Blekinge. Mentor under 2020.

Lena Lundgren

Lena Lundgren är Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland sedan 2003. Hon är sjukgymnast och hade sitt första arbete på Ersta Diakoni. Lena var med och startade upp Fittja vårdcentral, den paramedicinska vården och blev sedan biträdande sjukvårdsdirektör i sydvästra sjukvårdsområdet i Stockholm. Hon har arbetat med vårddokumentation på SPRI, kvalitets- och ledarprogram på Landstingsförbundet, SOU:n Rätt information i Vård och omsorg samt Nationella strokekampanjen. Ledarskap, hälsa, behovsstyrning och utveckling är Lenas favoritområden. Mentor under 2020.

Maria Hedström

Maria Hedström är chefbarnmorska på Södertälje sjukhus. Uppmärksammad för sitt ledarskap, bland annat finalist till Årets Ledarskapsinsats 2018, tidningen Chef samt till Årets Förbättringsledar i region Stockholm 2017, med motiveringen ” Maria har med sitt tydliga ledarskap visat vägen inte bara för sin egen verksamhet, utan för hela landstinget”. Mentor under 2020.

Mikael Ohrling

Mikael Ohrling är sjukvårdsdirektör för Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som omfattar regionens egen verksamhet inom alla former av psykiatri, primärvård, geriatrik, avancerad hemsjukvård, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering, hjälpmedelsverksamhet, kompetenscentrumbildningar samt USV-enheter inom desa områden i samverkan med Karolinska Institutet. Till sin hjälp i styrningen och ledningen har han 150 verksamhetsområdeschefer, 150 verksamhetschefer, 500 sektions- och enhetschefer samt avdelningschefer inom SLSO:s verksamhetsstöd. Stockholms läns sjukvårdsområde med cirka 12 000 anställda omsätter 12,3 miljarder kronor per år vilket gör det till en av de största vårdgivarna i Sverige. Mikael Ohrling är läkare och specialist inom internmedicin och allmänmedicin och har varit ledare i olika vårdverksamheter på olika nivåer sedan 1994. Mentor under 2020.

Peter Seger

Peter Seger är VD för Sophiahemmet, ideell förening och Sophiahemmet AB sedan 15 år. Han är vice ordförande i Almega AB och Föreningen Vårdföretagarna samt ordförande i Vårdföretagarnas bransch sjukvård. Han började sin karriär som revisor för att sedan arbeta som redovisningschef och ekonomidirektör i börsnoterade investmentbolaget Hasselfors, innan han blev VD för Capio Läkargruppen i Örebro. Under tiden som VD för Läkargruppen erhöll bolaget Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Sofia Palmquist

Sofia Palmquist är vd för Capio St Görans sjukhus i Stockholm, och kommer närmast från posten som vice vd på sjukhuset. Hon utsågs 2016 till Framtidens ledare i sjukvården med motiveringen “En entusiasmerande, nytänkande och visionär ledare som tar med sig hela sjukhuset och alla professioner på resan mot framtidens sjukvård. Årets pristagare skapar förutsättningar för nya former av möten mellan vård och patient som bättre än i dag kan matcha individens behov, rätt behandlingsnivå och typ av kontakt.” Mentor under 2020.

Sören Olofsson

Sören Olofsson har haft ett antal tunga chefspositioner inom sjukvården och näringslivet. Mellan 2002 och 2012 var han först landstingsdirektör i Stockholms läns landsting och sedan regiondirektör i Region Skåne. Han har tidigare varit sjukhusdirektör för Nacka sjukhus, S.t Eriks ögonsjukhus , S:t Görans sjukhus samt Huddinge universitetssjukhus. Under 1970- och 1980-talen var Sören Olofsson verksam inom läkemedelsindustrin. Han har haft ett stort antal styrelseuppdrag, både inom privata företaget och i statliga företag som Apoteket AB och Systembolaget AB. Sören Olofsson är nu verksam som konsult och rådgivare. De senaste åren har han haft en roll som utredare på uppdrag av socialdepartementet. Mentor under 2020.

Tycho Tullberg

Tycho Tullberg var tidigare medicinsk chef på Global Health Partner och grundare av den privata ryggkliniken Stockholm Spine Center. Han var vd på Stockholm Spine Center i 16 år. Tycho Tullberg är ortopedspecialist med inriktning på ryggkirurgi, disputerade med en avhandling om diskbråck och är särskilt intresserad av värdebaserad vård, dess ersättningsmodeller och olika kvalitetsfrågor. Mentor under 2020.