Sök mentor- och managementprogrammet 2018

Ansökningstiden för mentor- och managementprogrammet i Sjukvårdens ledarskapsakademi 2018 är nu slut och vi påbörjar arbetet med att välja ut deltagare. Programmet är inte likt något annat chefsprogram riktat mot sjukvården.

Det är sjunde året som Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi erbjuder en grupp unga chefer i sjukvården det ettåriga mentor- och managementprogrammet. Förutom att varje deltagare får en egen mentor med lång och bred erfarenhet från sjukvård och forskning, läggs stor vikt vid utbytet mellan deltagarna i programmet som alla är chefer med några års erfarenhet. 

Programmet består av sex programträffar med centrala teman för ledarskap, och våra värdar ställer upp med de högsta cheferna i sina organisationer som delar med sig av sina erfarenheter och diskuterar sjukvårdens utmaningar tillsammans med deltagarna. Programmet startar i anslutning till Sjukvårdens ledarskapsdag som i år hålls den 6 december på temat "Ledarskap med kraft att förändra sjukvården". Dessutom åker deltagarna på en gemensam studieresa. I år besöktes Martinikliniken i Hamburg, det största specialistcentret för behandling av prostatacancer i världen.

Ansökan sker skriftligt till mentor- och manage­mentprogrammet på ett webbaserat ansökningsformulär. Ansökan kompletteras med ett CV och minst fyra referenser med kontaktuppgifter. De sökande får vara högst 49 år. Sista ansökningsdag är den 3 september 2017.

Den slutliga antagningen till programmet görs av en styrgrupp bestående av representanter för Sjukvårdens ledarskapsakademi. Kostnaden för ett års program är 49 000 kronor + moms. Det finns plats för omkring 25 deltagare i programmet.

Länk till ansökningsformulär

Här är deltagarna i programmet 2017. Bilden ovan är från den första programträffen i januari.

Tobias Andersson, verksamhetschef, Läkarhuset Ellenbogen.
Louise Bentley, verksamhetschef, Hallands sjukhus Kungsbacka.
Mattias Damberg, medicinsk Utvecklingschef staben Primärvård, Psykiatri och Habilitering, Landstinget Västmanland.
Marzia Dellepiane, sektionschef för ST-läkare, Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Cecilia Fridén, funktionsområdeschef Klinisk nutrition, Funktion Hälsoprofessioner, Karolinska universitetssjukhuset.
Inez Gezina Dekker, basenhetschef för mammografin i Landstinget i Kalmar län.
Niklas Grön, chefsjuksköterska, Verksamhetsområde Akut, Södersjukhuset.
Anna Göjeryd Ulander, sektionschef, Strategisk Styrning och Stöd, Karolinska Universitetssjukhuset.
Oskar Hammar, sektionschef, Skånes universitetssjukhus.
Erik Johnsson, verksamhetschef, Vårdcentralen Cityhälsan, Norrköping.
Christine Karström, verksamhetschef vid barnkliniken, Region Skåne Kryh.
Kristina Kloow, regionchef, Capio Närsjukvård.
Sara Lilliehöök, enhetschef, Fysioterapi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Ulrika Lindelöf, avdelningschef, Specialmedicin hud och reumatologi, endokrin- och diabetesmottagningen, Akademiska sjukhuset.
Paula Lindstrand, vårdenhetschef Centraloperation Mälarsjukhuset, Eskilstuna.
Ulrika Löfmark, läkarchef, neurologiska kliniken, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm.
Jennie Lönnbro Widgren, verksamhetschef, Njurmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Anna Nillbrand, enhetschef, Aleris rehab, Stockholm.
Anders Pramborn, operativ chef, Lideta Hälsovård.
Jessica Schiött, vårdenhetschef, Tema Barn och Kvinnosjukvård, Karolinska universitetssjukhuset.
Sanaz Shafiei, vårdchef, anestesti och intensivvård, Danderyds Sjukhus, Stockholm.
Kristian Stjerna, enhetschef/processchef, ortopedklinken Skaraborgs sjukhus.
Marcus Stjernström, Lead Inflammation & Immunology, Pfizer.
Jens Wahlström, verksamhetschef, Arbets- och beteendemedicinskt centrum, Västerbottens läns landsting.
Annika Weiderling, verksamhetschef, Trollbäckens Vårdcentral, Stockholms läns sjukvårdsområde.
Kristina Wikner, bitr enhetschef, Socialstyrelsen.
My von Friesendorff, sektionschef, Skånes universitetssjukhus, VO Ortopedi, Malmö-Lund.


Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Bakom Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi står Akademiska sjukhuset, Aleris, Boston Consulting Group, Capio, Dagens Medicin, Ersta Diakoni, Karolinska universitetssjukhuset, Landstinget i Kalmar län, Michaël Berglund Executive Search, Pfizer, Region Östergötland, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västerbottens läns landsting.