Mentor- och managementprogrammet 2019

Snart är antagningen klar till mentor- och managementprogrammet i Sjukvårdens ledarskapsakademi 2019. Våren 2019 startar ansökningsprocessen för programmet 2020.

Det är åttonde året som Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi erbjuder chefer i sjukvården det ettåriga mentor- och managementprogrammet. Hittills har över 125 chefer i sjukvården gått programmet, som får högsta betyg av deltagarna. De är extremt nöjda både med sina mentorer och med programträffarnas innehåll och det nätverk de får med andra chefer i sjukvården.

Förutom att varje deltagare får en egen mentor med lång och bred erfarenhet från sjukvård och forskning, läggs stor vikt vid utbytet mellan deltagarna i programmet som alla är chefer med några års erfarenhet. 

Programmet består av sex programträffar med centrala teman för ledarskap, och våra värdar ställer upp med de högsta cheferna i sina organisationer som delar med sig av sina erfarenheter och diskuterar sjukvårdens utmaningar tillsammans med deltagarna.

2019 års mentor- och managmentprogram startar i anslutning till Sjukvårdens ledarskapsdag som i år hålls den 6 december på temat "Tillit och förtroende i sjukvården". Dessutom åker deltagarna på en gemensam studieresa. 2018 besöktes Martinikliniken i Hamburg, det största specialistcentret för behandling av prostatacancer i världen. Våren 2019 går färden till Santeon-klinikerna i Nederländerna.

Ansökan sker skriftligt till mentor- och manage­mentprogrammet. Ansökan kompletteras med ett CV och minst fyra referenser med kontaktuppgifter. Programmet vänder sig främst till yngre chefer och de sökande bör inte vara äldre än 49 år. Information om ansökningstider för programmet 2020 kommer upp här i början av 2019.

Den slutliga antagningen till programmet görs av en styrgrupp bestående av representanter för Sjukvårdens ledarskapsakademi. Kostnaden för ett års program är 49 000 kronor + moms. Det finns plats för 25-30 deltagare i programmet.

Årets deltagare i mentor- och managementprogrammet

Här är de 24 chefer som är utvalda för att gå mentor- och managementprogrammet i Sjukvårdens ledarskapsakademi under 2018. Programmet är inte likt något annat chefsprogram riktat mot sjukvården.

Det är sjunde året som Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi erbjuder en grupp unga chefer i sjukvården det ettåriga mentor- och managementprogrammet. Förutom att varje deltagare får en egen mentor med lång och bred erfarenhet från sjukvård och forskning, läggs stor vikt vid utbytet mellan deltagarna i programmet som alla är chefer med några års erfarenhet. 

Programmet består av sex programträffar med centrala teman för ledarskap, och våra värdar ställer upp med de högsta cheferna i sina organisationer som delar med sig av sina erfarenheter och diskuterar sjukvårdens utmaningar tillsammans med deltagarna. Programmet startar i anslutning till Sjukvårdens ledarskapsdag som i år hålls den 6 december på temat "Ledarskap med kraft att förändra sjukvården". Dessutom åker deltagarna på en gemensam studieresa till Martinikliniken i Hamburg, det största specialistcentret för behandling av prostatacancer i världen.

Deltagare mentor- och managementprogrammet 2018:

Anna Svensson, primärvårdschef, Landstinget Blekinge
Henrik Overödder, verksamhetschef, VO Kvinnor-Barn, Södertälje sjukhus
Sara Pütsep, chef Planeringsenheten, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting
Lars Falk, patientflödeschef, ECMO-centrum, Karolinska Universitetssjukhuset
Fredrik Stenius, sektionschef, ST-läkarchef, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Niklas Mårtensson, sektionschef, ryggkirurgi, VE ortopedi, Skånes Universitetssjukhus
Sophia Brodin, enhetschef, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Claes Ruth, chef centrala controllersektionen, Karolinska Universitetssjukhuset
Sofia Arwehed, verksamhetschef, barn och ungdomssjukvården, Region Gävleborg
Karolin Villablanca, enhetschef, Helsingborgs lasarett
Richard Segerlund, verksamhetschef, Capio Centrum för titthålskirurgi, CFTK
Peter Jilmstad, vårdenhetschef, akutkliniken Capio S:t Görans sjukhus
Anna-Clara Collén, sektionschef, strokeenheten, Med/Ger/Akut SU/Östra, Göteborg
Johnie Berntsson, IT-chef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Younis Khali, sektionschef, barnakutsektionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Johanna Remnert Kristoffersson, affärsområdeschef, Aleris Medilab
Jenny B Eklund, redovisningschef, Västerbottens läns landsting.
Adam Carstens, läkarchef, gastroenterologsektionen, medicinkliniken, Ersta Sjukhus
Sofia Velinder, verksamhetschef, Vuxenpsykiatri Mitt, Landstinget i Kalmar län
Johanna Svalstedt, produktchef onkologi, Pfizer Innovations
Hanna Waernér, avdelningschef, Akademiska sjukhuset
Katarina Nyhammar, verksamhetschef, Klinsk genetik, Diagnostikcentrum, Region Östergötland    
Pernilla Dillner, omvårdnadschef, Tema kvinnor och barn, Karolinska universitetssjukhuset
Anders Jarlborg, verksamhetschef, Medicinsk administration, Sahlgrenska universitetssjukhuset, årets mottagare av utmärkelsen Framtidens ledare i sjukvården.

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Bakom Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi står Akademiska sjukhuset, Aleris, Boston Consulting Group, Capio, Dagens Medicin, Ersta Diakoni, Karolinska universitetssjukhuset, Landstinget i Kalmar län, Michaël Berglund Executive Search, Pfizer, Region Östergötland, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västerbottens läns landsting.

Kontakta oss