Mentor- och managementprogrammet 2019

Antagningen är klar till mentor- och managementprogrammet i Sjukvårdens ledarskapsakademi 2019. Våren 2019 startar ansökningsprocessen för programmet 2020.

Det är åttonde året som Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi erbjuder chefer i sjukvården det ettåriga mentor- och managementprogrammet. Hittills har 150 chefer i sjukvården gått programmet, som får högsta betyg av deltagarna. De är extremt nöjda både med sina mentorer och med programträffarnas innehåll och det nätverk de får med andra chefer i sjukvården.

Förutom att varje deltagare får en egen mentor med lång och bred erfarenhet från sjukvård och forskning, läggs stor vikt vid utbytet mellan deltagarna i programmet som alla är chefer med några års erfarenhet. 

2019 års mentor- och managmentprogram startade i anslutning till Sjukvårdens ledarskapsdag som hölls den 6 december 2018 på temat "Tillit och förtroende i sjukvården". Programmet består av sex programträffar med centrala teman för ledarskap, och våra värdar ställer upp med de högsta cheferna i sina organisationer som delar med sig av sina erfarenheter och diskuterar sjukvårdens utmaningar tillsammans med deltagarna.

Dessutom åker deltagarna på en gemensam studieresa. 2018 besöktes Martinikliniken i Hamburg, det största specialistcentret för behandling av prostatacancer i världen. Våren 2019 går färden till Santeon-klinikerna i Nederländerna.

Ansökan sker skriftligt till mentor- och manage­mentprogrammet. Ansökan kompletteras med ett CV och minst fyra referenser med kontaktuppgifter. Programmet vänder sig främst till yngre chefer och de sökande bör inte vara äldre än 49 år. Information om ansökningstider för programmet 2020 kommer upp här i början av 2019.

Den slutliga antagningen till programmet görs av en styrgrupp bestående av representanter för Sjukvårdens ledarskapsakademi. Kostnaden för ett års program är 49 000 kronor + moms samt kostnader för resa och logi under programträffarna. Det finns plats för 25-30 deltagare i programmet.

Årets deltagare i mentor- och managementprogrammet

Här är de 29 chefer som är utvalda för att gå mentor- och managementprogrammet i Sjukvårdens ledarskapsakademi under 2018. Programmet är inte likt något annat chefsprogram riktat mot sjukvården.

Det är åttonde året som Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi erbjuder en grupp unga chefer i sjukvården det ettåriga mentor- och managementprogrammet. Förutom att varje deltagare får en egen mentor med lång och bred erfarenhet från sjukvård och forskning, läggs stor vikt vid utbytet mellan deltagarna i programmet som alla är chefer med några års erfarenhet. 

Programmet startade i anslutning till Sjukvårdens ledarskapsdag som hölls den 6 december 2018 på temat tillit och förtroende i sjukvården.

Deltagare mentor- och managementprogrammet 2019:

Henrietta Arwin, primärvårdschef, Närhälsan, VGR
Anne Braconier, enhetschef, Ersta sjukhus
Lina Vigren, verksamhetschef, Lasarettet Trelleborg
Eirini Alexiou, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Fariba Kamran, sektionschef, Capio S:t Görans sjukhus
Johanna Wagenius, sektionschef, Helsingborgs lasarett
Jenny Bäcklund, verksamhetschef, Danderyds sjukhus
Yvonne von Hauswolff-Juhlin,  verksamhetschef, Stockholms centrum för ätstörningar
Therese Lundin, t f verksamhetschef, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Katrin Wannelöf, vice vd, Alva barnkliniker
Björn Persson, funktionsområdeschef, Karolinska universitetssjukhuset
Åsa Elfving, verksamhetschef, Södertälje sjukhus
Camilla Westerhom, chef sjuksköterska, Danderyds sjukhus
Klara Karlsson, omvårdnadschef, Karolinska universitetssjukhuset
Charlotta Löwendahl, vårdenhetschef, Capio S:t Görans sjukhus
Lisa Ryding, verksamhetsschef, SLSO, BMM, Stockholm södra

Henrik Rommedahl, regionchef, Pfizer

Viktoria Björk,enhetschef, Karolinska universitetssjukhuset
Anne Kelly, enhetschef, Karolinska universitetssjukhuset
Pernilla Wikudd,verksamhetsschef, Region Västernorrland
Anders Kjellgren, verksamhetschef, Region Östergötland    
Lina Strand Backman,  enhetsschef, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Jon Konradsen, patientflödeschef, Karolinska universitetssjukhuset
Anna Alm Andersson, divisionschef, Region Norrbottenrets, mottagare av utmärkelsen Framtidens ledare i sjukvården.
Cecilia Martin-Löf, vårdchef, Södersjukhuset
Therese Silvander Ahlrik, verksamhetchef, Region Kalmar län
Maria Rundgren, avdelningschef, Region Kalmar län
Susanne Ek Rundblom, enhetschef och programledare, Akademiska sjukhuset.
Mattias Fredricson, chef för nationella riktlinjer, SocialstyrelsenSjukvårdens Ledarskapsakademi

Bakom Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi står Dagens Medicin, Ersta Diakoni, Karolinska universitetssjukhuset, Region Kalmar län, Michaël Berglund Executive Search, Pfizer, Region Östergötland, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Capio och Boston Consulting Group.

Kontakta oss