Om oss

Stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi är ett initiativ för att på olika sätt stärka ledarskapet i sjukvård och forskning

Att få fler skickliga chefer är en nödvändighet för att kunna hantera de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. I få andra samhällssektorer är ledarskapet så komplext och utmanande – sjukvårdens ledare måste kunna hantera kraven på resultat och effektivitet och samtidigt leda den medicinska verksamheten där förmågan till prioriteringar och etiska avvägningar ständigt prövas.

  • Vår vision är att hälso- och sjukvården om tio år ska vara en av de samhällssektorer som anses ha bäst ledare.
  • Vi vill främja ett klimat där de som vill bli ledare får ett tydligt mandat, blir utvärderade och belönade när de lyckas.
  • Vi vill göra det attraktivt att bli chef i sjukvården.

Sjukvårdens Ledarskapsakademi startade i juni 2011 och är sedan 2016 en stiftelse under Länsstyrelsens kontroll. Stiftelsens ändamål är att utan vinstintresse att öka intresset för ledarskap och ge verktyg och förutsättningar för ett gott ledarskap i Sveriges vård och omsorgsektor.

Stiftelsen verkar på flera olika sätt för att stärka ledarskapet i sjukvården.

  • Vi driver ett Ledarskaps- och mentorsprogram för 20-25 ledare i svensk sjukvård som är 49 år eller yngre. 
  • Vi delar årligen ut pris till Framtidens ledare.
  • Vi arrangerar Sjukvårdens ledarskapsdag varje år där vi samlar tunga ledare inom vården.

Stiftelsen grundades ursprungligen av Michaël Berglund AB, Boston Consulting Group och Dagens Medicin. Under 2019 frånträdde Boston Consulting Group och Dagens Medicin sitt engagemang och Michaël Berglund AB är nu ensam huvudman för stiftelsen.

Vill du veta mer om Sjukvårdens Ledarskapsakademi? Kontakta Marcus Jansson, se kontaktuppgifter nedan.

Styrelsen

Michaël Berglund, ordförande

Stefan Bergh

Kenth Nauclér

Ann-Marie Begler

Birgir Jakobsson

Ewa Olszewski

Kontaktpersoner

Marcus Jansson, verksamhetsansvarig

E-post: marcus.jansson@vardensledarskapsakademi.se
Telefon: 070-968 82 84

Nina Axelsson, administration

E-post: nina.axelsson@vardensledarskapsakademi.se

Carina Gustafson, mentorer

E-post: carina.gustafson@vardensledarskapsakademi.se