Om oss
Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi är ett initiativ för att på olika sätt stärka ledarskapet i sjukvård och forskning.

Att få fler skickliga chefer är en nödvändighet för att kunna hantera de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. I få andra samhällssektorer är ledarskapet så komplext och utmanande – sjukvårdens ledare måste kunna hantera kraven på resultat och effektivitet och samtidigt leda den medicinska verksamheten där förmågan till prioriteringar och etiska avvägningar ständigt prövas.

  • Vår vision är att hälso- och sjukvården om tio år ska vara en av de samhällssektorer som anses ha bäst ledare.
  • Vi vill främja ett klimat där de som vill bli ledare får ett tydligt mandat, blir utvärderade och belönade när de lyckas.
  • Vi vill göra det attraktivt att bli chef i sjukvården.

Sjukvårdens ledarskapsakademi startade i juni 2011 och är sedan 2016 en stiftelse under Länsstyrelsens kontroll. Stiftelsens ändamål är att utan vinstintresse utveckla, främja samt öka intresset för ledarskap inom hälso- och sjukvård. Syftet är att öka kunskapet om vad gott ledarskap innebär för hälso- och sjukvården.

Stiftelsen verkar på flera olika sätt för att stärka ledarskapet i sjukvården.

  • Vi delar årligen ut pris till Framtidens ledare.
  • Vi driver ett Ledarskaps- och mentorsprogram för 20-25 ledare i svensk sjukvård som är 49 år eller yngre. 
  • Vi arrangerar Sjukvårdens ledarskapsdag varje år med ett program som tar upp ledarskap som en strategisk ledningsfråga för att utveckla sjukvården. 

Vill du veta mer om Sjukvårdens ledarskapsakademi? Kontakta vår verksamhetsansvariga Marcus Jansson på ledarskapsakademin@michaelberglund.se

Johan Kaarme utsågs till Framtidens ledare i sjukvården 2011. I dag har han fått en mer komplett bild av ledarskapet, och flera nya chefsuppdrag.

När barnläkaren Johan Kaarme nominerades till Framtidens ledare i sjukvården av sin chef hade han haft en chefstjänst på akuten på Akademiska barnsjukhuset i drygt ett år – ”jag var rätt grön”. 

Han fick priset med motiveringen ”En inspirerande ledare som lyckas förmedla sin entusiasm och sina visioner till hela organisationen och som drivs av sin föresats att ”allt går”. Han förenar analytisk förmåga och kreativitet med ett samhällsintresse och en helhetssyn på sjukvården.”

I januari 2012 flög Johan Kaarme till Boston för en veckas ledarskapskurs på Harvard Business School. Dessutom fick han en plats i det ettåriga mentor- och managementprogrammet i Sjukvårdens ledarskapsakademi.

Johan Kaarme har tagit flera steg i chefskarriären sedan dess. Han blev 2014 verksamhetschef på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, men återvände 2016 till Akademiska sjukhuset  till en delad tjänst som biträdande verksamhetschef på barnsjukhuset och chef för Innovation Akademiska. Han anser att programmet har bidragit till den möjligheten.

– Under året fick jag många olika vinklingar på vad det innebär att vara chef inom vården och kunde ventilera tankar kring svårigheterna att arbeta inom en skattefinansierad verksamhet med rättmätigt höga förväntningar men resurser som inte alltid står i paritet med de aktuella behoven och där politiker styr. Utmaningarna kvarstår förstås, det kan inget program avhjälpa, men jag har fått många nya tankar kring hur man ska bedriva en bättre och mer effektiv vård med begränsade resurser, säger Johan Kaarme.

Det är framför allt bemanningsläget – att få tillräckligt många och kompetenta medarbetare för att kunna svara upp mot behoven inom vården – som är den riktigt stora utmaningen, anser han. 

– Sjukvården har både ökade krav och ökade möjligheter, och det innebär en större press på personalen. Ibland tror jag att man spar på de anställda för att finansiera dyrare och mer avancerad teknik och medicin. Vi går mot en nischning inom vården och mer specialisering kräver fler personer.

Johan Kaarme är sedan våren 2018 biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi uppgift är att bedriva utbildning och seminarier kring ledarskap och organisation inom hälso- och sjukvården. Syftet är att öka kunskapen om vad gott ledarskap innebär för hälso- och sjukvården.

Kontakta oss

Layer 2 070-968 82 84
Skicka e-post till: