Om oss

Stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi är ett initiativ för att på olika sätt stärka ledarskapet i sjukvård och forskning

Att få fler skickliga chefer är en nödvändighet för att kunna hantera de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. I få andra samhällssektorer är ledarskapet så komplext och utmanande – sjukvårdens ledare måste kunna hantera kraven på resultat och effektivitet och samtidigt leda den medicinska verksamheten där förmågan till prioriteringar och etiska avvägningar ständigt prövas.

  • Vår vision är att hälso- och sjukvården om tio år ska vara en av de samhällssektorer som anses ha bäst ledare.
  • Vi vill främja ett klimat där de som vill bli ledare får ett tydligt mandat, blir utvärderade och belönade när de lyckas.
  • Vi vill göra det attraktivt att bli chef i sjukvården.

Sjukvårdens Ledarskapsakademi startade i juni 2011 och är sedan 2016 en stiftelse under Länsstyrelsens kontroll. Stiftelsens ändamål är att utan vinstintresse att öka intresset för ledarskap och ge verktyg och förutsättningar för ett gott ledarskap i Sveriges vård och omsorgsektor.

Stiftelsen verkar på flera olika sätt för att stärka ledarskapet i sjukvården.

  • Vi driver ett Ledarskaps- och mentorsprogram för 20-25 ledare i svensk sjukvård som är 49 år eller yngre. 
  • Vi delar årligen ut pris till Framtidens ledare.
  • Vi arrangerar Sjukvårdens ledarskapsdag varje år där vi samlar tunga ledare inom vården.

Stiftelsen grundades ursprungligen av Michaël Berglund AB, Boston Consulting Group och Dagens Medicin. Under 2019 frånträdde Boston Consulting Group och Dagens Medicin sitt engagemang och Michaël Berglund AB är nu ensam huvudman för stiftelsen.

Vill du veta mer om Sjukvårdens Ledarskapsakademi? Kontakta Marcus Jansson, se kontaktuppgifter nedan.

Styrelsen

Michaël Berglund, ordförande

Michaël Berglund har under större delen av sin karriär arbetat med executive search och styrelseutbildning på Michaël Berglund AB. Innan det arbetade han som läkare bland annat på Gävle Sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset samt som ägare och VD på Charterresebolaget SnöResor.

Han har suttit i styrelser för bland annat  Medicinska Föreningen vid Karolinska Institutet, Karolinska Institutets Alumniråd. Michaël har varit  ordförande i valberedningen för Stockholms sjukhem och Sophiahemmet samt är ledamot i Unlimited Travel Group (publ).

Michaël Berglund studerade vid University of California, Berkeley och Karolinska Institutet och är med.lis. och leg.läk.

 

Stefan Bergh

Stefan Bergh har under sin karriär arbetat som generalsekreterare för Cancerfonden och IOGT-NTO. Innan dess arbetade han som studierektor vid Uppsala universitet.

Idag arbetar Stefan som generalsekreterare för Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och Bosöstiftelsen. Han sitter även i styrelsen för Ersta Sköndal Bräcke högskola, Cancerfonden samt Arbetsgivaralliansen.

Kenth Nauclér

Kenth Nauclér har under 15 år varit förbundsdirektör för Arbetsgivaralliansen. Innan dess var han förhandlingschef i Vårdförbundet. Han har sammanlagt mer än 30 års erfarenhet i ledande befattningar.

Han har varit regeringens särskilda utredare av specialistsjuksköterska-utbildningarna.

Kenth är idag ordförande i styrelsen för Röda Korsets högskola. Kenth är legitimerad sjuksköterska med specialisering i psykiatri. Han har också läst juridik vid Stockholms universitet.

 

Ann-Marie Begler

Ann-Marie Begler har bland annat arbetat som generaldirektör för Försäkringskassan och Statens Skolinspektion.

Hon har suttit i styrelsen för Stockholms universitet samt Linköpings universitet och är för närvarande ordförande i Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Ann-Marie har haft flera statliga styrelseuppdrag bland annat som ordförande i medicinska ämnesrådet inom Vetenskapsrådet. Hon har även lett ett stort antal statliga utredningar.

Birgir Jakobsson

Birgir Jakobsson har under sin karriär arbetat som verksamhetschef och divisionschef på Huddinge Sjukhus, Barnklinik. Han har även varit Sjukhusdirektör på Capio st Görans Sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset. Idag jobbar han som rådgivare åt Hälso-och sjukhusministern på Island.

Han har bland annat arbetat med att ta fram sjukvårdsstrategi för Island fram till år 2030. Den blev godkänd av Altinget i juni 2019.

Birgir Jakobsson tog sin läkarexamen från Islands universitet 1975. Han är specialist i pediatrik och disputerade vid Karolinska Institutet och sedan 1998 är Birgir docent vid KI.

Ewa Olszewski

Ewa Olszewski har arbetat med executive search sedan 2001 med tyngdpunkt på myndigheter, hälsa/sjukvård, media samt non-profit organisationer. Hon har tidigare erfarenhet från utbildningssektorn och tv-produktion.

Ewa är utbildad fil. kand. kulturvetare från Stockholms Universitet, samt har en Graduate Diploma Degree från Griffith University, Australien. Ewa är Vice Chair EMEA i IIC Partners Executive Search Worldwide.

Kontaktpersoner

Marcus Jansson, verksamhetsansvarig

E-post: marcus.jansson@vardensledarskapsakademi.se
Telefon: 070-968 82 84

Nina Axelsson, administration

E-post: nina.axelsson@vardensledarskapsakademi.se

Carina Gustafson, mentorer

E-post: carina.gustafson@vardensledarskapsakademi.se