Så tycker tidigare deltagare om mentor- och managementprogrammet

Vi har gjort en enkätundersökning till  de tre tidigare årens deltagare i mentor-och managementprogrammet i Sjukvårdens ledarskapsakademi. Här är deras omdömen.

100 procent har haft nytta av programmet i sitt arbete och karriär.

På en 10-gradig skala ger deltagarna i snitt 9 poäng för hur värdefullt programmet var för att knyta kontakter och få ett nätverk av chefskollegor.

97 procent håller kontakten med andra alumner från sitt år i mentor- och managementprogrammet. 

Sex av tio har fortfarande kontakt med sin mentor.

100 procent kan rekommendera programmet till andra.

Några röster från deltagarna:

"Jag fick ny kunskap, nätverk, inspiration."

"Har nu nytt, fantastiskt uppdrag via kontakter därifrån!"

"Generellt mycket bra föreläsare och genomtänkt kursprogram. Mentordelen mycket värdefull! Fantastiskt nätverk."

"Upplägget med regelbundna möten med människor i liknande situation både vad gäller yrkesliv och privat är givande. Tid med mentor med lång erfarenhet är lärande."