Sjukvårdens Ledarskapsdag

Sjukvårdens Ledarskapsdag

Varje år i november/december anordnar vi Ledarskapsdagen – en samlingsplats för ledare inom svensk sjukvård. Datum för 2020 är ännu ej bestämt. Se nedan programmet för 2019.

Sjukvårdens Ledarskapsdag 2019

10.30-11.00 Registrering

11.00-11.10 Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet hälsar välkommen och inledningstalar om forskning, praktik och ledarskap.

11.10-11.20 Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, moderator, inleder dagen tillsammans med representant för Sjukvårdens Ledarskapsakademi.

11.20-11.35 När allt pratar med allt och alla, vem lyssnar då på mig? Ledarskap i morgondagens digitala värld
Vad krävs för att leda olika generationer i morgondagens digitala värld och vilka utmaningar och möjligheter ser vi för sjukvårdssektorn?
Lars Eidenvall, seniorkonsult, Kairos Future.

11.35-11.55 KI-forskning: Fullt fokus på vårdens ledarskap
Vad kan forskning om hälso- och sjukvårdsledning lära oss om ledarskapsutveckling? Hälso- och sjukvården genomgår stora förändringar, men hur väl är det kopplat till våra sätt att utveckla chefers förmåga att leda? Genom att utgå från evidens, utforskar vi hur ledarskapsutveckling kan bidra till en större strategi för utveckling och förbättring, inte bara förändring.
Carl Savage, Karolinska Institutet titutet

11.55-12.10 Det här har jag lärt mig av att ha lärt 1000 läkare leda”. Beteendepsykologin som avgör
Nils Edelstam, läkare och ledarskapsutbildare. Nils har i snart 20 år kombinerat sitt patientarbete med utbildningar och föreläsningar.
Den röda tråden är beteendepsykologi. I många möten med läkare, har han samlat på sig värdefulla insikter om, vad dagens läkare ser som utmaningen i sitt ledarskap.
Mänskligt beteende, en vit fläck för doktorn!
Utmaningar i vardagens ledarskap?
Vad är extra svårt?
Hur kan ledarskap bli intressant?

12.10-12.30 Utdelning av priset till Framtidens ledare i vården 2019.

12.30-13.30 Lunch

13.30-13.35 Introduktion till Fem case om ledarskap som gör skillnad.
Christina Kennedy, moderator och Nina Hedlund, verksamhetsansvarig Sjukvårdens Ledarskapsakademi.

13.35-13.50 Case 1: Från 3 till 1,4 vårddygn med hjälp av öppensinnat lärande och “brutal transparens” Tobias Wirén, Affärsområdeschef Capio Ortopedi.
Tobias berättar om en framgångsrik förändring, som föddes ut ett tidigare misslyckande.
Ledord: Snabbare spinn på förbättringshjulet. Välmående patienter med Festis i stället för morfin. Från alltför ivrig till nedtonad ledarroll. Tobias tar också upp konsten att lära primadonnor bli lagspelare. Sist, men inte minst vikten av att medarbetarna internaliserar ny kunskap genom levande patientberättelser i stället för att få den nedtryckt i halsen av chefen.

13.50-14.05 Case 2: Delat ledarskap? Nej, men gemensamt ledarskap!
Daniel Johansson och Mathias Malm, Akututvecklingscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Daniel och Mathias berättar om vikten av att investera tid för att bygga framgångsrikt ledarskap ihop, om gemensam lönetrappa och om samskapande i stället för egotripp.

14.05-14.10 Minipaus med rörelse

14.10-14.25 Case 3: Från kaos till kosmos. Trygghet, tillit och tydlighet.
Gustav Forss och Cecilia Nordgren, chefsjuksköterskor samt Hillevi Nilsson, verksamhetschef berättar om hur de fick en verksamhet i kris på banan. Tydlighet, medarbetardrivet förbättringsarbete och mycket pepp på Södertälje Sjukhus Akutmottagning!

14.25-14.40 Case 4: Akademiska sjukhuset: Att våga ta radikala beslut
Fredrik Lennmyr, Verksamhetschef Thoraxkirurgi och -anestesi, Akademiska sjukhuset.
Fredrik berättar om lärdomarna av ett händelseförlopp i början av sin ledarkarrriär där ledningen behövde förmedla “sense of urgency” för att kunna komma till resoluta beslut. Det handlar om kraften när professionen formerar sig för att tillsammans mejsla fram – och enas kring – bestpractice.

14.40-14.55 Case 5.
Mer information kommer

14.55-15.15 Fikarast.

15.15-15.45 Skarpt ledarskap i samhällets tjänst: Alltid i frontlinjen
Sveriges arméchef generalmajoren Karl Engelbrektson ger oss inblickar i ledarskapet för en annan offentlig verksamhet med stora utmaningar.
Armechefen har varit lärare vid Militärhögskolan och tog 1996 examen från Försvarshögskolan. Chef för den 9:e svenska bataljonen i Kosovo och brigadchef vid Gotlands regemente. Tjänstgöringar på Försvarsdepartementet. Militärdistriktschef, chef inom militära underrättelse- och säkerhetstjänsten samt Chef förbandsproduktion på Högkvarteret tillhör också hans befattningshistorik.
General Engelbrektson har stor internationell chefserfarenhet, bland annat 2008 som chef för EU:s snabbinsatsstyrka Nordic Battle Group, som Sveriges representant i EU:s respektive NATO:s militärkommittéer 2010-2013 samt som ordförande för en särskild internationell förhandlingsgrupp i NATO under 2014.
Han har studerat säkerhetspolitik vid The Geneva Centre for Security Policy och har varit medlem av The Royal College of Defence Studies i London. Han är medförfattare till boken “In Business and Battle; Strategic Leadership in the Civilian & Military Spheres”.

14.45-15.50 Panelen summerar dagen: Vad krävs för att ledarskapet ska göra skillnad?
Peter Graf, vd, Tiohundra, Årets nyskapande chef 2018, Britta Wallgren, Sverigechef, Capio, Madeleine Liljegren, ordförande, Sveriges Yngre Läkares förening, Viviana Lundberg, ordförande, The European Nursing Student Association, Karl Engelbrektson, arméchef, med flera.

16.30-17.30 Mingel med dryck och tilltugg.

Datum: 5 december 11.00-17.30
Plats: Biomedicum, Solnavägen 9

Han vann priset för ledarskap i sjukvården 2019

Andreas Kling vann priset Framtidens ledare inom sjukvården 2019. Andreas arbetar som verksamhetschef för internmedicin och neurologi på Danderyds Sjukhus.