Sjukvårdens Ledarskap tackar för en fin vår och önskar alla en härlig sommar!

Med midsommar och semester i antågande känns det relevant med en kort tillbakablick över vårens händelser i Sjukvårdens Ledarskapsakademi.

Vi började året som vi alltid gör – med fest. Möten mellan människor är alltid spännande och givande. Deltagare och mentorer i årets program minglade, konverserade, åt, drack och knöt nya kontakter.

Ledarskaps- och Mentorsprogrammet har under våren besökt verksamheter i Stockholm, Skåne, Köpenhamn och Göteborg och inspirerats av andra och varandra rörande hållbart ledarskap, transformativt och kommunikativt ledarskap, att verka i en politisk miljö samt ledarskapsperspektiv på ekonomi, rekrytering, innovation och utveckling, bland mycket annat.

Alumnverksamheten har startat upp ett nytt koncept med Alumndialoger lett av stiftelsens ”Distinguished fellows”, en grupp ledare som verkat/verkar på hög strategisk nivå inom olika sektor och har intressanta ledarskapserfarenheter.

Styrelsen har fått förstärkning i de nya ledamöterna Ann Söderström och Johan Brun. Michaël Berglund är kvar som ledamot, men har lämnat över ordförandeklubban till Birgir Jakobsson.

Nu ser vi fram mot höstens studieresa till Island och en alumnträff i september, men innan dess önskar vi alla en härlig ledighet med nära och kära.