Sjukvårdens Ledarskapsakademi utökar styrelsen

Stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi har glädjen att meddela tillskottet av tre nya ledamöter i sin styrelse. Denna förnyelse stärker stiftelsens förmåga att främja och utveckla ledarskapet inom sjukvården.

De nyvalda ledamöterna, Marie Wickman Chantereau, Towa Jexmark och Mairi Savage, har imponerande bakgrunder och erfarenheter inom sjukvård, forskning och ledarskap. Deras unika insikter och perspektiv kommer att vara ovärderliga för stiftelses arbete med att främja excellens och innovation inom vårdledarskap.

Stiftelsens ordförande, Birgir Jakobsson, uttrycker sin entusiasm över tillsättningen av de nya ledamöterna och ser fram emot deras bidrag till stiftelsens fortsatta framgång. ”Vi är glada att välkomna Marie Wickman Chantereau, Towa Jexmark och Mairi Savage som nya ledamöter i vår styrelse. Med deras kompetens och erfarenhet kommer vi att kunna göra ännu större framsteg i vårt arbete med att stödja vården och i utvecklingen av ett starkt och innovativt ledarskap, där chefer fungerar som förebilder och inspiratörer.”

Marie Wickman Chantereau: ”Jag ser en stor utmaning för sjukvården att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare, där ledarskapet spelar en central roll. Sjukvårdens Ledarskapsakademi har ett starkt rykte för sina ledarskaps- och mentorsprogram, och jag ser fram emot att bidra till deras fortsatta utveckling och till den fortsatta utvecklingen av svensk sjukvård!”

Towa Jexmark: ”Ett gott ledarskap är en grundförutsättning för att vi ska kunna vidareutveckla vården och möta de utmaningar som framtiden innebär. Den snabba utvecklingen inom digitalisering, AI och andra teknologiska områden kräver även att sjukvårdens ledare kontinuerligt utvecklar sin kompetens. Jag ser fram emot att bidra till stiftelsen genom att dela min erfarenhet av digitalisering och innovativa lösningar inom hälso- och sjukvården.”

Mairi Savage: ”Genom att utbilda kompetenta ledare skapas samhällsnytta. Med min erfarenhet av ledarskapsutveckling och -forskning inom hälso- och sjukvården, hoppas jag kunna bidra med kunskap om hur man integrerar resultat från medicinsk ledarskapsforskning i praktiken för att förbättra ledarskapsförmågan inom den komplexa sjukvårdsmiljön.”