Akademi i pandemi

Akademin rullar på trots pandemi, på lite nya sätt. I början av april träffades deltagarna on-line och diskuterade frågor som Hur leder vi effektivt i en kris? och Hur har ditt ledarskap utvecklats under pandemin?

I maj fick vi digitalt besök av dr Brian Donley som leder Cleveland Clinics verksamhet i London. Han talade på temat ”Clinician Leadership” och delade generöst med sig av deras ledarskapsmodell och sin egen ledarskapsresa.

Mycket värdefullt med erfarenhetsutbyte och ett kollegialt forum i dagens situation.

Vi hoppas vara tillbaka till normala kursträffar under hösten.