Nytt forskningssamarbete med Karolinska Institutet!

Vi är glada över att meddela att Sjukvårdens Ledarskapsakademi har inlett ett spännande forskningssamarbete med Medical Management Center (MMC) vid Karolinska Institutet. Genom detta banbrytande samarbetsprojekt strävar vi efter att förstå och stärka ledarskapet inom sjukvården, med fokus på vetenskap och vårdens behov.

Genom att kombinera vår erfarenhet inom sjukvårdsledarskap med Karolinska Institutets framstående forskning kommer vi att samla insikter från ledare inom olika områden av hälso- och sjukvården. Målet är att förstå deras behov och identifiera nyckelkompetenser för framgångsrikt ledarskap. Resultaten från denna forskning kommer att ligga till grund för förbättringar av vårt Ledarskaps- och Mentorsprogram samt stödja utvecklingen av nya program.

Vi ser fram emot att fortsätta att främja ledarskapets utveckling inom sjukvården tillsammans med Karolinska Institutet.

Med önskan om en ljus framtid

Årets resa har varit en känslofylld berg- och dalbana. Vi har upplevt rädsla och bestörtning i skuggan av det fasansfulla kriget och oroat oss över lågkonjunktur, ränteläge och energikris. Samtidigt har vi privilegiet att se tillbaka på ett glädjefyllt år fyllt av tillförsikt, positiv energi och samarbete.

Stiftelsens strävan är att utveckla kompetenta ledare som vill bidra till en bättre morgondag. Vi är genuint övertygade om att ett gott ledarskap utgör en kraftfull positiv drivkraft för hållbara förändringar både för individer, team och organisationer inom hälso- och sjukvården samt för hela samhället.

Ett varmt tack till alla samarbetspartners, mentorer, föreläsare och deltagare för att ni delar vår vision om gott ledarskap och för ert engagemang i att göra världen lite bättre varje dag.

Tack för förtroendet, samarbetet, stämningen, kreativiteten, glädjen, sången, deltagandet, skratten, generositeten och all den fantastiska energin.

Tack för ett framgångsrikt samarbete under 2023 och för att vi, tillsammans med er, har fått vara en del av och bidra till en positiv utveckling.

Vår förhoppning är att vi gemensamt fortsätter att driva utvecklingen mot en ljusare framtid.

God jul och gott nytt år!

Nytt chefsnätverk på västkusten

Välkommen till Chefsnätverk Västkusten, en mötesplats för dig som tidigare deltagit i Sjukvårdens Ledarskapsakademi. Syftet med detta alumni-nätverk är att etablera en plattform där ledare som du kan dela med sig av sina insikter och erfarenheter, knyta starka och meningsfulla relationer samt erbjuda ömsesidigt stöd i era professionella roller. Nätverket planerar att arrangera träffar i Göteborg och dess omgivningar, men vi välkomnar varmt alla alumner att delta. Chefsnätverk Västkusten kompletterar de mer formella alumnievenemang som stiftelsen fortsätter att arrangera.

Boubou Hallberg ny sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Boubou Hallberg har blivit utsedd att leda ett av Sveriges mest komplexa uppdrag, som sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Boubou är i dag sjukhusdirektör för Södra Älvsborgs sjukhus och mentor i stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi. Boubou har förmågan att få saker att hända, utan att tappa fokus på vad som är bra för sjukhusets patienter. Han är en stark förändringsledare med helhetssyn som tror på involvering av medarbetare och patienter i beslutsfattandet. Grattis Boubou, det ska bli spännande att följa din och Sahlgrenskas utveckling!

Mikael Ohrling utsedd till särskild utredare för stärkt medicinsk kompetens

Regeringen har utsett Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör i Region Stockholm och mentor till Sjukvårdens Ledarskapsakademi sedan många år tillbaka, till särskild utredare för stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård. Utredningen ska lämna förslag på en ordning som ger kommuner möjlighet att anställa läkare och analysera och föreslå åtgärder för att stärka kommunernas förutsättningar att säkra kompetensförsörjningen. Uppdraget ska redovisas den 1 november 2024. Stiftelsen önskar Mikael lycka till med detta angelägna uppdrag.

Sjukvårdens Ledarskap tackar för en fin vår och önskar alla en härlig sommar!

Med midsommar och semester i antågande känns det relevant med en kort tillbakablick över vårens händelser i Sjukvårdens Ledarskapsakademi.

Vi började året som vi alltid gör – med fest. Möten mellan människor är alltid spännande och givande. Deltagare och mentorer i årets program minglade, konverserade, åt, drack och knöt nya kontakter.

Ledarskaps- och Mentorsprogrammet har under våren besökt verksamheter i Stockholm, Skåne, Köpenhamn och Göteborg och inspirerats av andra och varandra rörande hållbart ledarskap, transformativt och kommunikativt ledarskap, att verka i en politisk miljö samt ledarskapsperspektiv på ekonomi, rekrytering, innovation och utveckling, bland mycket annat.

Alumnverksamheten har startat upp ett nytt koncept med Alumndialoger lett av stiftelsens ”Distinguished fellows”, en grupp ledare som verkat/verkar på hög strategisk nivå inom olika sektor och har intressanta ledarskapserfarenheter.

Styrelsen har fått förstärkning i de nya ledamöterna Ann Söderström och Johan Brun. Michaël Berglund är kvar som ledamot, men har lämnat över ordförandeklubban till Birgir Jakobsson.

Nu ser vi fram mot höstens studieresa till Island och en alumnträff i september, men innan dess önskar vi alla en härlig ledighet med nära och kära.

Nominering och ansökan till programmet 2024 är nu öppen!

Samarbetspartners, mentorer och alumner till Sjukvårdens Ledarskapsakademi har möjlighet att nominera deltagare till nästkommande Ledarskaps- och Mentorsprogram.

Om du arbetar som chef och ledare inom hälso- och sjukvård, forskning eller omsorg (offentlig eller privat vårdgivare, vårdmyndighet eller inom life science-sektorn) kan du även själv ansöka till programmet.

Välkommen att skicka din nominering eller ansökan till ledarskapsakademin@michaelberglund.se.

Alumnverksamheten tar nästa språng!

Sjukvårdens Ledarskapsakademi utvecklar nu möjligheter för våra alumner att fortsätta sin ledarskapsutveckling genom att vi lyfter fokus på ledarskapsfrågor till en högre, mer generell nivå genom att lära från andra sektorer såväl som från sjukvård, med tech/farma och omsorg. Detta sker bland annat genom möten och dialoger i olika utformningar.

Som en del av utvecklingen av alumnverksamheten ingår en grupp av ”distinguished fellows” bestående av mycket seniora ledare som verkat/verkar på hög strategisk nivå inom olika sektorer och har intressanta ledarskapserfarenheter.

Tanken är att de, med sin klokskap och erfarenhet inom ledarskap, kommer att leda diskussioner i större och mindre format med våra alumner. Modellen vi valt är en variant på vad man ofta ser vid större amerikanska universitet.

Våra fellows väljer själva ett datum och ett tema för en dialog. Akademin arrangerar mötet och bjuder på frukost. Dialogmötet är kostnadsfritt för deltagarna.