Tillskott till Styrelsen

Ambitionen för Ledarskaps- och Mentorsprogrammet samt övriga initiativ för Stiftelsen, är att dessa ska utvecklas och intensifieras. Styrelsens medlemsantal utökas i syfte att få mer kraft till genomförande.

Vår styrelse består idag av styrelseordföranden Michaël Berglund som tillsammans med fem styrelseledamöter utgör en bred och erfaren styrelse med särskild kompetens inom ledarskap, entreprenörskap och sjukvård.

Senaste tillskottet är Christophe Pedroletti som vi är stolta över att ha med på vår resa framöver. Christophe har en bakgrund som barnläkare, allergolog och forskare. Christophe har verkat på olika chefspositioner på Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska Sjukhuset i Uppsala och arbetar i dag som chef för Södertälje sjukhus. Christophe är även mentor till Stiftelsen. Christophe kommer att bidra med sin gedigna erfarenhet av ledarskap i sjukvården och sitt engagemang i ledarskapsfrågan.

Sedan tidigare har vi även Birgir Jakobsson, Barbro Fridén, Kenth Nauclér, Stefan Berg, Ann-Mari Begler och vår ordförande Michaël Berglund i vår styrelse. Besök gärna vår sida ”Om oss” för att få veta mer om dem.

Sök programmet som utvecklar vårdens främsta chefer!

Vill du tillhöra framtidens ledare i vården?

Då är det är dags att ta nästa steg i ditt ledarskap. Sjukvården behöver fler goda ledare. Ledarskaps- och mentorsprogrammet erbjuder ett skräddarsytt årslångt program för skickliga chefer, en egen mentor med gedigen ledarerfarenhet och ett exklusivt nätverk med ca 200 alumner.

Din ansökan till programmet skall bestå av ett kort personligt brev där du beskriver dig själv som ledare och hur du vill utveckla ditt ledarskap. Ansökan sker skriftligt och kompletteras med ett CV och minst två referenser med kontaktuppgifter. En intervju via digital plattform är en del av antagningsförfarandet. Den slutliga antagningen till programmet görs av Stiftelsens Styrelse.

Varmt välkommen att skicka din ansökan till ledarskapsakademin@michaelberglund.se senast den 16 december.

Läs mer om programmet här: http://www.vardensledarskapsakademi.se/ledarskaps-mentorsprogram

Sjätte/Andra programträffen

19–20 oktober välkomnades vi av Västra Götalandsregionen, AI-centret och GHP Orthocenter Göteborg som alla bjöd på intressanta infallsvinklar och insikter om ledarskap, sjukvård i förändring och digital framtid. Stort tack för värdefulla dagar.

Det var den sjätte och sista programträffen för årskull 2020 och den andra programträffen för årskull 2021 i Ledarskaps- och Mentorsprogrammet.

Tusen tack till årskull 2020 som så tålmodigt har hållit i och hållit ut under detta utdragna program samtidigt som ni slitit mer än någonsin på era uppdrag och med era team under pandemin. Ni är väl värda era diplom och vi önskar er alla lycka till som framtida ledare i vården.

Omställning och digitalisering med Ann-Marie Schaffrath, Digitaliseringsdirektör på VGR
När vi har mer data än statistik, blir världens sig lik? Lars Lindsköld, Samordnare AI-rådet hälso- och sjukvård
Kvalitet genom specialisering och specialister med kvaliteter. Hans Persson, Nordenchef GHP & Jennie Sandberg, VD Orthocenter Göteborg
Rundvandring i verksamheten, GHP Orthocenter Göteborg
Diplomeringsmiddag på The Royal Bachelors´ Club

Studieresa till Island 22-25/9

Ledarskaps- och Mentorsprogrammets årliga studieresa blev äntligen av, efter att ha skjutits upp ett flertal gånger pga. pandemin. Islands hälsominister hälsade oss välkomna till Hälsodepartementet och bjöd på ett väldigt intressant och gediget program. Vi fick bland annat ta del av Islands nationella hälso- och sjukvårdsstrategi som sträcker sig fram till år 2030, lära oss om Islands framgångsrika och effektiva vaccinationsprogram och primärvårdssatsning, höra statsepidemiologens beskrivning av hanteringen av pandemin, samt sjukhusdirektören berätta om ett strukturerat patientsäkerhetsarbete.

Sjukhusdirektören beskriver patientsäkerhetsarbetet på sjukhuset Landspitali.

På kvällen blev vi inbjudna till den svenska ambassadören Pär Ahlberger, tillsammans med hälso- och sjukvårdsledningen på Island, för att diskutera samverkan mellan länderna ur ett vårdperspektiv.

Svenska ambassaden i Reyjkjavik

Nya Landspitali är det nya universitetssjukhuset under uppbyggnad. Vi besökte byggarbetsplatsen och fick en genomgång av projektplanen för organisationen i det nya huset.

I bakgrunden skymtar det nuvarande sjukhuset Landspitali.

Ansök till 2022!

Nu är ansökan till nästa års Ledarskaps- och Mentorsprogram öppen.

Din ansökan till programmet år 2022 skall bestå av ett kort personligt brev där du beskriver dig själv som ledare och hur du vill utveckla ditt ledarskap. Ansökan sker skriftligt och kompletteras med ett CV och minst två referenser med kontaktuppgifter. En intervju via digital plattform är en del av antagningsförfarandet.

Aktivt deltagande och egna relevanta erfarenheter att bygga på/knyta an till är grunden för att få ut mesta möjliga av ett kvalificerat ledarskapsprogram. Akademin vänder sig därför till dig som redan har professionell ledarerfarenhet och som kan avsätta tid för ditt deltagande under året. Antalet deltagare 2022 är begränsat till 25.

Den slutliga antagningen till programmet görs av Stiftelsens Styrelse.

Välkommen att ansöka till ledarskapsakademin@michaelberglund.se.

Nästa Ledarskaps- och Mentorsprogram startar den 16 mars 2022. Läs mer om programmet här:  http://www.vardensledarskapsakademi.se/ledarskaps-mentorsprogram/

Femte/Första programträffen

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet stod värdar under de två dagarna 24-25 augusti, som var den femte programträffen för årskull 2020 och den första programträffen för årskull 2021 i Ledarskaps- och Mentorsprogrammet.

30 deltagare samlades i Sune Bergströms aula, Nya Karolinska, och tog del av det ambitiösa programmet under temat ”Att leda vård och forskning”.

En av de viktigaste insikterna som deltagarna tog till sig under dagarna var den nya bilden av behovspyramiden i vilken människan kommer först, dvs. behovet av mänskliga relationer och emotionella bindningar prioriteras högre än allt annat. 

Första kursdagen fick deltagarna bland annat reflektera över effektivt ledarskap inom hälso- och sjukvården, under ledning av Carl och Mairi Savage som forskar i ämnet.
Karolinska Universitetssjukhusets HR-direktör Patricia Enocson, som själv gått Sjukvårdens Ledarskapsprogram, berättade om utmaningen att hålla fast vid ett agilt arbetssätt även efter pandemin. Här framför Michaël Berglund sitt varma tack till Patricia för en intressant dragning, men också för Sjukhusets fina värdskap av programmet som Patricia varit en stor del av.
Sjukhusdirektör Björn Zoega beskrev sjukhusets resa från att vara utskälld till att vara nr. 7

Eftermiddagen fortsatte med Carl Johan Sundberg, professor och prefekt vid Karolinska Institutet, som gav en inblick i implementeringsvetenskap.

Dagen rundades av med Anna Wedell, professor och föreståndare för Precisionsmedicinskt centrum Karolinska, som fick oss alla att förstå att precisionsmedicin kommer att förändra vården.

Andra kursdagen inleddes av Birgitta Henriques Nordmark, vice rektor för forskning vid Karolinska Institutet (KI) som hälsade välkomna och berättade om KI och dess organisation.

Anders Ahlsson, chef för Tema Hjärta, Kärl och Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset och nyligen utsedd till Hälso- och Sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, fick sedan gruppen att reflektera över vad gott omdöme är.
Med vägledning av Niklas Källberg, Helseplan, fick deltagarna en snabbkurs i förändringsledning och konkreta verktyg som kan underlätta när man vill genomföra en förändring med sitt team.

Under eftermiddagen fick vi höra Patrik Rossi, chef för Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, berätta om hur han hanterade sitt ledarskap när han som ny chef tillträdde en verksamhet som var mitt inne i processen för att ackrediteras som Comprehensive Cancer Center.

Dagen avslutades med Martin Tegnér och Sara Lindholm Larsson, operativa chefer vid Karolinska Universitetssjukhuset, som varvade roliga anekdoter med viktiga lärdomar från sina erfarenheter av att leda i kris. Under den mest intensiva perioden av pandemin fick de uppdraget att skaffa skyddsutrustning till sjukhusen i regionen.

Tack alla kursdeltagare för era kloka inspel, finurliga frågor och ert höga engagemang!

Sjukvårdens Ledarskapsdag 2021 – Beyond Leadership

Den 23:e augusti välkomnade vi våra kursdeltagare, mentorer och inbjudna gäster till en Covid-säkrad Ledarskapsdag i tält på Djurgården i Stockholm.

Vi fick en fantastisk eftermiddag i sensommarsolen på Villa Kvikkjokk och njöt verkligen av att återigen kunna träffas (fortfarande med respekt för pandemiregler) och ta del av intressanta föreläsningar och diskussioner.

Stort tack till våra eminenta talare för att ni delade med er av kunskaper och positiv energi!

Bodil Jonason från Kandidata med sin engagerande skildring av att leda människor.
Björn Eriksson på Läkemedelsverket om intressanta dilemman och extraordinära påfrestningar från pandemin, hur man hoppas på det bästa men förbereder sig för det värsta.

Maria Rankka från ABC Labs berättade den osannolika historien om entreprenörerna som startade upp en ny analysverksamhet under pandemistormen och hur de engagerade sitt team under den intensiva uppbyggnadsfasen.

Ett stort och innerligt varmt tack vill vi även rikta till alla engagerade kursdeltagare, mentorer och gäster som gjorde eftermiddagen precis så härligt berikande som vi hade hoppats på!

Tredje programträffen och vårens händelser

Under våren var det svårt för oss att ha våra träffar fysiskt. Vi gjorde istället flera webinarium där vi bland annat fick lyssna på Brian Donley, CEO Cleveland Clinic London som talade om Clinician Leadership.

Den 25/8 samlades vi för en tredje kursträff på temat ”Ledarskap i Kris” med intressanta presentationer av både kursdeltagare och externa talare som bland annat var Barbro Fridén och Eva Hamilton, tidigare VD för SVT. Vi fick bland annat höra om hur man startar ett Covid-sjukhus och går från noll till 400 medarbetare på ett par veckor och flera andra intressanta erfarenheter från kriser i medier och personal. Stort tack till alla medverkande!

Publicerat i SV

Ansök till 2021!

Nu är ansökan till 2021 års program öppen. Ansökan sker skriftligt till ledarskapsakademin@michaelberglund.se.

Ansökan kompletteras med ett CV och minst fyra referenser med kontaktuppgifter. Programmet vänder sig främst till yngre chefer och de sökande bör inte vara äldre än 49 år. Den slutliga antagningen till programmet görs av Stiftelsen.

Välkommen att ansöka till ledarskapsakademin@michaelberglund.se

Läs mer om programmet på: http://www.vardensledarskapsakademi.se/ledarskaps-och-mentorsprogram/

Publicerat i SV