Alumner

Alumner

Sjukvårdens Ledarskapsakademi strävar efter att engagera er, våra alumner, som uppskattade supportrar, förespråkare och livslånga deltagare som bidrar till och drar nytta av kopplingar till varandra och till Sjukvårdens Ledarskapsakademi. Du som har gått Ledarskaps- och Mentorsprogrammet vet att det är mycket mer än ett program, där du har fått något större än en utbildning. Du har fått ett nätverk och en gemenskap med andra ledare inom vården som alla strävar efter att göra vården bättre för medarbetare och patienter – varje dag. Som alumn kan du utveckla och gynnas av ditt nätverk inom Sjukvårdens Ledarskapsakademi.

Vi hoppas få möta dig i olika sammanhang framöver; som deltagare i våra alumnträffar och programdagar, delaktig i framtagande av kommande programdagar, som föreläsare, mentor, partner eller styrelseledamot. Vi vill verkligen ha kontakt och utveckla ditt/ert nätverk tillsammans.

Alumnträffar

Alumnträffarna är nästa steget efter den årslånga grundutbildningen. Här inbjuds alla Ledarskapsakademins alumner, mentorer och styrelseledamöter två gånger per år. Dessa möten fokuserar på strategiska och aktuella ledarskapsfrågor. Träffarna planeras av alumner i samarbete med akademin och du kan alltså själv bidra genom att lyfta frågor som du bedömer är av vikt för dig och dina kolleger. Vi avser att arrangera vart annat möte utanför Stockholm, för att öka möjligheterna för alla att delta.

Nästa Alumnträff anordnas i Göteborg den 21 september 2023

Program och inbjudan har skickats ut via mejl och via vår LinkedIn-community; Sjukvårdens Ledarskapsakademis alumnnätverk.

Är du alumn men saknar mejlinbjudan eller tillgång till LinkedIn-gruppen? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Maila ledarskapsakademin@michaelberglund.se

Distinguished fellows

Som en del av utvecklingen av alumnverksamheten har stiftelsen valt ut en grupp ledare som verkat/verkar på hög strategisk nivå inom olika sektor och har intressanta ledarskapserfarenheter. Tanken är att dessa ledare, stiftelsens ”distinguished fellows”, med sin klokskap och erfarenhet inom ledarskap, kommer att leda diskussioner i större och mindre format med våra alumner.

Sjukvårdens Ledarskapsakademis fyra första Distinguished Fellows 2023 är:

Ingrid Bonde, företagsledare, har varit VD för AMF Pension, chef för finansinspektionen och ämbetsperson i offentlig förvaltning. Numera styrelseproffs, bland annat ordförande för Apoteket AB, ordförande för Alecta och vice ordförande för Telia samt ledamot i Ersta diakonis styrelse. Har även varit ordförande i styrelsen för S:t Eriks Ögonsjukhus.

Gabriel Wikström, politiker som tjänat som folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister 2014–2017. Har arbetat med folkhälsofrågor och är numera nationell samordnare för arbetet med Agenda 2030 samt styrelseledamot i Uppsala Monitoring Centre och Systembolagets alkoholforskningsråd.

Cecilia Schelin Seidegård, biokemist med chefsbakgrund från Astra Zeneca, tidigare sjukhusdirektör för både Karolinska och Huddinge sjukhusen i samband med sammanslagningen 2004. Därefter landshövding för Gotland, styrelseproffs och författare. Har varit styrelseordförande för KTH, Göteborgs universitet, Systembolaget AB och Samhall AB.

Johan von Schreeb, allmänkirurg och professor i global katastrofmedicin vid Karolinska Institutet. Leder centrum för hälsokriser på KI. Startade den svenska grenen av Läkare utan gränser och har mångårig erfarenhet av att arbeta som kirurg och ledare vid hjälpinsatser i katastrofområden utomlands. Johan utsågs 2014 till ”Årets svensk”.

Alumn Dialog

Konceptet Alumn Dialog innebär att någon av akademins Distinguished fellows har ett dilemma som de vill diskutera med akademins alumner. Modellen vi valt är en variant på vad man ofta ser vid större amerikanska universitet.

Våra fellows väljer själva ett datum och ett tema för en dialog. Inbjudan till ett 90 minuters frukostmöte kommer att läggas ut på vår LinkedIn-community ca 3–4 veckor i förväg och de första alumnerna som anmäler sig är välkomna. För att säkerställa en god dialog är det max 12 personer i varje dialoggrupp. Akademin arrangerar mötet och bjuder på frukost. Dialogmötet är kostnadsfritt för deltagarna.

Dialogerna kickstartade med Ingrid Bonde som ledde ett frukostmöte i Stockholm den 30 mars på Hotel Diplomat.

Ingrid bjöd in till följande dialog:

” Vi har nu i dagarna fått följa ett personalärende inom en av våra största och viktigaste myndigheter där många svåra ledarfrågor är aktuella. Visselblåsning och dess konsekvenser, allmänhetens förväntan på snabba besked och resultat, arbetsrätt vs brottsutredning, ledarskap och arbetsmiljöfrågor. Allt detta under full mediabevakning där `alla` har en åsikt.
Min tanke är att försöka belysa dess olika frågeställningar och dess utmaning för oss som ledare. Absolut inte för att döma någon eller säga vem som har rätt och fel, utan för att kunna lära oss om de olika ställningstaganden som vi kan råka ut för som ledare i en motsvarande utsatt situation. I dagens miljö där allt som sägs och görs kan bli publikt i real tid.
Som nybliven distinguished fellow vill jag bjuda in till en diskussion om hur vi som ledare kan lära oss respektive förhålla oss till dessa svåra frågor. Frågor som är lika aktuella i den miljö vi befinner oss i som den jag refererar till.”

Programråd

Sjukvårdens Ledarskapsakademis programråd stöttar stiftelsen i framtagande av ett intressant och relevant innehåll för Ledarskaps- och Mentorsprogrammet. Programrådet träffas 4-6 ggr per år, leds av verksamhetsansvarig och fungerar som ett forum för utbyte av information och idéer. De som ingår i programrådet är alumner, verksamma i olika organisationer inom hälso- och sjukvården.

Syftet med Programrådet:

  • Att ge strategisk vägledning och råd om programpunkter som gynnar deltagare
  • Att säkerställa att Ledarskaps- och Mentorsprogrammet är relevant och håller god kvalitet

Programrådsdeltagare 2022 – 2023:

Diana Swolin-Eide, Sara Pütsep, Tomas Skommevik, Alexander Ahlberg och Mia Tillgren Moreau

Uppdatera dina uppgifter

Att hålla kontakten med våra alumner är ovärderligt för oss! Om du har uppdaterat dina kontaktuppgifter, vänligen meddela oss så att vi kan hålla dig informerad om nyheter, evenemang och möjligheter till engagemang. Maila ledarskapsakademin@michaelberglund.se

Kommande händelser

Alumnträff i Göteborg den 21 september 2023