Alumnverksamheten tar nästa språng!

Sjukvårdens Ledarskapsakademi utvecklar nu möjligheter för våra alumner att fortsätta sin ledarskapsutveckling genom att vi lyfter fokus på ledarskapsfrågor till en högre, mer generell nivå genom att lära från andra sektorer såväl som från sjukvård, med tech/farma och omsorg. Detta sker bland annat genom möten och dialoger i olika utformningar.

Som en del av utvecklingen av alumnverksamheten ingår en grupp av ”distinguished fellows” bestående av mycket seniora ledare som verkat/verkar på hög strategisk nivå inom olika sektorer och har intressanta ledarskapserfarenheter.

Tanken är att de, med sin klokskap och erfarenhet inom ledarskap, kommer att leda diskussioner i större och mindre format med våra alumner. Modellen vi valt är en variant på vad man ofta ser vid större amerikanska universitet.

Våra fellows väljer själva ett datum och ett tema för en dialog. Akademin arrangerar mötet och bjuder på frukost. Dialogmötet är kostnadsfritt för deltagarna.