Ansök till 2022!

Nu är ansökan till nästa års Ledarskaps- och Mentorsprogram öppen.

Din ansökan till programmet år 2022 skall bestå av ett kort personligt brev där du beskriver dig själv som ledare och hur du vill utveckla ditt ledarskap. Ansökan sker skriftligt och kompletteras med ett CV och minst två referenser med kontaktuppgifter. En intervju via digital plattform är en del av antagningsförfarandet.

Aktivt deltagande och egna relevanta erfarenheter att bygga på/knyta an till är grunden för att få ut mesta möjliga av ett kvalificerat ledarskapsprogram. Akademin vänder sig därför till dig som redan har professionell ledarerfarenhet och som kan avsätta tid för ditt deltagande under året. Antalet deltagare 2022 är begränsat till 25.

Den slutliga antagningen till programmet görs av Stiftelsens Styrelse.

Välkommen att ansöka till ledarskapsakademin@michaelberglund.se.

Nästa Ledarskaps- och Mentorsprogram startar den 16 mars 2022. Läs mer om programmet här:  http://www.vardensledarskapsakademi.se/ledarskaps-mentorsprogram/