Sjätte och sista programträffen för årskull 2021

Vilken fin avslutning vi fick! Solen sken från en klarblå himmel då vi träffades på Bosön, Lidingö, för att lära oss mer om hållbart ledarskap, hälsa och motivation.

Dagens första inspirationsföreläsning handlade om magnetmodellen, en ledarskapsmodell med dragningskraft på sjuksköterskor. Magnetmodellen har sitt ursprung i USA, där man under 1980-talet kunde se att vissa sjukhus lyckades rekrytera och behålla erfarna och kompetenta sjuksköterskor trots att andra sjukhus inom samma område hade problem med hög personalomsättning och låg vårdkvalitet.

Hos de sjukhus som kunde rekrytera och behålla sjuksköterskor identifierade man flera framgångsfaktorer som drog till sig sjuksköterskor och en modell utvecklades där de framgångsrika sjukhusen benämndes Magnetsjukhus.

Akademiska sjukhuset ingår i studien Magnet4Europe, en internationell multicenterstudie med syfte att förbättra arbetsmiljö, vårdkvalitet och patientsäkerhet. Marie Sjödin, chefssjuksköterska Akademiska sjukhuset, Josefin Bäckström, vårdutvecklare och universitetslektor, samt Med dr Charlotte Bjurbo, projektledare och vårdutvecklare, presenterade studien och parametrar som utmärker ett magnetsjukhus.

Dagens nästa pass genomfördes utomhus och fokuserade på reflektion av det personliga ledarskapet. Ett ledarskap är en livslång förmåga som behöver underhållas. Vi inspirerades till att utmana, utveckla och förändra med syftet att stärka vårt eget ledarskap.

Ut på tur, aldrig sur!
Åsa Dickson och Annika Widmark från Ut&Insikter inspirerade till reflektion genom parpromenader, kompetensutbyte och interaktiva övningar med stöd av bl.a. Scoutmetoden.
Att komma till insikt vid en utsikt under en lunch i gröngräset.

Efter en gofika på Mästarvillans veranda lärde vi oss hur man inom idrotten bygger laganda och hur prestation kan se ut i en föränderlig värld. Prestationens psykologi berördes på ett lättsamt sätt genom en blandning av teori och praktik utifrån forskning utförd på individer som uppgett sig ha tur. Vi provocerades till att göra det omöjliga möjligt och hur vi själva, genom att påverka vår bild av vad som är möjligt, kan styra prestationen.

Johan Plate, Mind your head AB, drar paralleller mellan sjukvårdens och idrottens värld när han beskriver prestationens Psykologi i teori och praktik.
Det bjöds på många skratt, insikter och aha-upplevelser.

Avslutningsvis samlades vi för en diplomeringsmiddag i Mästarvillan och färdades sedan med båt genom den vackra skärgården in till city.

En rörd och stolt grundare av Ledarskapsakademin, Michaël Berglund, delade ut diplom under middagen.

Programträff i Skåne & Köpenhamn

Ledarskapsakademins årskull 2021 och årskull 2022 vädrade morgonluft i vårvackra Skåne och delade tankar om att leda med mod, värde och kvalitet. Vi övade på att göra förflyttningar i tanken med riktning mot en nära vård, där helhetssyn är ledstjärnan för sjukvården vars framtid vi möter tillsammans.
Besök på Aleris Hamlet och Rigshospitalet i Köpenhamn gav nya insikter och inspiration till att göra det där lilla extra för patienten, för medarbetare, kollegor och varandra.

På kullerstensgårdar i historiska vindar fann vi Malmös charmigaste mötesplats Sankt Gertrud.

Vardagliga utmaningar löses bäst av erfarna chefer som samspråkar och resonerar.
Av Michael Kirkegaard, CEO Aleris Danmark och Hella Harboe, sjukhusdirektör för Hamlet, fick vi en förståelse för vilken betydelse som Danmarks största privatsjukhus Aleris Hamlet har i det danska sjukvårdssystemet.
Portarna till Tivoli slogs upp första gången 1843. Vi tog klivet in genom den välvda porten till den vackra parken och fick ett kort ögonblick i sagovärlden.
Frokosten består af dansk smørrebrød af høj kvalitet på Færgekroen. 
Visning och rundvandring i Rigshospitalets nya byggnad överraskade med spännande och kreativ arkitektur, bland annat den här trappen med mosaikplattor.
Sharing knowledge får bli de avslutande orden för att sammanfatta den här intensiva programträffen, fullspäckad av samtal, frågor och utbyte – precis som det ska vara.

Fjärde programträffen för årskull 2021

Ledarskap och rekrytering var temat för träffen den 23-24 mars som dirigerades av Michaël Berglund AB, en ledande aktör inom Executive Search. Vi ägnade en heldag åt att metodiskt gå igenom rekryteringsprocessens olika steg och aktuella rekryteringsutmaningar från deltagarnas verklighet. Vi fick en kort paus från rekryteringsprocessen genom ett inslag av Patrik Peter, vd för Michaël Berglund Leadership Acceleration AB, som gav tips på hur man vässar sitt ledarskap. Ett konkret exempel på referenssamtal avslutade dagens övningar och gav tankar och reflektioner till dagen därpå.

De skickliga rekryteringsproffsen Michaël Berglund och Ewa Olszewski, grundare resp. Senior Partner på Michaël Berglund AB, delade med sig av värdefulla kunskaper och erfarenheter av att hitta, utvärdera och rekrytera de bäst lämpade kandidaterna.
Gruppdiskussioner när de är som bäst – att dela med sig av utmaningar och lärdomar och gemensamt komma fram till olika lösningar och sätt att hantera svårigheter.
Rollspel – Ewa ringer till en referens och genomför ett hypotetiskt referenssamtal med full inlevelse.

Under träffens andra dag fokuserade vi på ledarskap och ekonomi. Anders Ekholm, analysdirektör på Ivo, guidade oss mot framtiden och de krav på chefernas ekonomiska ramar och verksamheter som framtiden troligtvis kommer att skapa. Joakim Ramsberg, senior utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gav oss en checklista på kvalitetsparametrar i hälsoekonomiska artiklar och lärde oss hur vi kan ta fram bättre beslutsunderlag med hjälp av hälsoekonomi, med kostnadseffektivitetsanalys som ett relevant verktyg.

Anders Ekholm, analysdirektör på Ivo, tog oss med på en resa in i framtiden och visade på ett tydligt sätt vad vi vet, och vad vi inte vet, och vad vi kan göra för att förbereda oss på det som framtiden sannolikt kommer att visa.
En av de saker vi vet om framtiden, alldeles säkert, det är att våren är på väg.

Uppstart av Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2022

Vad kan väl vara bättre en solig dag i mars än att starta upp ett nytt program med engagerade och skickliga chefer som arbetar inom hälso- och sjukvården?!

Första dagen samlades vi på Karolinska Institutet med Karolinska Universitetssjukhuset som värd för dagen. Vi diskuterade gott mentorskap och hållbart ledarskap.

Patricia Enocson, HR direktör på Karolinska Universitetssjukhuset, mentor och alumn till Ledarskapsakademin, hälsade alla välkomna.
Ann Söderström, sjukhuschef Carlanderska och mentor till Ledarskapsakademin, berättade om sin syn och erfarenhet av det goda mentorskapet.
Carl & Mairi Savage, Clinical Management Research Group Karolinska Institutet resp. chef för Ledarskapsutveckling Karolinska Universitetssjukhuset, redogör för vad forskningen visar kring ett effektivt och hållbart ledarskap.

På kvällen ägnade vi oss åt nätverkande a´la Italien.

Andra dagen i programmet träffades vi på Bosön, Lidingö. Första passet hade temat ”Från beredskap till att leda i kris & krig – tankar om kriget i Ukraina och om ryskt ledarskap” och leddes av Claes Tornberg, sjöofficer och konteramiral.

På Bosön fikar man inte, där har man energipaus.

Dagen fortsatte i hälsans tecken, med diskussioner om hälsosam ledarstil, promenad med Friskis&Svettis – Johan och lunch utomhus.

Dagen avrundades med tankar kring mod och kreativ utveckling.

Tack till alla fantastiska deltagare för engagemang, kloka inspel, skön stämning och glada skratt!

Tredje programträffen

Under dagarna 12-13 januari genomförde vi den tredje programträffen för årskull 2021. Vi hade så klart hoppats på att få träffas fysiskt, som vi gjort under hela hösten, men dagen före julafton beslutade vi oss för att genomföra träffen digitalt. Det blev trots allt riktigt bra dagar, mycket tack vare våra skickliga föreläsare som lagade efter läge, men även tack vara våra fantastiska deltagare i programmet som trots tuffa tider lyckades närvara med såväl fokus som intressanta diskussioner och dela med sig av kloka frågor, humor och positiv energi.

På temat ”Nationellt, regionalt och lokalt – från strategi till praktik” inledde Socialstyrelsen den första dagen och gav oss en bredare förståelse i Socialstyrelsens uppdrag och roll. Grattis Anna K som tog hem segern i den avslutande quizzen!

Från statlig styrning till riktlinjer och högspecialiserad vård. Kristina Wikner, enhetschef högspecialiserad vård och Mathias Fredricson, enhetschef nationella riktlinjer samt Peter Nygren, kommunikatör.

Ju mer samverkan och större insikt om varandras roller i svensk sjukvård, desto fler möjligheter till utvecklad och fördjupad kunskap.

Med Joakim Ramsberg, projektdirektör vid myndigheten för vård- och omsorgsanalys, diskuterade vi framtidens ledarskap i vården, statens roll i sjukvården och vilka som egentligen styr och bestämmer i den svenska sjukvården.

Kunskapsunderlag är avgörande inför viktiga beslut.

Fredrik Lennartsson, direktör/ avdelningschef vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Regioner, guidade oss igenom intresseföreningens roll, mål och resurser samt rådgivning och stöd till medlemmar i olika frågor.

Hur kan SKR hjälpa cheferna i vården? Stöd till utveckling och samverkan, erfarenhetsbyte och samordning är några exempel.

Peter Graf, VD vårdbolaget Tiohundra, rivstartade den andra dagen genom att ge oss en spännande introduktion till bolaget med den unika sammansättningen av både vård och omsorg i samma organisation. Av Peter fick vi även en hel del konkreta ledarskapstips utifrån hans syn på ledarskap och de erfarenheter han skaffat sig genom åren.

Vård och omsorg nära integrerat har medfört bättre samordning och högre effektivitet.

Senare under dagen reflekterade vi tillsammans över vikten av struktur och vad det innebär att vara en modig chef och att våga chefa.

Tillskott till Styrelsen

Ambitionen för Ledarskaps- och Mentorsprogrammet samt övriga initiativ för Stiftelsen, är att dessa ska utvecklas och intensifieras. Styrelsens medlemsantal utökas i syfte att få mer kraft till genomförande.

Vår styrelse består idag av styrelseordföranden Michaël Berglund som tillsammans med fem styrelseledamöter utgör en bred och erfaren styrelse med särskild kompetens inom ledarskap, entreprenörskap och sjukvård.

Senaste tillskottet är Christophe Pedroletti som vi är stolta över att ha med på vår resa framöver. Christophe har en bakgrund som barnläkare, allergolog och forskare. Christophe har verkat på olika chefspositioner på Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska Sjukhuset i Uppsala och arbetar i dag som chef för Södertälje sjukhus. Christophe är även mentor till Stiftelsen. Christophe kommer att bidra med sin gedigna erfarenhet av ledarskap i sjukvården och sitt engagemang i ledarskapsfrågan.

Sedan tidigare har vi även Birgir Jakobsson, Barbro Fridén, Kenth Nauclér, Stefan Berg, Ann-Mari Begler och vår ordförande Michaël Berglund i vår styrelse. Besök gärna vår sida ”Om oss” för att få veta mer om dem.

Sök programmet som utvecklar vårdens främsta chefer!

Vill du tillhöra framtidens ledare i vården?

Då är det är dags att ta nästa steg i ditt ledarskap. Sjukvården behöver fler goda ledare. Ledarskaps- och mentorsprogrammet erbjuder ett skräddarsytt årslångt program för skickliga chefer, en egen mentor med gedigen ledarerfarenhet och ett exklusivt nätverk med ca 200 alumner.

Din ansökan till programmet skall bestå av ett kort personligt brev där du beskriver dig själv som ledare och hur du vill utveckla ditt ledarskap. Ansökan sker skriftligt och kompletteras med ett CV och minst två referenser med kontaktuppgifter. En intervju via digital plattform är en del av antagningsförfarandet. Den slutliga antagningen till programmet görs av Stiftelsens Styrelse.

Varmt välkommen att skicka din ansökan till ledarskapsakademin@michaelberglund.se senast den 16 december.

Läs mer om programmet här: http://www.vardensledarskapsakademi.se/ledarskaps-mentorsprogram

Sjätte/Andra programträffen

19–20 oktober välkomnades vi av Västra Götalandsregionen, AI-centret och GHP Orthocenter Göteborg som alla bjöd på intressanta infallsvinklar och insikter om ledarskap, sjukvård i förändring och digital framtid. Stort tack för värdefulla dagar.

Det var den sjätte och sista programträffen för årskull 2020 och den andra programträffen för årskull 2021 i Ledarskaps- och Mentorsprogrammet.

Tusen tack till årskull 2020 som så tålmodigt har hållit i och hållit ut under detta utdragna program samtidigt som ni slitit mer än någonsin på era uppdrag och med era team under pandemin. Ni är väl värda era diplom och vi önskar er alla lycka till som framtida ledare i vården.

Omställning och digitalisering med Ann-Marie Schaffrath, Digitaliseringsdirektör på VGR
När vi har mer data än statistik, blir världens sig lik? Lars Lindsköld, Samordnare AI-rådet hälso- och sjukvård
Kvalitet genom specialisering och specialister med kvaliteter. Hans Persson, Nordenchef GHP & Jennie Sandberg, VD Orthocenter Göteborg
Rundvandring i verksamheten, GHP Orthocenter Göteborg
Diplomeringsmiddag på The Royal Bachelors´ Club

Studieresa till Island 22-25/9

Ledarskaps- och Mentorsprogrammets årliga studieresa blev äntligen av, efter att ha skjutits upp ett flertal gånger pga. pandemin. Islands hälsominister hälsade oss välkomna till Hälsodepartementet och bjöd på ett väldigt intressant och gediget program. Vi fick bland annat ta del av Islands nationella hälso- och sjukvårdsstrategi som sträcker sig fram till år 2030, lära oss om Islands framgångsrika och effektiva vaccinationsprogram och primärvårdssatsning, höra statsepidemiologens beskrivning av hanteringen av pandemin, samt sjukhusdirektören berätta om ett strukturerat patientsäkerhetsarbete.

Sjukhusdirektören beskriver patientsäkerhetsarbetet på sjukhuset Landspitali.

På kvällen blev vi inbjudna till den svenska ambassadören Pär Ahlberger, tillsammans med hälso- och sjukvårdsledningen på Island, för att diskutera samverkan mellan länderna ur ett vårdperspektiv.

Svenska ambassaden i Reyjkjavik

Nya Landspitali är det nya universitetssjukhuset under uppbyggnad. Vi besökte byggarbetsplatsen och fick en genomgång av projektplanen för organisationen i det nya huset.

I bakgrunden skymtar det nuvarande sjukhuset Landspitali.