Sjukvårdens Ledarskapsakademi utökar styrelsen

Stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi har glädjen att meddela tillskottet av tre nya ledamöter i sin styrelse. Denna förnyelse stärker stiftelsens förmåga att främja och utveckla ledarskapet inom sjukvården.

De nyvalda ledamöterna, Marie Wickman Chantereau, Towa Jexmark och Mairi Savage, har imponerande bakgrunder och erfarenheter inom sjukvård, forskning och ledarskap. Deras unika insikter och perspektiv kommer att vara ovärderliga för stiftelses arbete med att främja excellens och innovation inom vårdledarskap.

Stiftelsens ordförande, Birgir Jakobsson, uttrycker sin entusiasm över tillsättningen av de nya ledamöterna och ser fram emot deras bidrag till stiftelsens fortsatta framgång. ”Vi är glada att välkomna Marie Wickman Chantereau, Towa Jexmark och Mairi Savage som nya ledamöter i vår styrelse. Med deras kompetens och erfarenhet kommer vi att kunna göra ännu större framsteg i vårt arbete med att stödja vården och i utvecklingen av ett starkt och innovativt ledarskap, där chefer fungerar som förebilder och inspiratörer.”

Marie Wickman Chantereau: ”Jag ser en stor utmaning för sjukvården att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare, där ledarskapet spelar en central roll. Sjukvårdens Ledarskapsakademi har ett starkt rykte för sina ledarskaps- och mentorsprogram, och jag ser fram emot att bidra till deras fortsatta utveckling och till den fortsatta utvecklingen av svensk sjukvård!”

Towa Jexmark: ”Ett gott ledarskap är en grundförutsättning för att vi ska kunna vidareutveckla vården och möta de utmaningar som framtiden innebär. Den snabba utvecklingen inom digitalisering, AI och andra teknologiska områden kräver även att sjukvårdens ledare kontinuerligt utvecklar sin kompetens. Jag ser fram emot att bidra till stiftelsen genom att dela min erfarenhet av digitalisering och innovativa lösningar inom hälso- och sjukvården.”

Mairi Savage: ”Genom att utbilda kompetenta ledare skapas samhällsnytta. Med min erfarenhet av ledarskapsutveckling och -forskning inom hälso- och sjukvården, hoppas jag kunna bidra med kunskap om hur man integrerar resultat från medicinsk ledarskapsforskning i praktiken för att förbättra ledarskapsförmågan inom den komplexa sjukvårdsmiljön.”

Välkommen att ansöka till Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2025!

Om du är en chef eller ledare inom hälso- och sjukvården och brinner för din egen utveckling samt för organisationens framgång, så är Sjukvårdens Ledarskapsakademi det ultimata valet för dig.

Nästa omgång av programmet startar i januari 2025 och ansökningarna är nu öppna. All relevant information om programmet finns tillgänglig på vår hemsida. Vi rekommenderar också att du tar del av tidigare deltagares erfarenheter för att få en bättre förståelse av programmet.

Vi ser fram mot din ansökan!

Nytt forskningssamarbete med Karolinska Institutet!

Vi är glada över att meddela att Sjukvårdens Ledarskapsakademi har inlett ett spännande forskningssamarbete med Medical Management Center (MMC) vid Karolinska Institutet. Genom detta banbrytande samarbetsprojekt strävar vi efter att förstå och stärka ledarskapet inom sjukvården, med fokus på vetenskap och vårdens behov.

Genom att kombinera vår erfarenhet inom sjukvårdsledarskap med Karolinska Institutets framstående forskning kommer vi att samla insikter från ledare inom olika områden av hälso- och sjukvården. Målet är att förstå deras behov och identifiera nyckelkompetenser för framgångsrikt ledarskap. Resultaten från denna forskning kommer att ligga till grund för förbättringar av vårt Ledarskaps- och Mentorsprogram samt stödja utvecklingen av nya program.

Vi ser fram emot att fortsätta att främja ledarskapets utveckling inom sjukvården tillsammans med Karolinska Institutet.

Med önskan om en ljus framtid

Årets resa har varit en känslofylld berg- och dalbana. Vi har upplevt rädsla och bestörtning i skuggan av det fasansfulla kriget och oroat oss över lågkonjunktur, ränteläge och energikris. Samtidigt har vi privilegiet att se tillbaka på ett glädjefyllt år fyllt av tillförsikt, positiv energi och samarbete.

Stiftelsens strävan är att utveckla kompetenta ledare som vill bidra till en bättre morgondag. Vi är genuint övertygade om att ett gott ledarskap utgör en kraftfull positiv drivkraft för hållbara förändringar både för individer, team och organisationer inom hälso- och sjukvården samt för hela samhället.

Ett varmt tack till alla samarbetspartners, mentorer, föreläsare och deltagare för att ni delar vår vision om gott ledarskap och för ert engagemang i att göra världen lite bättre varje dag.

Tack för förtroendet, samarbetet, stämningen, kreativiteten, glädjen, sången, deltagandet, skratten, generositeten och all den fantastiska energin.

Tack för ett framgångsrikt samarbete under 2023 och för att vi, tillsammans med er, har fått vara en del av och bidra till en positiv utveckling.

Vår förhoppning är att vi gemensamt fortsätter att driva utvecklingen mot en ljusare framtid.

God jul och gott nytt år!

Nytt chefsnätverk på västkusten

Välkommen till Chefsnätverk Västkusten, en mötesplats för dig som tidigare deltagit i Sjukvårdens Ledarskapsakademi. Syftet med detta alumni-nätverk är att etablera en plattform där ledare som du kan dela med sig av sina insikter och erfarenheter, knyta starka och meningsfulla relationer samt erbjuda ömsesidigt stöd i era professionella roller. Nätverket planerar att arrangera träffar i Göteborg och dess omgivningar, men vi välkomnar varmt alla alumner att delta. Chefsnätverk Västkusten kompletterar de mer formella alumnievenemang som stiftelsen fortsätter att arrangera.

Boubou Hallberg ny sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Boubou Hallberg har blivit utsedd att leda ett av Sveriges mest komplexa uppdrag, som sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Boubou är i dag sjukhusdirektör för Södra Älvsborgs sjukhus och mentor i stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi. Boubou har förmågan att få saker att hända, utan att tappa fokus på vad som är bra för sjukhusets patienter. Han är en stark förändringsledare med helhetssyn som tror på involvering av medarbetare och patienter i beslutsfattandet. Grattis Boubou, det ska bli spännande att följa din och Sahlgrenskas utveckling!

Mikael Ohrling utsedd till särskild utredare för stärkt medicinsk kompetens

Regeringen har utsett Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör i Region Stockholm och mentor till Sjukvårdens Ledarskapsakademi sedan många år tillbaka, till särskild utredare för stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård. Utredningen ska lämna förslag på en ordning som ger kommuner möjlighet att anställa läkare och analysera och föreslå åtgärder för att stärka kommunernas förutsättningar att säkra kompetensförsörjningen. Uppdraget ska redovisas den 1 november 2024. Stiftelsen önskar Mikael lycka till med detta angelägna uppdrag.

Sjukvårdens Ledarskap tackar för en fin vår och önskar alla en härlig sommar!

Med midsommar och semester i antågande känns det relevant med en kort tillbakablick över vårens händelser i Sjukvårdens Ledarskapsakademi.

Vi började året som vi alltid gör – med fest. Möten mellan människor är alltid spännande och givande. Deltagare och mentorer i årets program minglade, konverserade, åt, drack och knöt nya kontakter.

Ledarskaps- och Mentorsprogrammet har under våren besökt verksamheter i Stockholm, Skåne, Köpenhamn och Göteborg och inspirerats av andra och varandra rörande hållbart ledarskap, transformativt och kommunikativt ledarskap, att verka i en politisk miljö samt ledarskapsperspektiv på ekonomi, rekrytering, innovation och utveckling, bland mycket annat.

Alumnverksamheten har startat upp ett nytt koncept med Alumndialoger lett av stiftelsens ”Distinguished fellows”, en grupp ledare som verkat/verkar på hög strategisk nivå inom olika sektor och har intressanta ledarskapserfarenheter.

Styrelsen har fått förstärkning i de nya ledamöterna Ann Söderström och Johan Brun. Michaël Berglund är kvar som ledamot, men har lämnat över ordförandeklubban till Birgir Jakobsson.

Nu ser vi fram mot höstens studieresa till Island och en alumnträff i september, men innan dess önskar vi alla en härlig ledighet med nära och kära.