Med förhoppning om en ljusare framtid

Det här året har verkligen varit en känslomässig berg- och dalbana. Vi har pendlat mellan hopp och förtvivlan i spåren av pandemin, rädsla och bestörtning i skuggan av det avskyvärda kriget samt oro för lågkonjunktur och energikris. Samtidigt har vi i det lilla perspektivet, vårt stiftelseperspektiv, förmånen att se tillbaka på ett glädjerikt år fyllt med tillförsikt, positiv energi och samskapande. Ledarskaps- och Mentorsprogrammet har under detta år – till skillnad från de två föregående – kunnat genomföras enligt plan och akademin har firat 10-årsjubileum.

Stiftelsens ambition är att utveckla fler goda ledare som vill bidra till en bättre morgondag. Vi är genuint övertygade om att gott ledarskap är en stark positiv kraft som driver hållbar förändring av såväl individer, team och organisationer i hälso- och sjukvården som av hela samhället.

Ett varmt tack

Tack alla samarbetspartners, mentorer, föreläsare och deltagare för att ni delar vår vision om det goda ledarskapet i hälso- och sjukvården och arbetar för att göra världen lite bättre, varje dag.

Tack för förtroendet, samskapandet, stämningen, kreativiteten, glädjen, sången, deltagandet, skratten, generositeten och all härlig energi.

Tack för ett gott samarbete under 2022 och för att vi tillsammans med er fått vara med och bidra till en positiv utveckling.  

Vår förhoppning är att vi fortsätter att driva utvecklingen tillsammans mot en ljusare framtid.

God jul!

Karolina, Michaël & vännerna på Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Vi firar att Sjukvårdens Ledarskapsakademi fyller 10 år

För drygt 10 år sedan togs initiativet att bilda Sjukvårdens Ledarskapsakademi (egentligen drygt 11 år sen, men på grund av pandemi sköt vi upp firandet). Då som nu var visionen att stiftelsen ville bidra till att stärka ledarskapet i vården och utveckla framtidens talanger.

Mycket har hänt sedan stiftelsen grundades och ledarskapet har många gånger satts på prov, inte minst den senaste tiden med pandemi, lågkonjunktur, energikris och och ökad osäkerhet som följd av kriget i Ukraina. Med en skakig omvärld och tuffare läge ställs än högre krav på ledarskap och förebilder som kan navigera rätt och hålla rätt kurs för organisationen.

Hur har stiftelsen levt upp till sitt syfte, har vi bidragit till att stärka och utveckla det goda ledarskapet i vården? Vi ställde just den frågan till några av våra mentorer och alumner på årets Ledarskapsdag och fick skiftande, men glädjande svar som gjorde att vi med gott samvete kunde fira de tio åren och ta avstamp mot minst tio nya år.

Sjätte och sista programträffen för årskull 2021

Vilken fin avslutning vi fick! Solen sken från en klarblå himmel då vi träffades på Bosön, Lidingö, för att lära oss mer om hållbart ledarskap, hälsa och motivation.

Dagens första inspirationsföreläsning handlade om magnetmodellen, en ledarskapsmodell med dragningskraft på sjuksköterskor. Magnetmodellen har sitt ursprung i USA, där man under 1980-talet kunde se att vissa sjukhus lyckades rekrytera och behålla erfarna och kompetenta sjuksköterskor trots att andra sjukhus inom samma område hade problem med hög personalomsättning och låg vårdkvalitet.

Hos de sjukhus som kunde rekrytera och behålla sjuksköterskor identifierade man flera framgångsfaktorer som drog till sig sjuksköterskor och en modell utvecklades där de framgångsrika sjukhusen benämndes Magnetsjukhus.

Akademiska sjukhuset ingår i studien Magnet4Europe, en internationell multicenterstudie med syfte att förbättra arbetsmiljö, vårdkvalitet och patientsäkerhet. Marie Sjödin, chefssjuksköterska Akademiska sjukhuset, Josefin Bäckström, vårdutvecklare och universitetslektor, samt Med dr Charlotte Bjurbo, projektledare och vårdutvecklare, presenterade studien och parametrar som utmärker ett magnetsjukhus.

Dagens nästa pass genomfördes utomhus och fokuserade på reflektion av det personliga ledarskapet. Ett ledarskap är en livslång förmåga som behöver underhållas. Vi inspirerades till att utmana, utveckla och förändra med syftet att stärka vårt eget ledarskap.

Ut på tur, aldrig sur!
Åsa Dickson och Annika Widmark från Ut&Insikter inspirerade till reflektion genom parpromenader, kompetensutbyte och interaktiva övningar med stöd av bl.a. Scoutmetoden.
Att komma till insikt vid en utsikt under en lunch i gröngräset.

Efter en gofika på Mästarvillans veranda lärde vi oss hur man inom idrotten bygger laganda och hur prestation kan se ut i en föränderlig värld. Prestationens psykologi berördes på ett lättsamt sätt genom en blandning av teori och praktik utifrån forskning utförd på individer som uppgett sig ha tur. Vi provocerades till att göra det omöjliga möjligt och hur vi själva, genom att påverka vår bild av vad som är möjligt, kan styra prestationen.

Johan Plate, Mind your head AB, drar paralleller mellan sjukvårdens och idrottens värld när han beskriver prestationens Psykologi i teori och praktik.
Det bjöds på många skratt, insikter och aha-upplevelser.

Avslutningsvis samlades vi för en diplomeringsmiddag i Mästarvillan och färdades sedan med båt genom den vackra skärgården in till city.

En rörd och stolt grundare av Ledarskapsakademin, Michaël Berglund, delade ut diplom under middagen.

Programträff i Skåne & Köpenhamn

Ledarskapsakademins årskull 2021 och årskull 2022 vädrade morgonluft i vårvackra Skåne och delade tankar om att leda med mod, värde och kvalitet. Vi övade på att göra förflyttningar i tanken med riktning mot en nära vård, där helhetssyn är ledstjärnan för sjukvården vars framtid vi möter tillsammans.
Besök på Aleris Hamlet och Rigshospitalet i Köpenhamn gav nya insikter och inspiration till att göra det där lilla extra för patienten, för medarbetare, kollegor och varandra.

På kullerstensgårdar i historiska vindar fann vi Malmös charmigaste mötesplats Sankt Gertrud.

Vardagliga utmaningar löses bäst av erfarna chefer som samspråkar och resonerar.
Av Michael Kirkegaard, CEO Aleris Danmark och Hella Harboe, sjukhusdirektör för Hamlet, fick vi en förståelse för vilken betydelse som Danmarks största privatsjukhus Aleris Hamlet har i det danska sjukvårdssystemet.
Portarna till Tivoli slogs upp första gången 1843. Vi tog klivet in genom den välvda porten till den vackra parken och fick ett kort ögonblick i sagovärlden.
Frokosten består af dansk smørrebrød af høj kvalitet på Færgekroen. 
Visning och rundvandring i Rigshospitalets nya byggnad överraskade med spännande och kreativ arkitektur, bland annat den här trappen med mosaikplattor.
Sharing knowledge får bli de avslutande orden för att sammanfatta den här intensiva programträffen, fullspäckad av samtal, frågor och utbyte – precis som det ska vara.

Fjärde programträffen för årskull 2021

Ledarskap och rekrytering var temat för träffen den 23-24 mars som dirigerades av Michaël Berglund AB, en ledande aktör inom Executive Search. Vi ägnade en heldag åt att metodiskt gå igenom rekryteringsprocessens olika steg och aktuella rekryteringsutmaningar från deltagarnas verklighet. Vi fick en kort paus från rekryteringsprocessen genom ett inslag av Patrik Peter, vd för Michaël Berglund Leadership Acceleration AB, som gav tips på hur man vässar sitt ledarskap. Ett konkret exempel på referenssamtal avslutade dagens övningar och gav tankar och reflektioner till dagen därpå.

De skickliga rekryteringsproffsen Michaël Berglund och Ewa Olszewski, grundare resp. Senior Partner på Michaël Berglund AB, delade med sig av värdefulla kunskaper och erfarenheter av att hitta, utvärdera och rekrytera de bäst lämpade kandidaterna.
Gruppdiskussioner när de är som bäst – att dela med sig av utmaningar och lärdomar och gemensamt komma fram till olika lösningar och sätt att hantera svårigheter.
Rollspel – Ewa ringer till en referens och genomför ett hypotetiskt referenssamtal med full inlevelse.

Under träffens andra dag fokuserade vi på ledarskap och ekonomi. Anders Ekholm, analysdirektör på Ivo, guidade oss mot framtiden och de krav på chefernas ekonomiska ramar och verksamheter som framtiden troligtvis kommer att skapa. Joakim Ramsberg, senior utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gav oss en checklista på kvalitetsparametrar i hälsoekonomiska artiklar och lärde oss hur vi kan ta fram bättre beslutsunderlag med hjälp av hälsoekonomi, med kostnadseffektivitetsanalys som ett relevant verktyg.

Anders Ekholm, analysdirektör på Ivo, tog oss med på en resa in i framtiden och visade på ett tydligt sätt vad vi vet, och vad vi inte vet, och vad vi kan göra för att förbereda oss på det som framtiden sannolikt kommer att visa.
En av de saker vi vet om framtiden, alldeles säkert, det är att våren är på väg.

Uppstart av Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2022

Vad kan väl vara bättre en solig dag i mars än att starta upp ett nytt program med engagerade och skickliga chefer som arbetar inom hälso- och sjukvården?!

Första dagen samlades vi på Karolinska Institutet med Karolinska Universitetssjukhuset som värd för dagen. Vi diskuterade gott mentorskap och hållbart ledarskap.

Patricia Enocson, HR direktör på Karolinska Universitetssjukhuset, mentor och alumn till Ledarskapsakademin, hälsade alla välkomna.
Ann Söderström, sjukhuschef Carlanderska och mentor till Ledarskapsakademin, berättade om sin syn och erfarenhet av det goda mentorskapet.
Carl & Mairi Savage, Clinical Management Research Group Karolinska Institutet resp. chef för Ledarskapsutveckling Karolinska Universitetssjukhuset, redogör för vad forskningen visar kring ett effektivt och hållbart ledarskap.

På kvällen ägnade vi oss åt nätverkande a´la Italien.

Andra dagen i programmet träffades vi på Bosön, Lidingö. Första passet hade temat ”Från beredskap till att leda i kris & krig – tankar om kriget i Ukraina och om ryskt ledarskap” och leddes av Claes Tornberg, sjöofficer och konteramiral.

På Bosön fikar man inte, där har man energipaus.

Dagen fortsatte i hälsans tecken, med diskussioner om hälsosam ledarstil, promenad med Friskis&Svettis – Johan och lunch utomhus.

Dagen avrundades med tankar kring mod och kreativ utveckling.

Tack till alla fantastiska deltagare för engagemang, kloka inspel, skön stämning och glada skratt!

Tredje programträffen

Under dagarna 12-13 januari genomförde vi den tredje programträffen för årskull 2021. Vi hade så klart hoppats på att få träffas fysiskt, som vi gjort under hela hösten, men dagen före julafton beslutade vi oss för att genomföra träffen digitalt. Det blev trots allt riktigt bra dagar, mycket tack vare våra skickliga föreläsare som lagade efter läge, men även tack vara våra fantastiska deltagare i programmet som trots tuffa tider lyckades närvara med såväl fokus som intressanta diskussioner och dela med sig av kloka frågor, humor och positiv energi.

På temat ”Nationellt, regionalt och lokalt – från strategi till praktik” inledde Socialstyrelsen den första dagen och gav oss en bredare förståelse i Socialstyrelsens uppdrag och roll. Grattis Anna K som tog hem segern i den avslutande quizzen!

Från statlig styrning till riktlinjer och högspecialiserad vård. Kristina Wikner, enhetschef högspecialiserad vård och Mathias Fredricson, enhetschef nationella riktlinjer samt Peter Nygren, kommunikatör.

Ju mer samverkan och större insikt om varandras roller i svensk sjukvård, desto fler möjligheter till utvecklad och fördjupad kunskap.

Med Joakim Ramsberg, projektdirektör vid myndigheten för vård- och omsorgsanalys, diskuterade vi framtidens ledarskap i vården, statens roll i sjukvården och vilka som egentligen styr och bestämmer i den svenska sjukvården.

Kunskapsunderlag är avgörande inför viktiga beslut.

Fredrik Lennartsson, direktör/ avdelningschef vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Regioner, guidade oss igenom intresseföreningens roll, mål och resurser samt rådgivning och stöd till medlemmar i olika frågor.

Hur kan SKR hjälpa cheferna i vården? Stöd till utveckling och samverkan, erfarenhetsbyte och samordning är några exempel.

Peter Graf, VD vårdbolaget Tiohundra, rivstartade den andra dagen genom att ge oss en spännande introduktion till bolaget med den unika sammansättningen av både vård och omsorg i samma organisation. Av Peter fick vi även en hel del konkreta ledarskapstips utifrån hans syn på ledarskap och de erfarenheter han skaffat sig genom åren.

Vård och omsorg nära integrerat har medfört bättre samordning och högre effektivitet.

Senare under dagen reflekterade vi tillsammans över vikten av struktur och vad det innebär att vara en modig chef och att våga chefa.