Femte/Första programträffen

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet stod värdar under de två dagarna 24-25 augusti, som var den femte programträffen för årskull 2020 och den första programträffen för årskull 2021 i Ledarskaps- och Mentorsprogrammet.

30 deltagare samlades i Sune Bergströms aula, Nya Karolinska, och tog del av det ambitiösa programmet under temat ”Att leda vård och forskning”.

En av de viktigaste insikterna som deltagarna tog till sig under dagarna var den nya bilden av behovspyramiden i vilken människan kommer först, dvs. behovet av mänskliga relationer och emotionella bindningar prioriteras högre än allt annat. 

Första kursdagen fick deltagarna bland annat reflektera över effektivt ledarskap inom hälso- och sjukvården, under ledning av Carl och Mairi Savage som forskar i ämnet.
Karolinska Universitetssjukhusets HR-direktör Patricia Enocson, som själv gått Sjukvårdens Ledarskapsprogram, berättade om utmaningen att hålla fast vid ett agilt arbetssätt även efter pandemin. Här framför Michaël Berglund sitt varma tack till Patricia för en intressant dragning, men också för Sjukhusets fina värdskap av programmet som Patricia varit en stor del av.
Sjukhusdirektör Björn Zoega beskrev sjukhusets resa från att vara utskälld till att vara nr. 7

Eftermiddagen fortsatte med Carl Johan Sundberg, professor och prefekt vid Karolinska Institutet, som gav en inblick i implementeringsvetenskap.

Dagen rundades av med Anna Wedell, professor och föreståndare för Precisionsmedicinskt centrum Karolinska, som fick oss alla att förstå att precisionsmedicin kommer att förändra vården.

Andra kursdagen inleddes av Birgitta Henriques Nordmark, vice rektor för forskning vid Karolinska Institutet (KI) som hälsade välkomna och berättade om KI och dess organisation.

Anders Ahlsson, chef för Tema Hjärta, Kärl och Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset och nyligen utsedd till Hälso- och Sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, fick sedan gruppen att reflektera över vad gott omdöme är.
Med vägledning av Niklas Källberg, Helseplan, fick deltagarna en snabbkurs i förändringsledning och konkreta verktyg som kan underlätta när man vill genomföra en förändring med sitt team.

Under eftermiddagen fick vi höra Patrik Rossi, chef för Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, berätta om hur han hanterade sitt ledarskap när han som ny chef tillträdde en verksamhet som var mitt inne i processen för att ackrediteras som Comprehensive Cancer Center.

Dagen avslutades med Martin Tegnér och Sara Lindholm Larsson, operativa chefer vid Karolinska Universitetssjukhuset, som varvade roliga anekdoter med viktiga lärdomar från sina erfarenheter av att leda i kris. Under den mest intensiva perioden av pandemin fick de uppdraget att skaffa skyddsutrustning till sjukhusen i regionen.

Tack alla kursdeltagare för era kloka inspel, finurliga frågor och ert höga engagemang!

Sjukvårdens Ledarskapsdag 2021 – Beyond Leadership

Den 23:e augusti välkomnade vi våra kursdeltagare, mentorer och inbjudna gäster till en Covid-säkrad Ledarskapsdag i tält på Djurgården i Stockholm.

Vi fick en fantastisk eftermiddag i sensommarsolen på Villa Kvikkjokk och njöt verkligen av att återigen kunna träffas (fortfarande med respekt för pandemiregler) och ta del av intressanta föreläsningar och diskussioner.

Stort tack till våra eminenta talare för att ni delade med er av kunskaper och positiv energi!

Bodil Jonason från Kandidata med sin engagerande skildring av att leda människor.
Björn Eriksson på Läkemedelsverket om intressanta dilemman och extraordinära påfrestningar från pandemin, hur man hoppas på det bästa men förbereder sig för det värsta.

Maria Rankka från ABC Labs berättade den osannolika historien om entreprenörerna som startade upp en ny analysverksamhet under pandemistormen och hur de engagerade sitt team under den intensiva uppbyggnadsfasen.

Ett stort och innerligt varmt tack vill vi även rikta till alla engagerade kursdeltagare, mentorer och gäster som gjorde eftermiddagen precis så härligt berikande som vi hade hoppats på!

Tredje programträffen och vårens händelser

Under våren var det svårt för oss att ha våra träffar fysiskt. Vi gjorde istället flera webinarium där vi bland annat fick lyssna på Brian Donley, CEO Cleveland Clinic London som talade om Clinician Leadership.

Den 25/8 samlades vi för en tredje kursträff på temat ”Ledarskap i Kris” med intressanta presentationer av både kursdeltagare och externa talare som bland annat var Barbro Fridén och Eva Hamilton, tidigare VD för SVT. Vi fick bland annat höra om hur man startar ett Covid-sjukhus och går från noll till 400 medarbetare på ett par veckor och flera andra intressanta erfarenheter från kriser i medier och personal. Stort tack till alla medverkande!

Publicerat i SV

Ansök till 2021!

Nu är ansökan till 2021 års program öppen. Ansökan sker skriftligt till ledarskapsakademin@michaelberglund.se.

Ansökan kompletteras med ett CV och minst fyra referenser med kontaktuppgifter. Programmet vänder sig främst till yngre chefer och de sökande bör inte vara äldre än 49 år. Den slutliga antagningen till programmet görs av Stiftelsen.

Välkommen att ansöka till ledarskapsakademin@michaelberglund.se

Läs mer om programmet på: http://www.vardensledarskapsakademi.se/ledarskaps-och-mentorsprogram/

Publicerat i SV

Akademi i pandemi

Akademin rullar på trots pandemi, på lite nya sätt. I början av april träffades deltagarna on-line och diskuterade frågor som Hur leder vi effektivt i en kris? och Hur har ditt ledarskap utvecklats under pandemin?

I maj fick vi digitalt besök av dr Brian Donley som leder Cleveland Clinics verksamhet i London. Han talade på temat ”Clinician Leadership” och delade generöst med sig av deras ledarskapsmodell och sin egen ledarskapsresa.

Mycket värdefullt med erfarenhetsutbyte och ett kollegialt forum i dagens situation.

Vi hoppas vara tillbaka till normala kursträffar under hösten.

Publicerat i SV

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Välkommen till stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi! Vi är en ideell stiftelse som verkar för att ge Sveriges vård och omsorgsektor verktyg och förutsättningar för ett gott ledarskap. Vi driver sedan snart tio år tillbaka ett årslångt ledarskaps- och mentorsprogram för chefer inom vård och omsorg (under 49 år). Vi driver också opinionsbildning och offentlig diskussion om ledarskapsfrågor inom vården.

Publicerat i SV