Nytt chefsnätverk på västkusten

Välkommen till Chefsnätverk Västkusten, en mötesplats för dig som tidigare deltagit i Sjukvårdens Ledarskapsakademi. Syftet med detta alumni-nätverk är att etablera en plattform där ledare som du kan dela med sig av sina insikter och erfarenheter, knyta starka och meningsfulla relationer samt erbjuda ömsesidigt stöd i era professionella roller. Nätverket planerar att arrangera träffar i Göteborg och dess omgivningar, men vi välkomnar varmt alla alumner att delta. Chefsnätverk Västkusten kompletterar de mer formella alumnievenemang som stiftelsen fortsätter att arrangera.

Boubou Hallberg ny sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Boubou Hallberg har blivit utsedd att leda ett av Sveriges mest komplexa uppdrag, som sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Boubou är i dag sjukhusdirektör för Södra Älvsborgs sjukhus och mentor i stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi. Boubou har förmågan att få saker att hända, utan att tappa fokus på vad som är bra för sjukhusets patienter. Han är en stark förändringsledare med helhetssyn som tror på involvering av medarbetare och patienter i beslutsfattandet. Grattis Boubou, det ska bli spännande att följa din och Sahlgrenskas utveckling!

Mikael Ohrling utsedd till särskild utredare för stärkt medicinsk kompetens

Regeringen har utsett Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör i Region Stockholm och mentor till Sjukvårdens Ledarskapsakademi sedan många år tillbaka, till särskild utredare för stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård. Utredningen ska lämna förslag på en ordning som ger kommuner möjlighet att anställa läkare och analysera och föreslå åtgärder för att stärka kommunernas förutsättningar att säkra kompetensförsörjningen. Uppdraget ska redovisas den 1 november 2024. Stiftelsen önskar Mikael lycka till med detta angelägna uppdrag.

Sjukvårdens Ledarskap tackar för en fin vår och önskar alla en härlig sommar!

Med midsommar och semester i antågande känns det relevant med en kort tillbakablick över vårens händelser i Sjukvårdens Ledarskapsakademi.

Vi började året som vi alltid gör – med fest. Möten mellan människor är alltid spännande och givande. Deltagare och mentorer i årets program minglade, konverserade, åt, drack och knöt nya kontakter.

Ledarskaps- och Mentorsprogrammet har under våren besökt verksamheter i Stockholm, Skåne, Köpenhamn och Göteborg och inspirerats av andra och varandra rörande hållbart ledarskap, transformativt och kommunikativt ledarskap, att verka i en politisk miljö samt ledarskapsperspektiv på ekonomi, rekrytering, innovation och utveckling, bland mycket annat.

Alumnverksamheten har startat upp ett nytt koncept med Alumndialoger lett av stiftelsens ”Distinguished fellows”, en grupp ledare som verkat/verkar på hög strategisk nivå inom olika sektor och har intressanta ledarskapserfarenheter.

Styrelsen har fått förstärkning i de nya ledamöterna Ann Söderström och Johan Brun. Michaël Berglund är kvar som ledamot, men har lämnat över ordförandeklubban till Birgir Jakobsson.

Nu ser vi fram mot höstens studieresa till Island och en alumnträff i september, men innan dess önskar vi alla en härlig ledighet med nära och kära.

Nominering och ansökan till programmet 2024 är nu öppen!

Samarbetspartners, mentorer och alumner till Sjukvårdens Ledarskapsakademi har möjlighet att nominera deltagare till nästkommande Ledarskaps- och Mentorsprogram.

Om du arbetar som chef och ledare inom hälso- och sjukvård, forskning eller omsorg (offentlig eller privat vårdgivare, vårdmyndighet eller inom life science-sektorn) kan du även själv ansöka till programmet.

Välkommen att skicka din nominering eller ansökan till ledarskapsakademin@michaelberglund.se.

Alumnverksamheten tar nästa språng!

Sjukvårdens Ledarskapsakademi utvecklar nu möjligheter för våra alumner att fortsätta sin ledarskapsutveckling genom att vi lyfter fokus på ledarskapsfrågor till en högre, mer generell nivå genom att lära från andra sektorer såväl som från sjukvård, med tech/farma och omsorg. Detta sker bland annat genom möten och dialoger i olika utformningar.

Som en del av utvecklingen av alumnverksamheten ingår en grupp av ”distinguished fellows” bestående av mycket seniora ledare som verkat/verkar på hög strategisk nivå inom olika sektorer och har intressanta ledarskapserfarenheter.

Tanken är att de, med sin klokskap och erfarenhet inom ledarskap, kommer att leda diskussioner i större och mindre format med våra alumner. Modellen vi valt är en variant på vad man ofta ser vid större amerikanska universitet.

Våra fellows väljer själva ett datum och ett tema för en dialog. Akademin arrangerar mötet och bjuder på frukost. Dialogmötet är kostnadsfritt för deltagarna.

Britta Wallgren nominerad till årets chef 2023

Britta Wallgren, vd för Capio Sverige och mentor till Sjukvårdens Ledarskapsakademi sedan starten, har blivit nominerad till ledarskapspriset Årets Chef 2023. Inte nog med det, hon även blivit uttagen som en av de tre slutfinalisterna. Det är lika roligt som det är självklart för oss att Britta är en exceptionellt bra chef och ledare, en given förebild för alla som vill leda människor och utveckla sin organisation på ett framgångsrikt sätt. Vi önskar Britta all lycka till i finalen den 9 mars!

Styrelsen breddar sig – ny ordförande och nya ledamöter

I mitten av april drar sig Michaël Berglund tillbaka från posten som styrelseordförande för stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi. Tillträder gör Birgir Jakobsson, specialist i pediatrik och docent vid KI.

Ledarskapet är det absolut viktigaste för medarbetarnas utveckling, det är en avgörande fråga. Det säger Birgir Jakobsson, blivande styrelseordförande i stiftelsen.

Birgir Jakobsson tillträder som ordförande i styrelsen för stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi i mitten av april. Styrelsen har enhälligt röstat igenom valberedningens förslag att utse Birgir Jakobsson till ordförande. Birgir är ledamot i styrelsen sedan några år tillbaka, men har glädjande nog valt att axla ansvaret som ordförande.

”Jag brinner för ledarskapet i sjukvården, för jag har tydligt sett vilken stor betydelse ett gott ledarskap har för verksamhetens utveckling och den enskilde medarbetarens motivation och välmående. Sjukvårdens Ledarskapsakademi har möjligheter att bidra till förbättringar i hälso- och sjukvården, inte minst genom sitt Ledarskaps- och Mentorsprogram. Ledarskapet är det absolut viktigaste för medarbetarnas utveckling, det är en avgörande fråga. Svårare än så är det inte.”

Birgir Jakobsson har under sin karriär arbetat som verksamhetschef och divisionschef på Huddinge Sjukhus Barnklinik, varit Sjukhusdirektör på Capio S:t Görans Sjukhus och Sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset. Birgir har även varit rådgivare åt Hälso-och sjukhusministern på Island. Birgir tog sin läkarexamen från Islands universitet 1975. Han är specialist i pediatrik och disputerade vid Karolinska Institutet och sedan 1998 är Birgir docent vid KI.

Sjukvårdens Ledarskapsakademi har även valt in två nya ledamöter till stiftelsens styrelse, Ann Söderström och Johan Brun, som med sina olika kompetensområden kommer att stärka arbetet med att skapa förebilder, ge ledarskapet ökad attraktionskraft och utveckla ledare.

Ann Söderström är Sjukhuschef för Carlanderska Sjukhuset. Ann är läkare, specialist i infektionssjukdomar, och har lång erfarenhet av olika ledarbefattningar i vården, senast som hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR.

”Ledarskapet i vården är viktigare än någonsin. Vården står inför stora utmaningar och då krävs det ett modigt och utmanande men också stabilt ledarskap. Tillsammans kan vi göra mer! Genom utbildning, nätverkande och olika former av verktyg för att bedriva ett gott ledarskap kan vi bidra till att fler väljer att vara ledare och på så sätt bidra till en fortsatt god vård!”

Johan Brun är CMO på Sobrera Pharma. Han har varit senior medicinsk rådgivare på LIF, medicinsk direktör på Pfizer och director på AstraZeneca i Södertälje. Johan är specialist i allmänmedicin och arbetade under 25 år i landstingssjukvården.

”Efter att från första början fått vara med om att starta upp Sjukvårdens Ledarskapsakademi, ansvara för en utbildningsdag och som mentor stötta unga chefer i sjukvården har varit en fantastisk resa. Att nu få fortsätta arbetet med att i styrelsen säkra dess framtid känns som extremt roligt och ansvarsfullt.”

Med förhoppning om en ljusare framtid

Det här året har verkligen varit en känslomässig berg- och dalbana. Vi har pendlat mellan hopp och förtvivlan i spåren av pandemin, rädsla och bestörtning i skuggan av det avskyvärda kriget samt oro för lågkonjunktur och energikris. Samtidigt har vi i det lilla perspektivet, vårt stiftelseperspektiv, förmånen att se tillbaka på ett glädjerikt år fyllt med tillförsikt, positiv energi och samskapande. Ledarskaps- och Mentorsprogrammet har under detta år – till skillnad från de två föregående – kunnat genomföras enligt plan och akademin har firat 10-årsjubileum.

Stiftelsens ambition är att utveckla fler goda ledare som vill bidra till en bättre morgondag. Vi är genuint övertygade om att gott ledarskap är en stark positiv kraft som driver hållbar förändring av såväl individer, team och organisationer i hälso- och sjukvården som av hela samhället.

Ett varmt tack

Tack alla samarbetspartners, mentorer, föreläsare och deltagare för att ni delar vår vision om det goda ledarskapet i hälso- och sjukvården och arbetar för att göra världen lite bättre, varje dag.

Tack för förtroendet, samskapandet, stämningen, kreativiteten, glädjen, sången, deltagandet, skratten, generositeten och all härlig energi.

Tack för ett gott samarbete under 2022 och för att vi tillsammans med er fått vara med och bidra till en positiv utveckling.  

Vår förhoppning är att vi fortsätter att driva utvecklingen tillsammans mot en ljusare framtid.

God jul!

Karolina, Michaël & vännerna på Sjukvårdens Ledarskapsakademi