Styrelsen breddar sig – ny ordförande och nya ledamöter

I mitten av april drar sig Michaël Berglund tillbaka från posten som styrelseordförande för stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi. Tillträder gör Birgir Jakobsson, specialist i pediatrik och docent vid KI.

Ledarskapet är det absolut viktigaste för medarbetarnas utveckling, det är en avgörande fråga. Det säger Birgir Jakobsson, blivande styrelseordförande i stiftelsen.

Birgir Jakobsson tillträder som ordförande i styrelsen för stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi i mitten av april. Styrelsen har enhälligt röstat igenom valberedningens förslag att utse Birgir Jakobsson till ordförande. Birgir är ledamot i styrelsen sedan några år tillbaka, men har glädjande nog valt att axla ansvaret som ordförande.

”Jag brinner för ledarskapet i sjukvården, för jag har tydligt sett vilken stor betydelse ett gott ledarskap har för verksamhetens utveckling och den enskilde medarbetarens motivation och välmående. Sjukvårdens Ledarskapsakademi har möjligheter att bidra till förbättringar i hälso- och sjukvården, inte minst genom sitt Ledarskaps- och Mentorsprogram. Ledarskapet är det absolut viktigaste för medarbetarnas utveckling, det är en avgörande fråga. Svårare än så är det inte.”

Birgir Jakobsson har under sin karriär arbetat som verksamhetschef och divisionschef på Huddinge Sjukhus Barnklinik, varit Sjukhusdirektör på Capio S:t Görans Sjukhus och Sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset. Birgir har även varit rådgivare åt Hälso-och sjukhusministern på Island. Birgir tog sin läkarexamen från Islands universitet 1975. Han är specialist i pediatrik och disputerade vid Karolinska Institutet och sedan 1998 är Birgir docent vid KI.

Sjukvårdens Ledarskapsakademi har även valt in två nya ledamöter till stiftelsens styrelse, Ann Söderström och Johan Brun, som med sina olika kompetensområden kommer att stärka arbetet med att skapa förebilder, ge ledarskapet ökad attraktionskraft och utveckla ledare.

Ann Söderström är Sjukhuschef för Carlanderska Sjukhuset. Ann är läkare, specialist i infektionssjukdomar, och har lång erfarenhet av olika ledarbefattningar i vården, senast som hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR.

”Ledarskapet i vården är viktigare än någonsin. Vården står inför stora utmaningar och då krävs det ett modigt och utmanande men också stabilt ledarskap. Tillsammans kan vi göra mer! Genom utbildning, nätverkande och olika former av verktyg för att bedriva ett gott ledarskap kan vi bidra till att fler väljer att vara ledare och på så sätt bidra till en fortsatt god vård!”

Johan Brun är CMO på Sobrera Pharma. Han har varit senior medicinsk rådgivare på LIF, medicinsk direktör på Pfizer och director på AstraZeneca i Södertälje. Johan är specialist i allmänmedicin och arbetade under 25 år i landstingssjukvården.

”Efter att från första början fått vara med om att starta upp Sjukvårdens Ledarskapsakademi, ansvara för en utbildningsdag och som mentor stötta unga chefer i sjukvården har varit en fantastisk resa. Att nu få fortsätta arbetet med att i styrelsen säkra dess framtid känns som extremt roligt och ansvarsfullt.”

Med förhoppning om en ljusare framtid

Det här året har verkligen varit en känslomässig berg- och dalbana. Vi har pendlat mellan hopp och förtvivlan i spåren av pandemin, rädsla och bestörtning i skuggan av det avskyvärda kriget samt oro för lågkonjunktur och energikris. Samtidigt har vi i det lilla perspektivet, vårt stiftelseperspektiv, förmånen att se tillbaka på ett glädjerikt år fyllt med tillförsikt, positiv energi och samskapande. Ledarskaps- och Mentorsprogrammet har under detta år – till skillnad från de två föregående – kunnat genomföras enligt plan och akademin har firat 10-årsjubileum.

Stiftelsens ambition är att utveckla fler goda ledare som vill bidra till en bättre morgondag. Vi är genuint övertygade om att gott ledarskap är en stark positiv kraft som driver hållbar förändring av såväl individer, team och organisationer i hälso- och sjukvården som av hela samhället.

Ett varmt tack

Tack alla samarbetspartners, mentorer, föreläsare och deltagare för att ni delar vår vision om det goda ledarskapet i hälso- och sjukvården och arbetar för att göra världen lite bättre, varje dag.

Tack för förtroendet, samskapandet, stämningen, kreativiteten, glädjen, sången, deltagandet, skratten, generositeten och all härlig energi.

Tack för ett gott samarbete under 2022 och för att vi tillsammans med er fått vara med och bidra till en positiv utveckling.  

Vår förhoppning är att vi fortsätter att driva utvecklingen tillsammans mot en ljusare framtid.

God jul!

Karolina, Michaël & vännerna på Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Vi firar att Sjukvårdens Ledarskapsakademi fyller 10 år

För drygt 10 år sedan togs initiativet att bilda Sjukvårdens Ledarskapsakademi (egentligen drygt 11 år sen, men på grund av pandemi sköt vi upp firandet). Då som nu var visionen att stiftelsen ville bidra till att stärka ledarskapet i vården och utveckla framtidens talanger.

Mycket har hänt sedan stiftelsen grundades och ledarskapet har många gånger satts på prov, inte minst den senaste tiden med pandemi, lågkonjunktur, energikris och och ökad osäkerhet som följd av kriget i Ukraina. Med en skakig omvärld och tuffare läge ställs än högre krav på ledarskap och förebilder som kan navigera rätt och hålla rätt kurs för organisationen.

Hur har stiftelsen levt upp till sitt syfte, har vi bidragit till att stärka och utveckla det goda ledarskapet i vården? Vi ställde just den frågan till några av våra mentorer och alumner på årets Ledarskapsdag och fick skiftande, men glädjande svar som gjorde att vi med gott samvete kunde fira de tio åren och ta avstamp mot minst tio nya år.

Sjätte och sista programträffen för årskull 2021

Vilken fin avslutning vi fick! Solen sken från en klarblå himmel då vi träffades på Bosön, Lidingö, för att lära oss mer om hållbart ledarskap, hälsa och motivation.

Dagens första inspirationsföreläsning handlade om magnetmodellen, en ledarskapsmodell med dragningskraft på sjuksköterskor. Magnetmodellen har sitt ursprung i USA, där man under 1980-talet kunde se att vissa sjukhus lyckades rekrytera och behålla erfarna och kompetenta sjuksköterskor trots att andra sjukhus inom samma område hade problem med hög personalomsättning och låg vårdkvalitet.

Hos de sjukhus som kunde rekrytera och behålla sjuksköterskor identifierade man flera framgångsfaktorer som drog till sig sjuksköterskor och en modell utvecklades där de framgångsrika sjukhusen benämndes Magnetsjukhus.

Akademiska sjukhuset ingår i studien Magnet4Europe, en internationell multicenterstudie med syfte att förbättra arbetsmiljö, vårdkvalitet och patientsäkerhet. Marie Sjödin, chefssjuksköterska Akademiska sjukhuset, Josefin Bäckström, vårdutvecklare och universitetslektor, samt Med dr Charlotte Bjurbo, projektledare och vårdutvecklare, presenterade studien och parametrar som utmärker ett magnetsjukhus.

Dagens nästa pass genomfördes utomhus och fokuserade på reflektion av det personliga ledarskapet. Ett ledarskap är en livslång förmåga som behöver underhållas. Vi inspirerades till att utmana, utveckla och förändra med syftet att stärka vårt eget ledarskap.

Ut på tur, aldrig sur!
Åsa Dickson och Annika Widmark från Ut&Insikter inspirerade till reflektion genom parpromenader, kompetensutbyte och interaktiva övningar med stöd av bl.a. Scoutmetoden.
Att komma till insikt vid en utsikt under en lunch i gröngräset.

Efter en gofika på Mästarvillans veranda lärde vi oss hur man inom idrotten bygger laganda och hur prestation kan se ut i en föränderlig värld. Prestationens psykologi berördes på ett lättsamt sätt genom en blandning av teori och praktik utifrån forskning utförd på individer som uppgett sig ha tur. Vi provocerades till att göra det omöjliga möjligt och hur vi själva, genom att påverka vår bild av vad som är möjligt, kan styra prestationen.

Johan Plate, Mind your head AB, drar paralleller mellan sjukvårdens och idrottens värld när han beskriver prestationens Psykologi i teori och praktik.
Det bjöds på många skratt, insikter och aha-upplevelser.

Avslutningsvis samlades vi för en diplomeringsmiddag i Mästarvillan och färdades sedan med båt genom den vackra skärgården in till city.

En rörd och stolt grundare av Ledarskapsakademin, Michaël Berglund, delade ut diplom under middagen.

Programträff i Skåne & Köpenhamn

Ledarskapsakademins årskull 2021 och årskull 2022 vädrade morgonluft i vårvackra Skåne och delade tankar om att leda med mod, värde och kvalitet. Vi övade på att göra förflyttningar i tanken med riktning mot en nära vård, där helhetssyn är ledstjärnan för sjukvården vars framtid vi möter tillsammans.
Besök på Aleris Hamlet och Rigshospitalet i Köpenhamn gav nya insikter och inspiration till att göra det där lilla extra för patienten, för medarbetare, kollegor och varandra.

På kullerstensgårdar i historiska vindar fann vi Malmös charmigaste mötesplats Sankt Gertrud.

Vardagliga utmaningar löses bäst av erfarna chefer som samspråkar och resonerar.
Av Michael Kirkegaard, CEO Aleris Danmark och Hella Harboe, sjukhusdirektör för Hamlet, fick vi en förståelse för vilken betydelse som Danmarks största privatsjukhus Aleris Hamlet har i det danska sjukvårdssystemet.
Portarna till Tivoli slogs upp första gången 1843. Vi tog klivet in genom den välvda porten till den vackra parken och fick ett kort ögonblick i sagovärlden.
Frokosten består af dansk smørrebrød af høj kvalitet på Færgekroen. 
Visning och rundvandring i Rigshospitalets nya byggnad överraskade med spännande och kreativ arkitektur, bland annat den här trappen med mosaikplattor.
Sharing knowledge får bli de avslutande orden för att sammanfatta den här intensiva programträffen, fullspäckad av samtal, frågor och utbyte – precis som det ska vara.

Fjärde programträffen för årskull 2021

Ledarskap och rekrytering var temat för träffen den 23-24 mars som dirigerades av Michaël Berglund AB, en ledande aktör inom Executive Search. Vi ägnade en heldag åt att metodiskt gå igenom rekryteringsprocessens olika steg och aktuella rekryteringsutmaningar från deltagarnas verklighet. Vi fick en kort paus från rekryteringsprocessen genom ett inslag av Patrik Peter, vd för Michaël Berglund Leadership Acceleration AB, som gav tips på hur man vässar sitt ledarskap. Ett konkret exempel på referenssamtal avslutade dagens övningar och gav tankar och reflektioner till dagen därpå.

De skickliga rekryteringsproffsen Michaël Berglund och Ewa Olszewski, grundare resp. Senior Partner på Michaël Berglund AB, delade med sig av värdefulla kunskaper och erfarenheter av att hitta, utvärdera och rekrytera de bäst lämpade kandidaterna.
Gruppdiskussioner när de är som bäst – att dela med sig av utmaningar och lärdomar och gemensamt komma fram till olika lösningar och sätt att hantera svårigheter.
Rollspel – Ewa ringer till en referens och genomför ett hypotetiskt referenssamtal med full inlevelse.

Under träffens andra dag fokuserade vi på ledarskap och ekonomi. Anders Ekholm, analysdirektör på Ivo, guidade oss mot framtiden och de krav på chefernas ekonomiska ramar och verksamheter som framtiden troligtvis kommer att skapa. Joakim Ramsberg, senior utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gav oss en checklista på kvalitetsparametrar i hälsoekonomiska artiklar och lärde oss hur vi kan ta fram bättre beslutsunderlag med hjälp av hälsoekonomi, med kostnadseffektivitetsanalys som ett relevant verktyg.

Anders Ekholm, analysdirektör på Ivo, tog oss med på en resa in i framtiden och visade på ett tydligt sätt vad vi vet, och vad vi inte vet, och vad vi kan göra för att förbereda oss på det som framtiden sannolikt kommer att visa.
En av de saker vi vet om framtiden, alldeles säkert, det är att våren är på väg.

Uppstart av Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2022

Vad kan väl vara bättre en solig dag i mars än att starta upp ett nytt program med engagerade och skickliga chefer som arbetar inom hälso- och sjukvården?!

Första dagen samlades vi på Karolinska Institutet med Karolinska Universitetssjukhuset som värd för dagen. Vi diskuterade gott mentorskap och hållbart ledarskap.

Patricia Enocson, HR direktör på Karolinska Universitetssjukhuset, mentor och alumn till Ledarskapsakademin, hälsade alla välkomna.
Ann Söderström, sjukhuschef Carlanderska och mentor till Ledarskapsakademin, berättade om sin syn och erfarenhet av det goda mentorskapet.
Carl & Mairi Savage, Clinical Management Research Group Karolinska Institutet resp. chef för Ledarskapsutveckling Karolinska Universitetssjukhuset, redogör för vad forskningen visar kring ett effektivt och hållbart ledarskap.

På kvällen ägnade vi oss åt nätverkande a´la Italien.

Andra dagen i programmet träffades vi på Bosön, Lidingö. Första passet hade temat ”Från beredskap till att leda i kris & krig – tankar om kriget i Ukraina och om ryskt ledarskap” och leddes av Claes Tornberg, sjöofficer och konteramiral.

På Bosön fikar man inte, där har man energipaus.

Dagen fortsatte i hälsans tecken, med diskussioner om hälsosam ledarstil, promenad med Friskis&Svettis – Johan och lunch utomhus.

Dagen avrundades med tankar kring mod och kreativ utveckling.

Tack till alla fantastiska deltagare för engagemang, kloka inspel, skön stämning och glada skratt!