Tredje programträffen och vårens händelser

Under våren var det svårt för oss att ha våra träffar fysiskt. Vi gjorde istället flera webinarium där vi bland annat fick lyssna på Brian Donley, CEO Cleveland Clinic London som talade om Clinician Leadership.

Den 25/8 samlades vi för en tredje kursträff på temat ”Ledarskap i Kris” med intressanta presentationer av både kursdeltagare och externa talare som bland annat var Barbro Fridén och Eva Hamilton, tidigare VD för SVT. Vi fick bland annat höra om hur man startar ett Covid-sjukhus och går från noll till 400 medarbetare på ett par veckor och flera andra intressanta erfarenheter från kriser i medier och personal. Stort tack till alla medverkande!

Publicerat i SV

Ansök till 2021!

Nu är ansökan till 2021 års program öppen. Ansökan sker skriftligt till ledarskapsakademin@michaelberglund.se.

Ansökan kompletteras med ett CV och minst fyra referenser med kontaktuppgifter. Programmet vänder sig främst till yngre chefer och de sökande bör inte vara äldre än 49 år. Den slutliga antagningen till programmet görs av Stiftelsen.

Välkommen att ansöka till ledarskapsakademin@michaelberglund.se

Läs mer om programmet på: http://www.vardensledarskapsakademi.se/ledarskaps-och-mentorsprogram/

Publicerat i SV

Akademi i pandemi

Akademin rullar på trots pandemi, på lite nya sätt. I början av april träffades deltagarna on-line och diskuterade frågor som Hur leder vi effektivt i en kris? och Hur har ditt ledarskap utvecklats under pandemin?

I maj fick vi digitalt besök av dr Brian Donley som leder Cleveland Clinics verksamhet i London. Han talade på temat ”Clinician Leadership” och delade generöst med sig av deras ledarskapsmodell och sin egen ledarskapsresa.

Mycket värdefullt med erfarenhetsutbyte och ett kollegialt forum i dagens situation.

Vi hoppas vara tillbaka till normala kursträffar under hösten.

Publicerat i SV

Andra programträffen 2020

4-5 mars var det dags för årets andra programträff med temat ”Från strategi till praktik”. Första dagen besökte vi Socialstyrelsen som tillsammans med SKR, Vårdanalys och TLV gav en intressant överblick av det regulatoriska landskapet. Dag två spenderade vi hos Tiohundra AB i Norrtälje som arbetar med en intressant modell där vård och omsorg är integrerade i en utförarorganisation. Ett stort tack till alla som gjorde detta till ett lyckat kurstillfälle!

Publicerat i SV

Första programträffen 2020

Tack för en härlig kursuppstart med programmet 2020! I veckan samlades årets 18 deltagare och mentorer i Ledarskapsakademin på Bosön utanför Stockholm för en tvådagars boost i ledarskap, gruppdynamik, motivation med bland annat Erik Strand och vår boxningsvärldsmästare Anna Laurell. Stort tack till alla som var med!

Publicerat i SV

Tack för 2019!

2019 har varit ett innehållsrikt år för Ledarskapsakademin, vi har stärkt stiftelsens styrelse med ny kompetens och utblick. Stefan Bergh, Kent Nauclér och Birgir Jakobsson har under året tagit plats i styrelsen. Vårt uppskattade Mentors- och Managementprogram har genomförts med 29 deltagare från svensk sjukvård och avslutades med diplomering i samband med Ledarskapsdagen. Vi välkomnar 29 nya alumner till vårt nätverk! 2020 byter programmet namn till Ledarskaps- och Mentorsprogrammet vilket vi tycker bättre speglar programmets innehåll. Programmets fokus är på möten med aktiva ledare inom vården i kombination med inspel från systembärande myndigheter, internationell utblick, intresseväckande och praktiskt föredrag från ledarutbildare och en egen mentorsrelation med en tung och respekterad ledare inom vården. Ledarskapsdagen och korande av Framtidens Ledare gick av stapeln på Karolinska Institutet med närmare 200 deltagare. Vi gratulerar årets vinnare Andreas Kling.

Publicerat i SV

Ny ledamot i stiftelsens styrelse

Vid stiftelsens styrelsemöte 9/12 valdes Birgir Jakobsson, Hälsodirektör på Island och tidigare sjukhusdirektör Karolinska Sjukhuset in i stiftelsens styrelse. Vi välkomnar Birgir till styrelsearbete!

Birgir Jakobsson, Landlæknir
Publicerat i SV

Nytt från stiftelsen

Ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi, i stället för Stefan Larsson, BCG, är Kent Nauclér, ordförande Röda Korsets högskola och tidigare förbundsdirektör för Arbetsgivaralliansen.

Nya suppleanter är Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet, tidigare generalsekreterare Cancerfonden, samt Ann-Marie Begler, särskild utredare vid Regeringskansliet och styrelseordförande för Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Från och med 1 januari 2020 avslutar Dagens Medicin sitt engagemang i Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi. Michaël Berglund AB tar då över ansvaret för driften av mentor-och managementprogrammet, ledarskapsdagen samt alumniverksamheten.

Stiftelsens ordförande Michaël Berglund säger i en kommentar:“Vi ser fram emot att Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi fortsatt kommer att spela en viktig roll i svensk sjukvård genom att lyfta fram den enorma betydelsen av ledarskap i vården. Vårt program är unikt och har konsekvent fått fantastiska utvärderingssiffror av deltagarna genom åren. Det stärker oss i vår tro på att det finns ett behov av att utveckla det goda ledarskapet från en oberoende part, som stiftelsen, tillsammans med våra namnkunniga och engagerade mentorer och samarbetspartners.”

Publicerat i SV

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Välkommen till stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi! Vi är en ideell stiftelse som verkar för att ge Sveriges vård och omsorgsektor verktyg och förutsättningar för ett gott ledarskap. Vi driver sedan snart tio år tillbaka ett årslångt ledarskaps- och mentorsprogram för chefer inom vård och omsorg (under 49 år). Vi driver också opinionsbildning och offentlig diskussion om ledarskapsfrågor inom vården.

Publicerat i SV