Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Välkommen till stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi! Vi är en ideell stiftelse som verkar för att ge Sveriges vård och omsorgsektor verktyg och förutsättningar för ett gott ledarskap. Vi driver sedan snart tio år tillbaka ett årslångt ledarskaps- och mentorsprogram för chefer inom vård och omsorg (under 49 år). Vi driver också opinionsbildning och offentlig diskussion om ledarskapsfrågor inom vården.