Femte/Första programträffen

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet stod värdar under de två dagarna 24-25 augusti, som var den femte programträffen för årskull 2020 och den första programträffen för årskull 2021 i Ledarskaps- och Mentorsprogrammet.

30 deltagare samlades i Sune Bergströms aula, Nya Karolinska, och tog del av det ambitiösa programmet under temat ”Att leda vård och forskning”.

En av de viktigaste insikterna som deltagarna tog till sig under dagarna var den nya bilden av behovspyramiden i vilken människan kommer först, dvs. behovet av mänskliga relationer och emotionella bindningar prioriteras högre än allt annat. 

Första kursdagen fick deltagarna bland annat reflektera över effektivt ledarskap inom hälso- och sjukvården, under ledning av Carl och Mairi Savage som forskar i ämnet.
Karolinska Universitetssjukhusets HR-direktör Patricia Enocson, som själv gått Sjukvårdens Ledarskapsprogram, berättade om utmaningen att hålla fast vid ett agilt arbetssätt även efter pandemin. Här framför Michaël Berglund sitt varma tack till Patricia för en intressant dragning, men också för Sjukhusets fina värdskap av programmet som Patricia varit en stor del av.
Sjukhusdirektör Björn Zoega beskrev sjukhusets resa från att vara utskälld till att vara nr. 7

Eftermiddagen fortsatte med Carl Johan Sundberg, professor och prefekt vid Karolinska Institutet, som gav en inblick i implementeringsvetenskap.

Dagen rundades av med Anna Wedell, professor och föreståndare för Precisionsmedicinskt centrum Karolinska, som fick oss alla att förstå att precisionsmedicin kommer att förändra vården.

Andra kursdagen inleddes av Birgitta Henriques Nordmark, vice rektor för forskning vid Karolinska Institutet (KI) som hälsade välkomna och berättade om KI och dess organisation.

Anders Ahlsson, chef för Tema Hjärta, Kärl och Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset och nyligen utsedd till Hälso- och Sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, fick sedan gruppen att reflektera över vad gott omdöme är.
Med vägledning av Niklas Källberg, Helseplan, fick deltagarna en snabbkurs i förändringsledning och konkreta verktyg som kan underlätta när man vill genomföra en förändring med sitt team.

Under eftermiddagen fick vi höra Patrik Rossi, chef för Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, berätta om hur han hanterade sitt ledarskap när han som ny chef tillträdde en verksamhet som var mitt inne i processen för att ackrediteras som Comprehensive Cancer Center.

Dagen avslutades med Martin Tegnér och Sara Lindholm Larsson, operativa chefer vid Karolinska Universitetssjukhuset, som varvade roliga anekdoter med viktiga lärdomar från sina erfarenheter av att leda i kris. Under den mest intensiva perioden av pandemin fick de uppdraget att skaffa skyddsutrustning till sjukhusen i regionen.

Tack alla kursdeltagare för era kloka inspel, finurliga frågor och ert höga engagemang!