Fjärde programträffen för årskull 2021

Ledarskap och rekrytering var temat för träffen den 23-24 mars som dirigerades av Michaël Berglund AB, en ledande aktör inom Executive Search. Vi ägnade en heldag åt att metodiskt gå igenom rekryteringsprocessens olika steg och aktuella rekryteringsutmaningar från deltagarnas verklighet. Vi fick en kort paus från rekryteringsprocessen genom ett inslag av Patrik Peter, vd för Michaël Berglund Leadership Acceleration AB, som gav tips på hur man vässar sitt ledarskap. Ett konkret exempel på referenssamtal avslutade dagens övningar och gav tankar och reflektioner till dagen därpå.

De skickliga rekryteringsproffsen Michaël Berglund och Ewa Olszewski, grundare resp. Senior Partner på Michaël Berglund AB, delade med sig av värdefulla kunskaper och erfarenheter av att hitta, utvärdera och rekrytera de bäst lämpade kandidaterna.
Gruppdiskussioner när de är som bäst – att dela med sig av utmaningar och lärdomar och gemensamt komma fram till olika lösningar och sätt att hantera svårigheter.
Rollspel – Ewa ringer till en referens och genomför ett hypotetiskt referenssamtal med full inlevelse.

Under träffens andra dag fokuserade vi på ledarskap och ekonomi. Anders Ekholm, analysdirektör på Ivo, guidade oss mot framtiden och de krav på chefernas ekonomiska ramar och verksamheter som framtiden troligtvis kommer att skapa. Joakim Ramsberg, senior utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gav oss en checklista på kvalitetsparametrar i hälsoekonomiska artiklar och lärde oss hur vi kan ta fram bättre beslutsunderlag med hjälp av hälsoekonomi, med kostnadseffektivitetsanalys som ett relevant verktyg.

Anders Ekholm, analysdirektör på Ivo, tog oss med på en resa in i framtiden och visade på ett tydligt sätt vad vi vet, och vad vi inte vet, och vad vi kan göra för att förbereda oss på det som framtiden sannolikt kommer att visa.
En av de saker vi vet om framtiden, alldeles säkert, det är att våren är på väg.