Ledarskaps- och Mentorsprogrammet

Sjukvårdens Ledarskaps- och Mentorsprogram

Ledarskaps-och Mentorsprogrammet är kärnan i vår verksamhet. Här möts varje år ett tjugotal ledare inom vården under c:a 15 intensiva dagar utspritt över ett år.

Programmet syftar till att ge större intresse, verktyg och förutsättningar för ett gott ledarskap. Förutom att varje deltagare får en egen mentor med lång och bred erfarenhet från sjukvård och forskning, läggs stor vikt vid erfarenhetsutbytet mellan deltagarna i programmet som alla är chefer med några års erfarenhet. Programmet består av fem tvådagars programträffar inklusive övernattningar, en utlandsresa till en intressant utländsk klinik och en personlig mentorsrelation. Deltagarna bjuds även in till Sjukvårdens Ledarskapsdag och efter avslutad utbildning till Alumnnätverket.

Som regel sker kursträffarna ute hos olika vårdgivare, närliggande intressenter till vården och samarbetspartners som tillför ett djupt kunnande om ledarskap och dess förutsättningar. Vi tror på betydelsen av mötesplatser mellan offentligt, privat och ideellt, primärvård och slutenvård och mellan vårdens många professioner och aktörer. Konkreta problem och utmaningar blandas med ledarskapsutveckling. Mellan mötena ger vi också möjlighet att träffas över intressanta, aktuella teman i kortare webinarier.

Mentorskap är en viktig del av vårt program. I mentorsarbetet ingår ett personligt utvecklingsarbete där du får stöd i att utveckla ditt ledarskap på ett meningsfullt sätt i en riktning som du önskar. Vi gör en noggrann matchning av mentorer/adepter och i programmets första kurstillfälle ingår en introduktion till framgångsrikt mentor/adeptskap.

De flesta av våra deltagare är ansvariga för verksamheter med 30–500 medarbetare och arbetar inom offentlig, privat eller ideellt driven vård. Vi har också deltagare från vårdnära myndigheter, företag och vårdhuvudmän. Vi eftersträvar mångfald i sammansättningen av deltagargruppen när det gäller sluten/öppenvård, offentligt/privat och vad gäller geografi, men också beträffande ålder och kön.

Aktivt deltagande och egna relevanta erfarenheter att bygga på/knyta an till är grunden för att få ut mesta möjliga av ett kvalificerat ledarskapsprogram. Akademin vänder sig därför till dig som redan har professionell ledarerfarenhet och som kan avsätta tid för ditt deltagande under året.

Tentativa datum och teman 2022

  • 16 – 17 mars: Gott mentorskap och hållbart ledarskap. Hälsa och motivation.
  • 27 – 28 april: Att leda med värde och kvalitet – det bästa för patienten.
  • 19 maj: Sjukvårdens Ledarskapsdag & 10-års jubileum.
  • 20 maj: Attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.
  • 24 – 27 aug: Utlandsresa. Sjukvård i ett jämförande perspektiv – vad kan vi lära av andra.
  • 27 – 28 sep: Att leda i kris och under svåra krav. Digital framtid.
  • 25 – 26 okt: Att leda i vardagen – från strategi till praktik.
  • 29 – 30 nov: Ledarskap under olika ägarformer. Din karriär.

Programmet 2022 är fullsatt!

Ansök eller nominera till programmet 2023

Nominera en medarbetare eller ansök själv till programmet. Vi kontaktar alla nominerade med mer information om ansökningsprocessen och personliga intervjuer. Ansöker du själv så skriver du ett kort personligt brev där du beskriver dig själv som ledare och hur du vill utvecklas. Ansökan kompletteras med ett CV och minst två referenser med kontaktuppgifter. En intervju via digital plattform är en del av antagningsförfarandet. Det slutliga avgörandet vilka som får gå programmet tas av Stiftelsens styrelse. Nominering och ansökan skickas till ledarskapsakademin@michaelberglund.se

Antagning sker successivt så ansök gärna tidigt för att öka dina chanser att komma med i programmet. Antalet deltagare är begränsat till 25.

Deltagaravgift

Deltagaravgift år 2022: 79 000:- (ex moms). I avgiften ingår program, luncher och transporter under programdagarna, välkomstmiddag samt avslutsmiddag med diplomering, viss kurslitteratur, digitalt kursmaterial, samt medlemskap i vårt nätverk med c:a 200 alumner. Resor, boende och övriga måltider ingår ej.

”Min drivkraft som chef och ledare inom sjukvården är att det innebär en möjlighet att göra skillnad för de vi finns till för – patienterna.”

Karin Ekelund, divisionschef, Skånevård KRYH

”Magiskt bra med fantastiska deltagare och föreläsare. Utan konkurrens det mest värdefulla jag gjort i min yrkesroll.”

Deltagare i ledarskaps- och mentorsprogrammet 2018

”För mig personligen har det varit oerhört värdefullt att ha en mentor utanför min egen arbetsplats att bolla saker med. Det har gett mig ett nytt perspektiv på vissa frågor och det har stärkt mig personligen. Det har känts som att ha en personlig tränare som hejar mest på mig.”

Deltagare i ledarskaps- och mentorsprogrammet 2017

Digitalt kursmaterial

Klicka på respektive länk nedanför för att ladda hem digitalt kursmaterial.

Digitalt kursmaterial för Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2020
Digitalt kursmaterial för Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2021