Ledarskaps- och Mentorsprogrammet

Sjukvårdens Ledarskaps- och Mentorsprogram – ett skräddarsytt program som utvecklar vårdens främsta chefer

Ledarskaps-och Mentorsprogrammet är kärnan i vår verksamhet. Här möts varje år ett tjugotal ledare inom vården under c:a 15 intensiva dagar utspritt över ett år.

Programmet syftar till att ge större intresse, verktyg och förutsättningar för ett gott ledarskap. Förutom att varje deltagare får en egen mentor med lång och bred erfarenhet från sjukvård och forskning, läggs stor vikt vid erfarenhetsutbytet mellan deltagarna i programmet som alla är chefer med flera års erfarenhet. Programmet består av 6st tvådagars programträffar inklusive övernattningar, en utlandsresa till en intressant utländsk klinik och en personlig mentorsrelation. Mellan programträffarna har vi digitala workshops. Efter avslutad utbildning bjuds deltagarna in till akademins alumni nätverk – en ovärderlig tillgång som chef för framtiden.

Vad säger deltagarna om programmet?
Vad säger deltagarna om programmet?
Vad säger deltagarna om programmet?
Vad säger deltagarna om programmet?
Vad säger deltagarna om programmet?

Som regel sker programträffarna ute hos olika vårdgivare, närliggande intressenter till vården och samarbetspartners som tillför ett djupt kunnande om ledarskap och dess förutsättningar. Vi tror på betydelsen av mötesplatser mellan offentligt, privat och ideellt, primärvård och slutenvård och mellan vårdens många professioner och aktörer. Konkreta problem och utmaningar blandas med ledarskapsutveckling. Mellan mötena ger vi också möjlighet att träffas över intressanta, aktuella teman i kortare webinarier och workshops.

Mentorskap är en viktig del av vårt program. I mentorsarbetet ingår ett personligt utvecklingsarbete där du får stöd i att utveckla ditt ledarskap på ett meningsfullt sätt i den riktning som du önskar. Vi gör en noggrann matchning av mentorer/adepter och vid programmets första tillfälle ingår en introduktion till framgångsrikt mentor/adeptskap.

De flesta av våra deltagare är ansvariga för verksamheter med 30–500 medarbetare och arbetar inom offentlig, privat eller ideellt driven vård. Vi har också deltagare från vårdnära myndigheter, företag och vårdhuvudmän. Vi eftersträvar mångfald i sammansättningen av deltagargruppen när det gäller sluten/öppenvård, offentligt/privat och vad gäller geografi, men också beträffande ålder och kön.

Tentativa teman 2024

  • Januari: Det goda ledar- och mentorskapet i vård och forskning
  • Mars: Rekrytering, ekonomi och politik
  • April: Att leda med värde och kvalitet – det bästa för patienten
  • Maj: Innovation och utveckling
  • Aug: Studieresa. Sjukvård i ett jämförande perspektiv – vad kan vi lära av andra
  • Okt: Att leda i kris och under svåra krav
  • Nov: Ledarskap under olika ägarformer. Din karriär

Antagning till programmet 2024 pågår!

Du som söker är första eller andra linjens chef – om första linjen så har du chefserfarenhet sedan minst 3 år och den egna organisationen som du har ansvar för har minst 20st medarbetare.

Aktivt deltagande och egna relevanta erfarenheter att bygga på/knyta an till är grunden för att få ut mesta möjliga av ett kvalificerat ledarskapsprogram. Akademin vänder sig därför till dig som redan har professionell ledarerfarenhet samt en uttalad vilja och ambition att utveckla såväl svensk hälso- och sjukvård som ditt eget ledarskap. Du som söker dig till programmet har en ambition och vilja att aktivt bidra med erfarenheter samt lyssna och ta till dig av andra. Det är också viktigt med hög närvaro, du som blir antagen behöver därför kunna intyga att du har möjlighet att avsätta tid för ditt deltagande under året och att deltagande i programmet får hög prioritet i arbetsplaneringen.

Den nominerade ansöker till Ledarskaps- och Mentorsprogrammet genom att skicka oss ett kort brev med en beskrivning av det personliga ledarskapet och hur den sökande vill utvecklas. En intervju via digital plattform är en del av antagningsförfarandet i syfte att säkerställa bra deltagare. För dig som själv ansöker om en plats på programmet kompletteras ansökan med CV och två referenser. Det slutliga avgörandet vilka som får gå programmet tas av Stiftelsens styrelse.

Nominering och ansökan skickas till ledarskapsakademin@michaelberglund.se. Antagning sker successivt så nominera/ansök gärna tidigt för att öka dina chanser att komma med i programmet. Antalet deltagare är begränsat till 25st.

Deltagaravgift

Deltagaravgift år 2024 är 89 000:- (ex moms). I avgiften ingår program, måltider, diplomeringsmiddag, transporter under programdagarna, viss kurslitteratur, digitalt kursmaterial, samt medlemskap i vårt nätverk med c:a 320 alumner. Resor och boende ingår ej.

Digitalt kursmaterial

Klicka på respektive länk nedanför för att ladda hem digitalt kursmaterial.

Digitalt kursmaterial för Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2020
Digitalt kursmaterial för Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2021
Digitalt kursmaterial för Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2022
Digitalt kursmaterial för Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2023