Ledarskaps- och Mentorsprogrammet

Sjukvårdens Ledarskaps- och Mentorsprogram – ett skräddarsytt program som utvecklar vårdens främsta chefer

Ledarskaps- och Mentorsprogrammet utgör kärnan i vår verksamhet. Varje år samlas ett tjugotal ledare inom vården för en intensiv och berikande utbildning som sträcker sig över cirka 15 dagar under ett år.

Målet med programmet är att väcka ett ökat intresse för ledarskap, tillhandahålla verktyg och skapa en grund för ett framgångsrikt ledarskap. Förutom att varje deltagare tilldelas en personlig mentor med omfattande kännedom inom sjukvård och forskning, lägger vi stor vikt vid det ömsesidiga erfarenhetsutbytet mellan programdeltagarna. Samtliga har befattningar inom ledarskap med flera års erfarenhet inom sektorn.

Programmet består av sex tvådagars träffar, inklusive övernattningar, en utlandsresa till en spännande internationell klinik och en individuell mentorsrelation. Mellan de fysiska träffarna erbjuder vi digitala workshops. Efter avslutad utbildning är deltagarna välkomna att ansluta sig till akademins alumnnätverk, vilket utgör en ovärderlig resurs för framtida ledarskap.

Lyssna gärna på några av våra programdeltagare och ta del av deras erfarenheter och upplevelser av programmet. Här får du insikt i vad de har lärt sig och hur de har utvecklats genom att delta i Ledarskaps- och Mentorsprogrammet.

Vad säger deltagarna om programmet?
Malin Boman, omvårdnadschef Karolinska Universitetssjukhuset,
Magnus Röjvall, medicinsk chef Capio närsjukvård,
Ulrika Pahlm, verksamhetschef Region Skåne,
Viktor Leander, verksamhetschef Region Gävleborg
Henrik Olivero-Reinus, verksamhetschef Akademiska sjukhuset
Vad säger deltagarna om programmet?
Vad säger deltagarna om programmet?
Vad säger deltagarna om programmet?
Vad säger deltagarna om programmet?

Vanligtvis äger programträffarna rum hos olika vårdgivare, närliggande intressenter och samarbetspartners, vilka alla bidrar med djup kunskap om ledarskap och dess förutsättningar. Vi betonar vikten av att skapa mötesplatser som förenar olika sektorer som offentlig, privat och ideell, primärvård och slutenvård, samt olika yrkesgrupper och aktörer inom vården. Under programträffarna kombineras konkreta problem och utmaningar med utveckling av ledarskap.

Mentorskap är en central del av vårt program. Det inkluderar en personlig utvecklingsprocess där du får stöd för att forma ditt ledarskap på ett meningsfullt sätt enligt dina egna mål. Vi lägger stor vikt vid att matcha mentorer och adepter noggrant, och vid det första programtillfället ingår en introduktion till hur ett framgångsrikt mentor/adept-förhållande fungerar.

De flesta av våra deltagare har ansvar för organisationer med 30–500 medarbetare och verkar inom offentlig, privat eller ideell vård. Vi välkomnar även deltagare från närliggande myndigheter, företag och vårdhuvudmän. Vi strävar efter att mångfald ska prägla sammansättningen av deltagarna, inklusive olika vårdmiljöer (sluten/öppenvård), ägarskap (offentligt/privat), geografi, ålder och kön.

Datum och teman 2024

  • 24-25 januari: Värdegrund och det mänskliga ledarskapet
  • 20-21 mars: Retorisk vägledning och finansiell kommunikation
  • 11 april: Webinarie. Att leda med mod
  • 29-30 maj: Attrahera, rekrytera och behålla personal. Hållbart ledarskap
  • 21-14 Aug: Studieresa med ett jämförande perspektiv – lärdomar från andra
  • 25-26 sept: Ledarskap i krissituationer och under utmanande förhållanden
  • 23-24 okt: Innovation och framsteg inom ledarskapet
  • 27-28 nov Ledarskap under olika ägarformer. Din professionella framtid

Ansökan öppen till programmet 2025

Vill du delta i Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2025? Nästa omgång startar i januari 2025 och ansökningar är nu öppna för intresserade.

För att få ut mesta möjliga av detta kvalificerade ledarskapsprogram är aktivt deltagande och egna relevanta erfarenheter av stor vikt. Därför vänder sig akademin till individer som redan har betydande professionell ledarerfarenhet och som har en tydlig vilja och ambition att bidra till utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård samt sitt eget ledarskap. Vi ser gärna att du har en stark önskan att aktivt dela med dig av dina erfarenheter och samtidigt vara lyhörd för andras perspektiv.

Din närvaro är också av stor betydelse. Om du blir antagen förväntas du kunna avsätta den nödvändiga tiden för programmet under året och prioritera din deltagande i arbetsplaneringen.

Du ansöker genom detta formulär. Om du blir utvald för en intervju ber vi dig att komplettera din ansökan med ett CV och två referenser. Detta krav gäller inte om du har blivit nominerad av en alumn, mentor eller samarbetspartner. Intervjun genomförs via en digital plattform som en del av vår antagningsprocess. Ansökningar behandlas löpande, så vi rekommenderar att du ansöker i god tid för att öka dina chanser att bli antagen. Vänligen notera att antalet platser är begränsat till 25 stycken.

Digitalt kursmaterial

Klicka på respektive länk nedanför för att ladda hem digitalt kursmaterial.

Digitalt kursmaterial för Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2020
Digitalt kursmaterial för Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2021
Digitalt kursmaterial för Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2022
Digitalt kursmaterial för Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2023