Sidan är under uppdatering!

Fördjupningsprogrammet – Sidan är under uppdatering!

Stiftelsens Fördjupningsprogram är riktat till erfarna chefer inom sjukvården som leder genom andra chefer och har genomgått Ledarskaps- och Mentorsprogrammet eller liknande ledarskapsutbildning. Programmet är utformat för att möta behoven hos chefer som ansvarar för större organisatoriska enheter och som står inför komplexa ledarskapsutmaningar.

Fördjupningsprogrammet består av fyra intensiva moduler, från lunch till lunch. Varje modul fokuserar på ett centralt område inom strategiskt ledarskap och teamledning. Du kan välja om du vill gå alla fyra moduler eller bara någon eller några moduler. För att bli diplomerad behöver du ha gått hela programmet, dvs alla fyra moduler, och är då välkommen att ansluta dig till akademins alumnnätverk, vilket utgör en ovärderlig resurs för framtida ledarskap.

Vi tar in max 15 personer till varje modul.

Datum och teman 2024

  • 21-22 okt: Förändringsledning och förbättringskunskap
  • nov:

Ansökan öppen till programmet hösten 2024

Vill du delta i Fördjupningsprogrammet som startar den 21-22 oktober 2024? Ansökningar är nu öppna för intresserade.

Du ansöker genom detta formulär. Ansökningar behandlas löpande, så vi rekommenderar att du ansöker i god tid för att öka dina chanser att bli antagen. Vänligen notera att antalet platser är begränsat till 15 personer.