Med förhoppning om en ljusare framtid

Det här året har verkligen varit en känslomässig berg- och dalbana. Vi har pendlat mellan hopp och förtvivlan i spåren av pandemin, rädsla och bestörtning i skuggan av det avskyvärda kriget samt oro för lågkonjunktur och energikris. Samtidigt har vi i det lilla perspektivet, vårt stiftelseperspektiv, förmånen att se tillbaka på ett glädjerikt år fyllt med tillförsikt, positiv energi och samskapande. Ledarskaps- och Mentorsprogrammet har under detta år – till skillnad från de två föregående – kunnat genomföras enligt plan och akademin har firat 10-årsjubileum.

Stiftelsens ambition är att utveckla fler goda ledare som vill bidra till en bättre morgondag. Vi är genuint övertygade om att gott ledarskap är en stark positiv kraft som driver hållbar förändring av såväl individer, team och organisationer i hälso- och sjukvården som av hela samhället.

Ett varmt tack

Tack alla samarbetspartners, mentorer, föreläsare och deltagare för att ni delar vår vision om det goda ledarskapet i hälso- och sjukvården och arbetar för att göra världen lite bättre, varje dag.

Tack för förtroendet, samskapandet, stämningen, kreativiteten, glädjen, sången, deltagandet, skratten, generositeten och all härlig energi.

Tack för ett gott samarbete under 2022 och för att vi tillsammans med er fått vara med och bidra till en positiv utveckling.  

Vår förhoppning är att vi fortsätter att driva utvecklingen tillsammans mot en ljusare framtid.

God jul!

Karolina, Michaël & vännerna på Sjukvårdens Ledarskapsakademi