Mentorer gammal

Mentorer

Stiftelsens mentorer är en viktig del i vårt Ledarskaps- och Mentorsprogram. Våra mentorer är aktiva på högre chefsställningar inom olika delar av svensk vård och har alla utmärkt sig som goda ledare.

Marie Wickman Chantereau 

Marie Wickman Chantereau har haft flera ledande positioner inom såväl offentlig som privat sjukvård: verksamhetschef och divisionschef på Karolinska Universitetssjukhuset, tf områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och affärsområdeschef på Aleris Stockholm. Marie har även varit chefläkare på Karolinska Sjukhuset i början på 2000-talet och är nu chefläkare på Sophiahemmet i Stockholm. Marie har även haft styrelseuppdrag inom vårdsektorn samt är sedan länge forskningsaktiv och idag professor på Sophiahemmets Högskola. Mentor under 2021.

Patricia Enocson

Patricia Enocson är HR direktör på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är legitimerad sjuksköterska och har en mastersexamen i ”Educational Leadership and Management”. Patricia har lång erfarenhet som chef inom såväl hälso- och sjukvårdssektorn som akademin, bland annat som CNO och CHRO för Sheikh Kalifa Medical City i Förenade Arabemiraten, verksamhetschef för röntgen öst och divisionschef kirurgi, förvaltning Kryh Region Skåne. Patricia har även erfarenhet som Program Director på Argosy University i Minneapolis MN, USA.  Patricia är alumn från sjukvårdens ledarskapsakademi årskull 2011. Hon är även fått utmärkelsen ”årets kvinnliga ledare inom svensk hälso- och sjukvård. Mentor under 2021.

Barbro Fridén

Barbro har innehavt ett antal olika ledningspositioner som bland annat varit sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och dessförinnan divisionschef för Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset. Barbro har även arbetat som CEO för Sheikh Kalifa Medical City i Arabemiraten. I dag är Barbro verkställande direktör för Sidra Medicine, en enhet inom Qatar Foundation i Doha, Qatar. Barbro är även ledamot i ett antal styrelser, bland annat Vitrolife, Getinge, Apoteket, European Sperm Bank A/S och Sophiahemmet. 

Britta Wallgren

Britta Wallgren är Sverigechef i Capio. Hon kommer närmast från jobbet som vd på Capio S:t Görans sjukhus med 1700 anställda. Hon har arbetat på sjukhuset sedan 1991 bland annat som verksamhetschef för anestesikliniken. Britta Wallgren är läkare och specialist i anestesi och intensivvård. Hon var ledamot i den förra regeringens välfärdsutvecklingsråd och i sjukhusnämnden på Sophiahemmets sjukhus. 

Christophe Pedroletti

Christophe Pedroletti är chef för Södertälje sjukhus. Han var tidigare chef för Akademiska Barnsjukhuset. Han har en bakgrund som barnläkare, allergolog och forskare och har bland annat varit med i utvecklingen av ny metodik för diagnostik och behandling av astma. Under de senaste dryga tio åren har han verkat på olika chefspositioner både på Karolinska och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Mentor under 2021.

Efva Lagerstedt

Efva Lagerstedt är sedan 2014 vice VD vid vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje. Hon har ett särskilt ansvar för primärvården och Norrtälje sjukhus, Stockholms läns nordligaste akutsjukhus. Efva Lagerstedt började som sjuksköterska, och har med åren skaffat sig gedigen chefserfarenhet i flera olika roller. Hon har bland annat varit chef för akutmottagningen och verksamhetschef för akut- och diagnostikenheterna vid Tiohundra AB. Mentor under 2021.

Eva Fernvall

Eva Fernvall är ordförande i Inera AB och vice ordförande i styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset. Hon var tidigare chef för public affairs på Apoteket AB, där hon sedan 2005 har haft en rad ledande positioner. Hon startade sin karriär som biomedicinsk analytiker. Därefter blev det fackligt arbete på högsta nivå inom Vårdförbundet där hon var ordförande i över ett decennium innan hon för tolv år sedan tog klivet över till Apoteket AB. Hon har också flera styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i SOS Alarm. Mentor under 2021.

Göran Angergård

Göran Angergård är Regiondirektör i Region Gävleborg och var tidigare Hälso- och sjukvårdsdirektör i samma region. Dessförinnan var han Primärvårdsdirektör inom Region Uppsala och har haft olika chefspositioner inom Akademiska sjukhuset, så som verksamhetschef, divisionschef samt biträdande sjukhusdirektör. Göran är utbildad till narkosläkare och har jobbat som det både i Sverige och utomlands. Som ledare jobbar han med tillitsbaserad styrning och ledning. Samverkan mellan olika vårdgivare och nivåer för att skapa en enkel vårdprocess för patienterna är ett av hans fokusområden. Mentor under 2021.

Göran Modin

Göran Modin arbetar sedan 1 januari 2019 som vice vd på Collabodoc AB. Göran är läkare och specialist i ortopedi och har tidigare bland annat arbetat som chef för Praktikertjänsts affärsområde Hälso- och sjukvård, som verksamhetschef på ortopedkliniken på Södersjukhuset och som chefläkare på Akademiska sjukhuset. Han har i sin chefsroll lagt stort fokus på verksamhetsutveckling och patientsäkerhet. Mentor under 2021.

Tina Crafoord

Tina är en visionär ledare med tydligt engagemang och mod. Hon är överläkare inom anestesi- och intensivvård och har arbetat på olika chef- och ledarskapsbefattningar genom åren. Övertygelsen om behovet av starkt och tydligt ledarskap inom svensk hälso- och sjukvård har lett henne till flera nationella uppdrag inom området. Däribland ordförande för Chefsföreningen samt ledamot av Läkarförbundets styrelse. Samt en del andra styrelseuppdrag. Hennes motto är – det är alltid rätt tid att axla ett chefs- och ledarskap – just do it! Mentor under 2021.

Andreas Ringman Uggla

Andreas är vVD för Doktor24 Group – ett av Europas största och ledande healthtech-bolag där han ansvarar för expansion, stora partnerskap och stora företagskunder. Andreas har tidigare varit produktionsdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset och dessförinnan stöttat ett antal olika vårdgivare genom de ledande roller han haft på Boston Consulting Group, såväl i USA som i Sverige. Andreas har även flera Senior Advisor-roller med bland annat olika Europeiska healthtech-start-ups. Andreas är läkarutbildad samt har en doktorsexamen i medicin, båda från Karolinska Institutet. Mentor under 2021.

Eva Eliasson

Eva har 20 års erfarenhet från olika ledarpositioner inom affärsverksamhet i läkemedelsindustrin, senast som Sverigeansvarig för Pfizer Onkologi. Hon har internationell erfarenhet som ledare för Pfizers europeiska mångfaldsarbete under tre år. Eva har erfarenhet från mentorskap både nationellt och internationellt. Sedan 2017 är hon en uppskattad ledarskapskonsult med specialinriktningarna Engagerat ledarskap och Visionsdriven förändring i praktiken. Eva är utbildad svensk och amerikansk sjuksköterska med erfarenhet från sjukvård samt klinisk forskning.
Mentor under 2021.

Jan-Åke Zetterström

Jan-Åke Zetterström är sedan december 2010 chef för Ersta sjukhus. Han var fram till i december 2010 VD för Svensk Privattandvård AB. Innan dess har han haft ett flertal chefsuppdrag som sjukvårdsdirektör för Södertälje sjukhus, produktionsdirektör för Norra länets produktionsområde, tf VD Södersjukhuset AB och ekonomichef och tillika biträdande sjukhusdirektör Södersjukhuset Sedan våren 2012 är han även ledamot i Vårdföretagarnas styrelse för bransch sjukvård. Jan-Åke Zetterström har ekonomexamen från Stockholms universitet. Redan som 18-åring började han jobba inom sjukvården. Då som röntgenbiträde på Södersjukhuset. 

Johan Brun

Johan Brun är senior medicinsk rådgivare på LIF, Läkemedelsindustriföreningen. Innan dess var han medical director på AstraZeneca i Södertälje (1999 till 2006) och därefter medicinsk direktör på Pfizer under 13 år. Johan Brun är specialist i allmänmedicin och arbetade under 25 år i landstingssjukvården och i slutet av den perioden som verksamhetschef i primärvården. Johan ansvarar i dag för övergripande sjukvårdsfrågor inom LIF, deltar i externa projekt kring nästa generations cell- och genterapi samt är kansliansvarig för expertnätverk cancer. Mentor under 2021.

Johan Kaarme

Johan Kaarme är biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg. Han är barnläkare till professionen och har jobbat som verksamhetschef på Akademiska barnsjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset. Han kommer närmast från jobbet som chef för Innovation Akademiska, som är är en del av Akademiska sjukhuset och verkar för att hela sjukhuset ska vara en öppen test- och utvecklingsmiljö för företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer. 2011 utsågs han till Framtidens ledare i sjukvården av Sjukvårdens ledarskapsakademi. Han var då den förste som fick denna utmärkelse. 

Johan Rosenqvist

Johan Rosenqvist är hälso- och sjukvårdsdirektör i Landstinget i Kalmar län. Johan är läkare och specialist inom urologi och har flera chefsuppdrag bakom sig. Senast var han sjukhuschef vid Länssjukhuset i Kalmar under drygt fem år. Johan har även varit verksamhetschef på akutkliniken vid Oskarshamns sjukhus och verksamhetschef på urologkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Innan Johan tillträdde som sjukhuschef i Kalmar var han också divisionschef för den opererande divisionen inom Landstinget i Blekinge. 

Lena Lundgren

Lena Lundgren är Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland sedan 2003. Hon är sjukgymnast och hade sitt första arbete på Ersta Diakoni. Lena var med och startade upp Fittja vårdcentral, den paramedicinska vården och blev sedan biträdande sjukvårdsdirektör i sydvästra sjukvårdsområdet i Stockholm. Hon har arbetat med vårddokumentation på SPRI, kvalitets- och ledarprogram på Landstingsförbundet, SOU:n Rätt information i Vård och omsorg samt Nationella strokekampanjen. Ledarskap, hälsa, behovsstyrning och utveckling är Lenas favoritområden. Mentor under 2021.

Maria Hedström

Maria Hedström är chefsbarnmorska på Södertälje sjukhus. Uppmärksammad för sitt ledarskap, bland annat finalist till Årets Ledarskapsinsats 2018, tidningen Chef, samt till Årets Förbättringsledare i Region Stockholm 2017, med motiveringen ”Maria har med sitt tydliga ledarskap visat vägen inte bara för sin egen verksamhet, utan för hela landstinget”. 

Mikael Ohrling

Mikael Ohrling är sjukvårdsdirektör för Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som omfattar regionens egen verksamhet inom alla former av psykiatri, primärvård, geriatrik, avancerad hemsjukvård, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering, hjälpmedelsverksamhet, kompetenscentrumbildningar samt USV-enheter inom dessa områden i samverkan med Karolinska Institutet. Till sin hjälp i styrningen och ledningen har han 150 verksamhetsområdeschefer, 150 verksamhetschefer, 500 sektions- och enhetschefer samt avdelningschefer inom SLSO:s verksamhetsstöd. Mikael Ohrling är läkare och specialist inom internmedicin och allmänmedicin och har varit ledare i olika vårdverksamheter på olika nivåer sedan 1994. Mentor under 2021.

Peter Seger

Peter Seger är VD för Sophiahemmet, ideell förening och Sophiahemmet AB sedan 15 år. Han är vice ordförande i Almega AB och Föreningen Vårdföretagarna samt ordförande i Vårdföretagarnas bransch sjukvård. Han började sin karriär som revisor för att sedan arbeta som redovisningschef och ekonomidirektör i börsnoterade investmentbolaget Hasselfors, innan han blev VD för Capio Läkargruppen i Örebro. Under tiden som VD för Läkargruppen erhöll bolaget Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Mentor under 2021.

Sofia Palmquist

Sofia Palmquist är koncernchef och VD för Aleris AB och kommer närmast från posten som VD för Capio St Görans sjukhus i Stockholm. Hon utsågs 2016 till Framtidens ledare i sjukvården med motiveringen “En entusiasmerande, nytänkande och visionär ledare som tar med sig hela sjukhuset och alla professioner på resan mot framtidens sjukvård. Årets pristagare skapar förutsättningar för nya former av möten mellan vård och patient som bättre än i dag kan matcha individens behov, rätt behandlingsnivå och typ av kontakt.” Mentor under 2021.

Sören Olofsson

Sören Olofsson har haft ett antal tunga chefspositioner inom sjukvården och näringslivet. Mellan 2002 och 2012 var han först landstingsdirektör i Stockholms läns landsting och sedan regiondirektör i Region Skåne. Han har tidigare varit sjukhusdirektör för Nacka sjukhus, S.t Eriks ögonsjukhus , S:t Görans sjukhus samt Huddinge universitetssjukhus. Under 1970- och 1980-talen var Sören Olofsson verksam inom läkemedelsindustrin. Han har haft ett stort antal styrelseuppdrag, både inom privata företaget och i statliga företag som Apoteket AB och Systembolaget AB. Sören Olofsson är nu verksam som konsult och rådgivare. De senaste åren har han haft en roll som utredare på uppdrag av socialdepartementet. 

Tycho Tullberg

Tycho Tullberg var tidigare medicinsk chef på Global Health Partner och grundare av den privata ryggkliniken Stockholm Spine Center. Han var vd på Stockholm Spine Center i 16 år. Tycho Tullberg är ortopedspecialist med inriktning på ryggkirurgi, disputerade med en avhandling om diskbråck och är särskilt intresserad av värdebaserad vård, dess ersättningsmodeller och olika kvalitetsfrågor. Mentor under 2021.