Mentorer

Mentorer

Stiftelsens mentorer är en viktig del i vårt Ledarskaps- och Mentorsprogram. Våra mentorer har en lång och gedigen erfarenhet av ledarskap och är vana att leda genom andra chefer. Mentorerna är, eller har varit aktiva på högre chefsställningar inom olika delar av svensk hälso- och sjukvård eller omsorg och har alla utmärkt sig som goda ledare med intresse för ledarskapsfrågor och en vilja och ambition att utveckla svensk hälso- och sjukvård.

Göran Angergård

Göran Angergård är Regiondirektör i Region Gävleborg och var tidigare Hälso- och sjukvårdsdirektör i samma region. Dessförinnan var han Primärvårdsdirektör inom Region Uppsala och har haft olika chefspositioner inom Akademiska sjukhuset, så som verksamhetschef, divisionschef samt biträdande sjukhusdirektör. Göran är utbildad till narkosläkare och har jobbat som det både i Sverige och utomlands. Som ledare jobbar han med tillitsbaserad styrning och ledning. Samverkan mellan olika vårdgivare och nivåer för att skapa en enkel vårdprocess för patienterna är ett av hans fokusområden. Mentor under 2022.

Steinunn Asgeirsdottir

Steinunn Ásgeirsdóttir arbetar som förvaltningschef/direktör för Patientnämndens förvaltning i Region Stockholm. Under Steinunns ledning blev Patientnämndens förvaltning rankad som en av Sveriges bästa arbetsplatser år 2020. Steinunn har tidigare arbetat  som vård- och omsorgschef i Botkyrka kommun och stadsdelsdirektör i Stockholms stad. Hon blev utsedd till Årets Offentliga chef år 2018. Under hela sin chefskarriär har Steinunn arbetat med små och stora organisationsförändringar som ofta handlat om att effektivisera organisationer med fokus på kvalitetsutveckling. Steinunn har magisterexamen vid Socialhögskolan i Stockholm. Mentor under 2022.

Johan Brun

Johan Brun är CMO på Sobrera Pharma. Han har varit senior medicinsk rådgivare på LIF, Läkemedelsindustriföreningen. Innan dess var han medicinsk direktör på Pfizer under 13 år och dessförinnan director på AstraZeneca i Södertälje (1999 till 2006). Johan är specialist i allmänmedicin och arbetade under 25 år i landstingssjukvården och i slutet av den perioden som verksamhetschef i primärvården. Johan deltar i externa projekt kring nästa generations cell- och genterapi samt är kansliansvarig för expertnätverk cancer. Mentor under 2022.

Jan Carlson

Jan Carlson är verksamhetschef för samlad Radiologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Han har drygt 25 års erfarenhet från olika ledarpositioner inom offentlig hälso- och sjukvård. Jan har bland annat varit verksamhetschef för Lungmedicin och Allergologi samt Akutmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, divisionschef för Ortopedi på Sahlgrenska, läkarchef på medicinkliniken i Gävle, sjukhuschef för Visby lasarett och verksamhetschef för Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Jan är disputerad läkare och specialist i lungsjukdomar. Mentor under 2022.

Tina Crafoord

Tina Crafoord är en visionär ledare med tydligt engagemang och mod. Hon är överläkare inom anestesi- och intensivvård och har arbetat på olika chef- och ledarskapsbefattningar genom åren. Övertygelsen om behovet av starkt och tydligt ledarskap inom svensk hälso- och sjukvård har lett henne till flera nationella uppdrag inom området. Däribland ordförande för Chefsföreningen samt ledamot av Läkarförbundets styrelse. Samt en del andra styrelseuppdrag. Hennes motto är – det är alltid rätt tid att axla ett chefs- och ledarskap – just do it! Mentor under 2022.

Åsa Dedering

Åsa Dedering är Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Dalarna och docent vid Karolinska Institutet. Hon är fysioterapeut i grundprofessionen och har en gedigen bakgrund som chef och ledare inom hälso- och sjukvård på Karolinska universitetssjukhuset som sektionschef, verksamhetschef, funktionschef och senior strategisk rådgivare inom forskning, utbildning och innovation. Hon har i sitt ledarskap arbetat med integrering mellan vård, forskning, utbildning och innovation samt förändringsledning. Åsa är alumn från sjukvårdens ledarskapsakademi årskull 2011. Mentor under 2022.

Eva Eliasson

Eva Eliasson har 20 års erfarenhet från olika ledarpositioner inom affärsverksamhet i läkemedelsindustrin, senast som Sverigeansvarig för Pfizer Onkologi. Hon har även internationell erfarenhet som ledare för Pfizers europeiska mångfaldsarbete. Eva har erfarenhet från mentorskap både nationellt och internationellt. Sedan 2017 är hon en uppskattad ledarskapskonsult med specialinriktningarna Engagerat ledarskap och Visionsdriven förändring i praktiken. Eva är utbildad svensk och amerikansk sjuksköterska med erfarenhet från sjukvård samt klinisk forskning.
Mentor under 2021.

Patricia Enocson

Patricia Enocson är HR direktör på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är legitimerad sjuksköterska och har en mastersexamen i ”Educational Leadership and Management”. Patricia har lång erfarenhet som chef inom såväl hälso- och sjukvårdssektorn som akademin, bland annat som CNO och CHRO för Sheikh Kalifa Medical City i Förenade Arabemiraten, verksamhetschef för röntgen öst och divisionschef kirurgi, förvaltning Kryh Region Skåne. Patricia har även erfarenhet som Program Director på Argosy University i Minneapolis MN, USA.  Patricia är alumn från sjukvårdens ledarskapsakademi årskull 2011. Hon är även fått utmärkelsen ”årets kvinnliga ledare inom svensk hälso- och sjukvård. Mentor under 2022.

Eva Fernvall

Eva Fernvall är ordförande i Inera AB och vice ordförande i styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset. Hon var tidigare chef för public affairs på Apoteket AB, där hon sedan 2005 har haft en rad ledande positioner. Hon startade sin karriär som biomedicinsk analytiker. Därefter blev det fackligt arbete på högsta nivå inom Vårdförbundet där hon var ordförande i över ett decennium innan hon för tolv år sedan tog klivet över till Apoteket AB. Hon har också flera styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i SOS Alarm. Mentor under 2022.

Boubou Hallberg

Boubou Hallberg är sjukhusdirektör för Södra Älvsborgs sjukhus. Han är specialistläkare i barnmedicin och neonatologi och har lång erfarenhet av att leda hälso- och sjukvård i transformation genom innovation. Boubou har tidigare bland annat varit verksamhetschef på Karolinska Universitetssjukhuset och har haft ledande positioner inom hälso- och sjukvård i internationell miljö. Han bygger nätverk inom svensk offentlig hälso- och sjukvård, Life Science och internationellt samarbete där han bland annat är styrelseledamot i Swecare. Boubou är disputerad och är aktiv som forskare. Mentor under 2022.

Johan Kaarme

Johan Kaarme är Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg. Han är barnläkare till professionen och har jobbat som verksamhetschef på Akademiska barnsjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset. Han kommer närmast från jobbet som chef för Innovation Akademiska, som är är en del av Akademiska sjukhuset och verkar för att hela sjukhuset ska vara en öppen test- och utvecklingsmiljö för företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer. 2011 utsågs han till Framtidens ledare i sjukvården av Sjukvårdens ledarskapsakademi. Han var då den förste som fick denna utmärkelse. 

Efva Lagerstedt

Efva Lagerstedt är biträdande chef för Aleris Sjukvård AB. Hon var tidigare vice VD vid vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje, med ett särskilt ansvar för primärvården och Norrtälje sjukhus, Stockholms läns nordligaste akutsjukhus. Efva Lagerstedt började som sjuksköterska, och har med åren skaffat sig gedigen chefserfarenhet i flera olika roller. Hon har bland annat varit chef för akutmottagningen och verksamhetschef för akut- och diagnostikenheterna vid Tiohundra AB. Mentor under 2022.

Sara Lindholm Larsson

Sara Lindholm Larsson är sjukhuschef för Ersta sjukhus. Hon har 20 års erfarenhet från olika chefspositioner inom näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård. Sara har bl a haft roller som operativ chef för Karolinska Universitetssjukhusets samlade operation, anestesi, och intensivvård, programchef för avvecklingen av AstraZenecas R&D verksamhet i Södertälje och chef för Karolinska Institutets projektkontor för samverkan med hälso- och sjukvården. Sara ledde arbetet med att säkerställa tillgång på skyddsutrustning till regionen under C-19 pandemin och under 2021 arbetade hon på Regiondirektörens uppdrag med att utveckla koncernövergripande styrningsfrågor relaterat till krishantering. Sara är apotekare, disputerad i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och ordförande i Svenska Spels oberoende forskningsråd. År 2021 fick Sara pris som Årets förändringsledare. Mentor 2022.

Mahria P Lövkvist

Mahria P Lövkvist är kontorschef för Vård- och omsorgskontoret Värmdö kommun. Hon har arbetat i kommunal verksamhet sedan slutet av 90-talet, inom socialtjänstens samtliga områden på alla nivåer. Mahria har varit myndighetschef, utförarchef inom funktionsstöd, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Hon har arbetat i flera Stockholmskommuner, stora som små, Salem, Huddinge, Botkyrka, Nykvarn och nu Värmdö. Mahria har studerat social omsorg, har en kandidatexamen i socialt arbete, en magisterexamen i socialt arbete och en magisterexamen i gerontologi. Mentor under 2022.

Göran Modin

Göran Modin har haft olika chefsuppdrag sedan 2003, så som chef för Praktikertjänsts affärsområde Hälso- och sjukvård,  verksamhetschef på ortopedkliniken på Södersjukhuset och som chefläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har i sin chefsroll lagt stort fokus på verksamhetsutveckling och patientsäkerhet. Göran är läkare och specialist i ortopedi och arbetar i dag som ortoped på Aleris. Mentor under 2022.

Maria Ohlson Andersson

Maria Ohlson Andersson är primärvårdschef med ansvar för primärvården i offentlig regi i sydvästra Skåne. Tidigare har Maria varit verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin på Skånes Universitetssjukhus. Maria sitter i Styrelsen för Centrum för Primärvårdsforskning. I ledarskapet har hon fokus på tillit, medicinsk kvalitet, samarbete och samverkan. Det senare kommer till uttryck i ett stort engagemang i Nära Vård-omställningen. Maria är disputerad och specialist i internmedicin. Mentor under 2022.

Mikael Ohrling

Mikael Ohrling är koncernchef och VD för sjukvården i Region Stockholm och Sjukvårdsdirektör för Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som omfattar regionens egen verksamhet inom alla former av psykiatri, primärvård, geriatrik, avancerad hemsjukvård, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering, hjälpmedelsverksamhet, kompetenscentrumbildningar samt USV-enheter inom dessa områden i samverkan med Karolinska Institutet. Mikael Ohrling är läkare och specialist inom internmedicin och allmänmedicin och har varit ledare i olika vårdverksamheter på olika nivåer sedan 1994. Mentor under 2022.

Sofia Palmquist

Sofia Palmquist är koncernchef och VD för Aleris AB och kommer närmast från posten som VD för Capio St Görans sjukhus i Stockholm. Hon utsågs 2016 till Framtidens ledare i sjukvården med motiveringen “En entusiasmerande, nytänkande och visionär ledare som tar med sig hela sjukhuset och alla professioner på resan mot framtidens sjukvård. Årets pristagare skapar förutsättningar för nya former av möten mellan vård och patient som bättre än i dag kan matcha individens behov, rätt behandlingsnivå och typ av kontakt.” Mentor under 2022.

Christophe Pedroletti

Christophe Pedroletti är VD för Danderyds sjukhus. Han kommer närmast från rollen som chef för Södertälje sjukhus och var tidigare chef för Akademiska Barnsjukhuset. Christophe har en bakgrund som barnläkare, allergolog och forskare och har bland annat varit med i utvecklingen av ny metodik för diagnostik och behandling av astma. Under de senaste dryga tio åren har han verkat på olika chefspositioner både på Karolinska och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Mentor under 2022.

Andreas Ringman Uggla

Andreas Ringman Uggla är vVD för Doktor24 Group – ett av Europas största och ledande healthtech-bolag där han ansvarar för expansion, stora partnerskap och stora företagskunder. Andreas har tidigare varit produktionsdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset och dessförinnan stöttat ett antal olika vårdgivare genom de ledande roller han haft på Boston Consulting Group, såväl i USA som i Sverige. Andreas har även flera Senior Advisor-roller med bland annat olika Europeiska healthtech-start-ups. Andreas är läkarutbildad samt har en doktorsexamen i medicin, båda från Karolinska Institutet. Mentor under 2022.

Peter Seger

Peter Seger är VD för Sophiahemmet, ideell förening och Sophiahemmet AB sedan 15 år. Han är vice ordförande i Almega AB och Föreningen Vårdföretagarna samt ordförande i Vårdföretagarnas bransch sjukvård. Han började sin karriär som revisor för att sedan arbeta som redovisningschef och ekonomidirektör i börsnoterade investmentbolaget Hasselfors, innan han blev VD för Capio Läkargruppen i Örebro. Under tiden som VD för Läkargruppen erhöll bolaget Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Mentor under 2022.

Ann Söderström 

Ann Söderström är Sjukhuschef för Carlanderska Sjukhuset. Ann är läkare, specialist i infektionssjukdomar, och har lång erfarenhet av olika ledarbefattningar i vården, senast som hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR. Ann tror på att styra med tillit, dvs. att vi måste lita mer på dem som finns ute i verksamheterna och att de förmår lösa problemen på lite olika sätt. Mentor under 2022.

Petra Vogt 

Petra Vogt är ordförande för Nationellt primärvårdsråd i regionernas nationella kunskapsstyrningssystem och hälso- och sjukvårdsstrateg på Region Skånes Framtidskontor. Tidigare har hon haft uppdrag som biträdande primärvårdschef i Primärvården Malmö och mellersta Skåne och som regionchef i Capio Närsjukvård. Hennes chefskarriär startade som verksamhetschef på sin vårdcentral under pågående ST i allmänmedicin, efter avslutad doktorsexamen i Klinisk farmakologi vid Uppsala Universitet. Petra har alltid haft ett starkt engagemang för ledarskaps- och organisationsfrågor och utsågs 2013 till Framtidens ledare i Läkarkåren av nätverket MedUniverse.  Mentor under 2022.

Britta Wallgren

Britta Wallgren är Sverigechef för Capio. Hon kommer närmast från jobbet som vd på Capio S:t Görans sjukhus med 1700 anställda. Hon har arbetat på sjukhuset sedan 1991 bland annat som verksamhetschef för anestesikliniken. Britta Wallgren är läkare och specialist i anestesi och intensivvård. Hon var ledamot i den förra regeringens välfärdsutvecklingsråd och i sjukhusnämnden på Sophiahemmets sjukhus. Mentor under 2022.

Marie Wickman Chantereau 

Marie Wickman Chantereau har haft flera ledande positioner inom såväl offentlig som privat sjukvård: verksamhetschef och divisionschef på Karolinska Universitetssjukhuset, tf områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och affärsområdeschef på Aleris Stockholm. Marie har även varit chefläkare på Karolinska Sjukhuset i början på 2000-talet och är nu chefläkare på Sophiahemmet i Stockholm. Marie har även haft styrelseuppdrag inom vårdsektorn samt är sedan länge forskningsaktiv och idag professor på Sophiahemmets Högskola. Mentor under 2022.

Brita Winsa

Brita Winsa är Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten sedan drygt 4 år tillbaka . De senaste trettio åren har hon haft olika typer av chefspositioner inom den offentliga sjukvården, dels på Akademiska sjukhuset i Uppsala där hon också varit chefsläkare och vidare i Skåne och Norrbotten. Dessförinnan var hon verksam som endokrinolog och disputerade också inom det området. Brita tror på vikten av att skapa trygga ledningsgrupper för att ta sig an alla utmaningar som vården står inför och hon brinner för ett förändringsarbete där vi skapar bättre patientflöden utifrån patienternas behov. Mentor under 2022.

Daniel Öhman

Daniel Öhman är VD för Carasent och var tidigare VD för GHP Specialty Care som han var med och startade 2006. Under åren har han haft ett antal olika ledarskapsroller, som 28-åring fick han förtroende att vara VD för Ortho Center IFK-kliniken som yngst av 40-talet anställda. Sedan åtta år är han VD för den börslistade gruppen som idag består av 23 specialistkliniker i Sverige och Danmark samt sjukhusuppdrag i mellanöstern. Daniel är civilingenjör i Industriell ekonomi och Elektroteknik.  Mentor under 2022.