Mentorer

Mentorer

Stiftelsens mentorer utgör en betydande del av vårt Ledarskaps- och Mentorsprogram. Mentorerna har en omfattande och gedigen erfarenhet av ledarskap samt har framgångsrikt lett genom andra chefer. De är antingen verksamma inom olika ledarroller i svensk hälso- och sjukvård eller omsorg, eller har tidigare innehaft sådana positioner. Alla mentorer har utmärkt sig som framstående ledare med starkt engagemang för ledarskapsfrågor och en tydlig vilja och ambition att bidra till utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård.

Ann Söderström 

Ann Söderström är Sjukhuschef för Carlanderska Sjukhuset. Ann är läkare, specialist i infektionssjukdomar, och har lång erfarenhet av olika ledarbefattningar i vården, senast som hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR. Ann tror på att styra med tillit, dvs. att vi måste lita mer på dem som finns ute i verksamheterna och att de förmår lösa problemen på lite olika sätt. 

Anna Gerber Ekblom

Anna Gerber Ekblom är verkställande direktör vid Södertälje sjukhus. Hon kommer närmast från Södersjukhuset där hon har arbetat som verksamhetsområdeschef för Specialistvården och även hade samordnande operativt ansvar för produktionsplanering och avtal. Anna har lång erfarenhet av att leda hälso- och sjukvård i förändring och utveckling. Anna är disputerad läkare, specialist i handkirurgi och har kliniskt och akademisk fokuserat på rekonstruktiv barnhandkirurgi. Under åren 2014-2018 var Anna ordförande i Svensk Handkirurgisk Förening och hon har en EMBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Barbro Fridén

Barbro Fridén har innehavt ett antal olika ledningspositioner inom privat och offentlig sjukvård, bland annat sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och divisionschef för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Barbro har även tagit kortare ledningsuppdrag utomlands. Idag är Barbro ledamot i ett antal styrelser för bolag, idéburna verksamheter och stiftelser, bl a Apoteket AB, Getinge AB, Sophiahemmet, WeMind AB, Svenska Sjöräddningssällskapet och Bräcke Diakoni. Barbro Fridén tog sin läkarexamen från Umeå Universitet, är specialist i Obstetrik och Gynekologi och disputerade vid Göteborgs Universitet 1999.

Boubou Hallberg

Boubou Hallberg är sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och var tidigare sjukhusdirektör för Södra Älvsborgs sjukhus. Boubou är specialistläkare i barnmedicin och neonatologi och har lång erfarenhet av att leda hälso- och sjukvård i transformation genom innovation. Boubou har tidigare bland annat varit verksamhetschef på Karolinska Universitetssjukhuset och har haft ledande positioner inom hälso- och sjukvård i internationell miljö. Han bygger nätverk inom svensk offentlig hälso- och sjukvård, Life Science och internationellt samarbete där han bland annat är styrelseledamot i Swecare. Boubou är disputerad och är aktiv som forskare. 

Brita Winsa

Brita Winsa har varit Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten de senaste fem åren. De trettio åren dessförinnan har hon haft olika typer av chefspositioner inom den offentliga sjukvården, dels på Akademiska sjukhuset i Uppsala där hon också varit chefsläkare och vidare i Skåne och Norrbotten. Brita har varit verksam som endokrinolog och disputerade också inom det området. Brita tror på vikten av att skapa trygga ledningsgrupper för att ta sig an alla utmaningar som vården står inför och hon brinner för ett förändringsarbete där vi skapar bättre patientflöden utifrån patienternas behov. 

Britta Wallgren

Britta Wallgren är Sverigechef för Capio sedan 2017 och är sedan 2018 del av koncernledningen i Ramsay Santé. Britta har haft olika chefspositioner på Capio S:t Görans sjukhus, VD 2009–2017 och innan dess verksamhetschef för anestesikliniken och läkarchef. Britta är läkare och specialist i anestesi och intensivvård. Hon var ledamot i regeringens välfärdsutvecklingsråd 2010–2012 och i sjukhusnämnden på Sophiahemmets sjukhus. Britta har fått utmärkelsen Årets ledarskapsfrämjare i sjukvården av Sjukvårdens Ledarskapsakademi år 2015 och Läkarförbundets utmärkelse Läkare som leder år 2017. Britta är nominerad till ledarskapspriset Årets Chef 2023 och uttagen som en av de tre slutfinalisterna. Britta har varit mentor sedan programstart.

Christophe Pedroletti

Christophe Pedroletti är VD för Danderyds sjukhus. Han kommer närmast från rollen som VD för Södertälje sjukhus och var tidigare chef för Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. Christophe har en bakgrund som barnläkare, allergolog och forskare och har bland annat varit med i utvecklingen av ny metodik för diagnostik och behandling av astma. Under de senaste dryga femton åren har han verkat på olika chefspositioner både på Karolinska och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 

Efva Lagerstedt

Efva Lagerstedt är biträdande chef för Aleris Sjukvård AB. Hon var tidigare vice VD vid vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje, med ett särskilt ansvar för primärvården och Norrtälje sjukhus, Stockholms läns nordligaste akutsjukhus. Efva Lagerstedt började som sjuksköterska, och har med åren skaffat sig gedigen chefserfarenhet i flera olika roller. Hon har bland annat varit chef för akutmottagningen och verksamhetschef för akut- och diagnostikenheterna vid Tiohundra AB. 

Eva Eliasson

Eva Eliasson har 20 års erfarenhet från olika ledarpositioner inom affärsverksamhet i läkemedelsindustrin, senast som Sverigeansvarig för Pfizer Onkologi. Hon har även internationell erfarenhet som ledare för Pfizers europeiska mångfaldsarbete. Eva har erfarenhet från mentorskap både nationellt och internationellt. Sedan 2017 är hon en uppskattad ledarskapskonsult med specialinriktningarna Engagerat ledarskap och Visionsdriven förändring i praktiken. Eva är utbildad svensk och amerikansk sjuksköterska med erfarenhet från sjukvård samt klinisk forskning.

Matthew Iles

Matthew Iles är vd på AbbVie Skandinavien.

Johan Kaarme

Johan Kaarme är avdelningschef för smittskydd och hälsoskydd på Folkhälsomyndigheten och var tidigare Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg. Johan är barnläkare till professionen och har jobbat som verksamhetschef på Akademiska barnsjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset. Han kommer närmast från jobbet som chef för Innovation Akademiska, som är en del av Akademiska sjukhuset och verkar för att hela sjukhuset ska vara en öppen test- och utvecklingsmiljö för företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer. 2011 utsågs Johan till Framtidens ledare i sjukvården av Sjukvårdens Ledarskapsakademi. Han var då den förste som fick denna utmärkelse. 

Malin Parkler

Malin Parkler är VD för Pfizer Sverige och styrelseordförande i LIF samt styrelsemedlem i American Chamber of Commerce där hon tidigare var styrelseordförande. Malin har arbetat drygt 20 år på Pfizer i olika typer av roller nationellt och hade nyligen även ett globalt uppdrag under ett års tid. Som del i ett strategiskt team utsett att driva en global transformation av den kommersiella organisationen ansvarade Malin för strategi och design för alla länder ex-US. Malin tror på behovet av kontinuerlig förnyelse, transformation och att detta uppnås genom en kultur där allas kompetenser och röster tas tillvara och där psykologisk trygghet är den viktigaste nyckeln till framgång. Malin drivs av nyfikenhet, nya upplevelser, lärdomar och annorlunda perspektiv. Malin är alumn från Sjukvårdens Ledarskapsakademi. 

Maria Ohlson Andersson

Maria Ohlson Andersson är närsjukvårdsdirektör och förvaltningschef för Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Hon kommer närmast från en roll som primärvårdschef med ansvar för primärvården i offentlig regi i sydvästra Skåne. Maria har tidigare varit verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin på Skånes Universitetssjukhus. Hon sitter i Styrelsen för Centrum för Primärvårdsforskning. I ledarskapet har hon fokus på tillit, medicinsk kvalitet, samarbete och samverkan. Det senare kommer till uttryck i ett stort engagemang i Nära Vård-omställningen. Maria är disputerad och specialist i internmedicin. 

Marianne Van Rooijen 

Marianne van Rooijen är sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset i Uppsala. Efter en lång tid som läkare och chef på Karolinska kom hon till Akademiska 2013 och har där verkat som divisionschef och biträdande sjukhusdirektör innan hon fick sitt nuvarande uppdrag. Hon har varit ordförande i Mellansvenska sjukvårdsregionens kunskapsstyrningsgrupp och i samverkan med andra startat upp och lett utvecklingen av Kunskapsstyrningen på sjukvårdsregional nivå. Marianne är obstetriker och har doktorsexamen i medicin.

Marie Wickman Chantereau 

Marie Wickman Chantereau är chefläkare på Sophiahemmet i Stockholm. Hon har haft flera ledande positioner inom såväl offentlig som privat sjukvård, så som verksamhetschef och divisionschef på Karolinska Universitetssjukhuset, tf områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och affärsområdeschef på Aleris Stockholm. Marie har även varit chefläkare på Karolinska Sjukhuset i början på 2000-talet. Hon har haft styrelseuppdrag inom vårdsektorn samt är sedan länge forskningsaktiv och idag professor på Sophiahemmets Högskola. 

Mikael Ohrling

Mikael Ohrling är koncernchef och VD för sjukvården i Region Stockholm. Han var tidigare Sjukvårdsdirektör för Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som omfattar regionens egen verksamhet inom alla former av psykiatri, primärvård, geriatrik, avancerad hemsjukvård, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering, hjälpmedelsverksamhet, kompetenscentrumbildningar samt USV-enheter inom dessa områden i samverkan med Karolinska Institutet. Mikael Ohrling är läkare och specialist inom internmedicin och allmänmedicin och har varit ledare i olika vårdverksamheter på olika nivåer sedan 1994. 

Monika Samuelsson

Monika Samuelsson arbetar på SKR med ett projekt kring kompetensförsörjning ur ett verksamhetsperspektiv. Hon har en gedigen chefs- och ledarerfarenhet inom sjukvården i roller som Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland, HR-direktör på Södersjukhuset samt som verksamhetschef och divisionschef på Karolinska Universitetssjukhuset. Monika är arbetsterapeut/ ergonom till sin grundprofession och har disputerat inom klinisk smärtforskning. Monika är styrelseledamot i Mälardalens Universitet och har tidigare varit ledamot i det Nationella vårdkompetensrådet samt ordförande i det Regionala vårdkompetensrådet Mellansverige.

Niclas Skyttberg

Niclas Skyttberg är Chefläkare på Aleris Group. Han har en klinisk bakgrund som narkosläkare och har tidigare varit chef för medicinsk informatik på Karolinska Universitetssjukhuset och Chefläkare på Capio S:t Görans sjukhus. Niclas trivs och har i sina chefsroller lett arbete i gränslandet mellan IT, verksamhetsutveckling och kvalitetsledning. Han har erfarenhet från Med Tech-industrin i företag som Intersystems och Cambio Health Care Systems. 

Patricia Enocson

Patricia Enocson är HR direktör på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är legitimerad sjuksköterska och har en mastersexamen i ”Educational Leadership and Management”. Patricia har lång erfarenhet som chef inom såväl hälso- och sjukvårdssektorn som akademin, bland annat som CNO och CHRO för Sheikh Kalifa Medical City i Förenade Arabemiraten, verksamhetschef för röntgen öst och divisionschef kirurgi, förvaltning Kryh Region Skåne. Patricia har även erfarenhet som Program Director på Argosy University i Minneapolis MN, USA.  Patricia är alumn från Sjukvårdens Ledarskapsakademi årskull 2011. Hon är även fått utmärkelsen ”årets kvinnliga ledare inom svensk hälso- och sjukvård.

Peter Ceder

Peter Ceder är äldreomsorgschef på stiftelsen Stockholms Sjukhem och kommer närmast från Barn- och elevhälsan i Norrtälje kommun. Innan dess hade Peter olika chefsroller på Aleris Omsorg AB, så som; etableringschef, affärsområdeschef och regionchef. Han har även haft olika chefspositioner på Karolinska Universitetssjukhuset; områdeschef och vårdenhetschef. Peter är utbildad legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom onkologi-radioterapi, marknadsföring och ledarskap. År 2019 blev Peter utnämnd till ”Årets chef” i Norrtälje kommun. 

Peter Seger

Peter Seger är VD för Sophiahemmet, ideell förening och Sophiahemmet AB sedan 15 år. Han är ordförande i Föreningen Vårdföretagarna och vice ordförande i Almega samt styrelseledamot i ett flertal bolag. Han började sin karriär som revisor för att sedan arbeta som redovisningschef och ekonomidirektör i börsnoterade investmentbolaget Hasselfors, innan han blev VD för Capio Läkargruppen i Örebro. Under tiden som VD för Läkargruppen erhöll bolaget Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 

Petra Vogt 

Petra Vogt är mångårig chef och ledare inom sjukvården, med särskilt fokus på primärvård. Uppdragen har omfattat roller som biträdande primärvårdschef i Primärvården Malmö och mellersta Skåne och som regionchef i Capio Närsjukvård. Dock startade hennes chefskarriär som verksamhetschef på sin vårdcentral under pågående ST i allmänmedicin, efter avslutad doktorsexamen i Klinisk farmakologi vid Uppsala Universitet. De senare åren har Petra Vogts ledarengagemang omsatts i roller som hälso- och sjukvårdsstrateg med arbete för Region Skånes strategiska väg framåt och som ordförande i Nationella Primärvårdsrådet, i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Petra har alltid haft ett starkt engagemang för ledarskaps- och organisationsfrågor och utsågs 2013 till Framtidens ledare i Läkarkåren av nätverket MedUniverse. I nuvarande uppdrag arbetar Petra Vogt som strateg i Skånes primärvård, och som medicinsk rådgivare och primärvårdsstrateg i stödfunktionen på SKR.

Sara Lindholm Larsson

Sara Lindholm Larsson är sjukhuschef för Ersta sjukhus. Hon har 20 års erfarenhet från olika chefspositioner inom näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård. Sara har bl a haft roller som operativ chef för Karolinska Universitetssjukhusets samlade operation, anestesi, och intensivvård, programchef för avvecklingen av AstraZenecas R&D verksamhet i Södertälje och chef för Karolinska Institutets projektkontor för samverkan med hälso- och sjukvården. Sara ledde arbetet med att säkerställa tillgång på skyddsutrustning till regionen under C-19 pandemin och under 2021 arbetade hon på Regiondirektörens uppdrag med att utveckla koncernövergripande styrningsfrågor relaterat till krishantering. Sara är apotekare, disputerad i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och ordförande i Svenska Spels oberoende forskningsråd. År 2021 fick Sara pris som Årets förändringsledare. 

Sofia Ernestam

Sofia Ernestam är chefläkare på Capio Specialistkliniker. Hon har tidigare varit verksamhetschef för Akademiskt specialistcentrum, Region Stockholm. Under hennes ledning utvecklades vård, forskning och utbildning i nära samarbete med patienter och patientorganisationer genom att etablera ett patientråd. Ett särskilt fokus under åren har varit att förstärka patienters möjligheter att vara med i vårdprocessen genom nya digitala tjänster, t.ex. patientens egen provhantering, som användes under pandemin.  Sofia är reumatolog, har disputerat och varit kvalitetsregisterhållare. I hennes nya roll vill hon förstärka patientens röst i patientsäkerhetsarbetet.

Sofia Palmquist

Sofia Palmquist är koncernchef och VD för Aleris AB och kommer närmast från posten som VD för Capio St Görans sjukhus i Stockholm. Hon utsågs 2016 till Framtidens ledare i sjukvården med motiveringen “En entusiasmerande, nytänkande och visionär ledare som tar med sig hela sjukhuset och alla professioner på resan mot framtidens sjukvård. Årets pristagare skapar förutsättningar för nya former av möten mellan vård och patient som bättre än i dag kan matcha individens behov, rätt behandlingsnivå och typ av kontakt.” 

Sten Källström

Sten Kjellström är VD på S:t Eriks Ögonsjukhus sedan 2022 och har en solid grund inom ögonsjukvård och sjukvårdsledning. Efter att ha börjat sin karriär som läkare i Region Skåne, fortsatte han att utveckla sin expertis genom forskning vid National Institutes of Health (NIH) i USA. Som verksamhetschef för Endokrinologi, Hud, Reproduktionsmedicin och Ögonsjukvård (VO EHRÖ) på Skånes Universitetssjukhus, ledde Sten ett team som täckte flera specialiteter, vilket krävde en mångfacetterad ledningsförmåga. Han har även bidragit till ögonvårdsfältet som ordförande i Sveriges Ögonläkarförening. Sten brinner för ett tillitsbaserat och transparent ledarskap, som präglas av öppen kommunikation och ett starkt fokus på teamarbete.

Tina Crafoord

Tina Crafoord är en visionär ledare med tydligt engagemang och mod. Hon är överläkare inom anestesi- och intensivvård och har arbetat på olika chef- och ledarskapsbefattningar genom åren. Övertygelsen om behovet av starkt och tydligt ledarskap inom svensk hälso- och sjukvård har lett henne till flera nationella uppdrag inom området. Däribland ordförande för Chefsföreningen samt ledamot av Läkarförbundets styrelse. Samt en del andra styrelseuppdrag. Hennes motto är – det är alltid rätt tid att axla ett chefs- och ledarskap – just do it! 

Tobias Perdahl

Tobias Perdahl är Nordenchef och medgrundare av Platform24, ett healthtech företag som levererar medicintekniska telemedicinska lösningar för vårdgivare i fem länder. Han har även medgrundat och varit verksamhetschef för Doktor24. Tobias är styrelseledamot i vårdföretag och investeringsbolag med fokus på hälsoteknik och vårdgivare sedan sju år och startade och drev även Vårdmaktpodden under några år. Han är specialistläkare i internmedicin med en examen från Handelshögskolan och har varit medicinsk chef på Akutkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, jobbat som managementkonsult på Boston Consulting Group inom Life Sciences och startade även ett internetbaserat rekryteringsbolag för läkare under studierna i medicin.   

Åsa Dedering

Åsa Dedering är Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Dalarna och docent vid Karolinska Institutet. Hon är fysioterapeut i grundprofessionen och har en gedigen bakgrund som chef och ledare inom hälso- och sjukvård på Karolinska universitetssjukhuset som sektionschef, verksamhetschef, funktionschef och senior strategisk rådgivare inom forskning, utbildning och innovation. Hon har i sitt ledarskap arbetat med integrering mellan vård, forskning, utbildning och innovation samt förändringsledning. Åsa är alumn från Sjukvårdens Ledarskapsakademi årskull 2011.