Mikael Ohrling utsedd till särskild utredare för stärkt medicinsk kompetens

Regeringen har utsett Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör i Region Stockholm och mentor till Sjukvårdens Ledarskapsakademi sedan många år tillbaka, till särskild utredare för stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård. Utredningen ska lämna förslag på en ordning som ger kommuner möjlighet att anställa läkare och analysera och föreslå åtgärder för att stärka kommunernas förutsättningar att säkra kompetensförsörjningen. Uppdraget ska redovisas den 1 november 2024. Stiftelsen önskar Mikael lycka till med detta angelägna uppdrag.