Nytt chefsnätverk på västkusten

Välkommen till Chefsnätverk Västkusten, en mötesplats för dig som tidigare deltagit i Sjukvårdens Ledarskapsakademi. Syftet med detta alumni-nätverk är att etablera en plattform där ledare som du kan dela med sig av sina insikter och erfarenheter, knyta starka och meningsfulla relationer samt erbjuda ömsesidigt stöd i era professionella roller. Nätverket planerar att arrangera träffar i Göteborg och dess omgivningar, men vi välkomnar varmt alla alumner att delta. Chefsnätverk Västkusten kompletterar de mer formella alumnievenemang som stiftelsen fortsätter att arrangera.