Om oss

Stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Att få fler skickliga chefer är en nödvändighet för att kunna hantera de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. I få andra samhällssektorer är ledarskapet så komplext och utmanande – sjukvårdens ledare måste kunna hantera kraven på resultat och effektivitet och samtidigt leda den medicinska verksamheten där förmågan till prioriteringar och etiska avvägningar ständigt prövas.

Stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi är ett initiativ för att på olika sätt stärka ledarskapet i sjukvård och forskning.
  • Vår vision är att hälso- och sjukvården ska vara en av de samhällssektorer som anses ha bäst ledare
  • Vi vill främja ett klimat där de som vill bli ledare får ett tydligt mandat, blir utvärderade och belönade när de lyckas
  • Vi vill göra det attraktivt att bli chef i sjukvården.

Sjukvårdens ledarskapsakademi startade 2011 och är en stiftelse som drivs utan vinstsyfte för att på olika sätt stärka ledarskapet i sjukvård och forskning. Stiftelsen verkar på flera olika sätt för att stärka ledarskapet i sjukvården:

  • Vi driver varje år ett Ledarskaps- och Mentorsprogram för 20-25 ledare i svensk sjukvård
  • Vi delar årligen ut pris till Framtidens ledare
  • Vi arrangerar Sjukvårdens Ledarskapsdag varje år där vi samlar tunga ledare inom vården.

Stiftelsen grundades ursprungligen av Michaël Berglund AB, Boston Consulting Group och Dagens Medicin. Under 2019 frånträdde Boston Consulting Group och Dagens Medicin sitt engagemang och från och med 2020 leder och utvecklar Michaël Berglund AB Ledarskaps- och Mentorsprogrammet på uppdrag av akademin och dess styrelse.

Vill du veta mer om Sjukvårdens Ledarskapsakademi? Kontakta Karolina Sidwall, se kontaktuppgifter nedan.

Styrelsen

Michaël Berglund, ordförande

Michaël Berglund har under större delen av sin karriär arbetat med executive search och styrelseutbildning på Michaël Berglund AB. Innan det arbetade han som läkare bland annat på Gävle Sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset samt som ägare och VD på Charterresebolaget SnöResor.

Han har suttit i styrelser för bland annat  Medicinska Föreningen vid Karolinska Institutet och Karolinska Institutets Alumniråd. Michaël har varit  ordförande i valberedningen för Stockholms sjukhem och Sophiahemmet samt är ledamot i Unlimited Travel Group (publ).

Michaël Berglund studerade vid University of California, Berkeley och Karolinska Institutet och är med.lis. och leg.läk.

Stefan Bergh

Stefan Bergh har under sin karriär arbetat som generalsekreterare för Cancerfonden och IOGT-NTO. Innan dess arbetade han som studierektor vid Uppsala universitet.

Idag arbetar Stefan som generalsekreterare för Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och Bosöstiftelsen. Han sitter även i styrelsen för Ersta Sköndal Bräcke högskola, Cancerfonden samt Arbetsgivaralliansen.

Kenth Nauclér

Kenth Nauclér har under 15 år varit förbundsdirektör för Arbetsgivaralliansen. Innan dess var han förhandlingschef i Vårdförbundet. Han har sammanlagt mer än 30 års erfarenhet i ledande befattningar.

Han har varit regeringens särskilda utredare av specialistsjuksköterska-utbildningarna.

Kenth är idag ordförande i styrelsen för Röda Korsets högskola. Kenth är legitimerad sjuksköterska med specialisering i psykiatri. Han har också läst juridik vid Stockholms universitet.

Ann-Marie Begler

Ann-Marie Begler har bland annat arbetat som generaldirektör för Försäkringskassan och Statens Skolinspektion.

Hon har suttit i styrelsen för Stockholms universitet samt Linköpings universitet och är för närvarande ordförande i Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Ann-Marie har haft flera statliga styrelseuppdrag bland annat som ordförande i medicinska ämnesrådet inom Vetenskapsrådet. Hon har även lett ett stort antal statliga utredningar.

Birgir Jakobsson

Birgir Jakobsson har under sin karriär arbetat som verksamhetschef och divisionschef på Huddinge Sjukhus Barnklinik. Han har även varit Sjukhusdirektör på Capio st Görans Sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset.

Idag jobbar Birgir som rådgivare åt Hälso-och sjukhusministern på Island. Han har bland annat arbetat med att ta fram en sjukvårdsstrategi för Island fram till år 2030, som blev godkänd av Alltinget i juni 2019.

Birgir Jakobsson tog sin läkarexamen från Islands universitet 1975. Han är specialist i pediatrik och disputerade vid Karolinska Institutet och sedan 1998 är Birgir docent vid KI.

Barbro Fridén

Barbro har innehavt ett antal olika ledningspositioner, bland annat sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och divisionschef för Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset. Barbro har även arbetat som CEO för Sheikh Kalifa Medical City i Arabemiraten.

I dag är Barbro verkställande direktör för Sidra Medicine, en enhet inom Qatar Foundation i Doha, Qatar. Barbro är även ledamot i ett antal styrelser, bland annat Vitrolife, Getinge, Apoteket, European Sperm Bank A/S och Sophiahemmet.

Christophe Pedroletti

Christophe är chef för Södertälje sjukhus. Han var tidigare chef för Akademiska Barnsjukhuset och har dessförinnan verkat på olika chefspositioner både på Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Christophe har en bakgrund som barnläkare, allergolog och forskare och har bland annat varit med i utvecklingen av ny metodik för diagnostik och behandling av astma.

Kontaktpersoner

Karolina Sidwall, Verksamhetsansvarig

Karolina har lång erfarenhet från hälso- och sjukvården. Hon har haft ledande befattningar på Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset, samt uppdrag av Region Stockholm. Karolina har även mångårig erfarenhet från ett flertal läkemedelsbolag där hon har haft seniora försäljnings- och marknadsföringsroller.

Karolina är utbildad fil.mag. i nationalekonomi från Uppsala universitet.

E-post: karolina.sidwall@vardensledarskapsakademi.se
Telefon: 070-611 34 30

Nathalie Öst Lundkvist, Administration

E-post: ledarskapsakademin@michaelberglund.se