Om oss

Stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Att få fler skickliga chefer är en nödvändighet för att kunna hantera de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Inom få andra samhällssektorer är ledarskapet lika komplext och krävande. Sjukvårdens ledare måste balansera kraven på resultat och effektivitet med att leda den medicinska verksamheten, där förmågan till prioriteringar och etiska övervägningar ständigt prövas.

Sjukvårdens Ledarskapsakademi, som grundades 2011, är en ideell och oberoende stiftelse som arbetar dedikerat för att utveckla och stärka ledarskapet inom hälso- och sjukvården. Kärnan i vår verksamhet är det årslånga Ledarskaps- och Mentorsprogram som vi driver för vårdens chefer. Vi arrangerar också årligen Sjukvårdens Ledarskapsdag, där vi samlar framstående ledare inom vården, och vi deltar aktivt i opinionsbildning för att främja ledarskap inom vården.

Vår stiftelse arbetar med ambitionen att utveckla ledare genom kunskapsöverföring, att inspirera till kreativitet, att tillvarata chefskompetens och att stimulera utbyte av erfarenheter. Vår strävan är att skapa förebilder, öka ledarskapets attraktionskraft och erbjuda en plattform för kollegialt stöd och kontinuerligt lärande. Vår vision är att utbilda och utveckla fler kvalificerade ledare med viljan att göra vården bättre för varje patient, varje dag.

Stiftelsen bildades ursprungligen genom engagemang från Michaël Berglund AB, Boston Consulting Group och Dagens Medicin. Från och med 2020 har Michaël Berglund AB övertagit ansvaret för att leda och utveckla Ledarskaps- och Mentorsprogrammet på uppdrag av stiftelsen och dess styrelse.

Om du vill ha mer information om Sjukvårdens Ledarskapsakademi är du välkommen att kontakta Karolina Sidwall, vars kontaktuppgifter finns nedan, eller mejla oss på info@vardensledarskapsakademi.se

Styrelsen

Birgir Jakobsson, ordförande

Birgir Jakobsson har under sin karriär arbetat som verksamhetschef och divisionschef på Huddinge Sjukhus Barnklinik. Han har även varit Sjukhusdirektör på Capio st Görans Sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset.

Birgir har varit rådgivare åt Hälso-och sjukhusministern på Island, där han bland annat arbetat med att ta fram en sjukvårdsstrategi för Island fram till år 2030. Strategin blev godkänd av Alltinget i juni 2019.

Birgir Jakobsson tog sin läkarexamen från Islands universitet 1975. Han är specialist i pediatrik och disputerade vid Karolinska Institutet och sedan 1998 är Birgir docent vid KI.

Michaël Berglund

Michaël Berglund har under större delen av sin karriär arbetat med executive search och styrelseutbildning på Michaël Berglund AB. Innan det arbetade han som läkare bland annat på Gävle Sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset samt som ägare och VD på Charterresebolaget SnöResor.

Han har suttit i styrelser för bland annat  Medicinska Föreningen vid Karolinska Institutet och Karolinska Institutets Alumniråd. Michaël har varit  ordförande i valberedningen för Stockholms sjukhem och Sophiahemmet samt är ledamot i Unlimited Travel Group (publ).

Michaël Berglund studerade vid University of California, Berkeley och Karolinska Institutet och är med.lis. och leg.läk.

Kenth Nauclér

Kenth Nauclér har under 15 år varit förbundsdirektör för Arbetsgivaralliansen. Innan dess var han förhandlingschef i Vårdförbundet. Han har sammanlagt mer än 30 års erfarenhet i ledande befattningar.

Han har varit regeringens särskilda utredare av specialistsjuksköterska-utbildningarna.

Kenth är idag ordförande i styrelsen för Röda Korsets högskola. Kenth är legitimerad sjuksköterska med specialisering i psykiatri. Han har också läst juridik vid Stockholms universitet.

Barbro Fridén

Barbro har innehavt ett antal olika ledningspositioner inom privat och offentlig sjukvård, bland annat sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och divisionschef för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Barbro har även tagit kortare ledningsuppdrag utomlands.

Idag är Barbro ledamot i ett antal styrelser för bolag, idéburna verksamheter och stiftelser, bla Apoteket AB, Getinge AB, Sophiahemmet, WeMind AB, Svenska Sjöräddningssällskapet och Bräcke Diakoni.

Barbro Fridén tog sin läkarexamen från Umeå Universitet, är specialist i Obstetrik och Gynekologi och disputerade vid Göteborgs Universitet 1999.

Christophe Pedroletti

Christophe är VD för Danderyds sjukhus. Han var tidigare VD för Södertälje sjukhus och dessförinnan chef för Akademiska Barnsjukhuset. Han har verkat på olika chefspositioner sedan 2004, bland annat på Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 

Christophe har en bakgrund som barnläkare, allergolog och forskare och har bland annat varit med i utvecklingen av ny metodik för diagnostik och behandling av astma.

Ann Söderström

Ann är Sjukhuschef för Carlanderska Sjukhuset.

Ann är läkare, specialist i infektionssjukdomar, och har lång erfarenhet av olika ledarbefattningar i vården, senast som hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR.

Ann tror på att styra med tillit, dvs. att vi måste lita mer på dem som finns ute i verksamheterna och att de förmår lösa problemen på lite olika sätt.

Johan Brun

Johan Brun är CMO på Sobrera Pharma. Han har varit senior medicinsk rådgivare på LIF, Läkemedelsindustriföreningen. Innan dess var han medicinsk direktör på Pfizer under 13 år och dessförinnan director på AstraZeneca i Södertälje (1999 till 2006).

Johan är specialist i allmänmedicin och arbetade under 25 år i landstingssjukvården och i slutet av den perioden som verksamhetschef i primärvården.

Johan deltar i externa projekt med koppling till fortsatt pandemiforskning och även digitala sjukvårdsprojekt. Johan har varit mentor sedan programstart.

Kontaktpersoner

Karolina Sidwall, Verksamhetsansvarig

Karolina har en omfattande erfarenhet inom hälso- och sjukvårdssektorn. Hon har innehaft ledande befattningar vid Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset, samt haft uppdrag för Region Stockholm. Hon har även mångårig erfarenhet från flera läkemedelsföretag, där hon har haft seniora försäljnings- och marknadsföringsroller.

Karolina har en akademisk bakgrund med en filosofie magisterexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet.

E-post: karolina.sidwall@vardensledarskapsakademi.se
Telefon: 070-611 34 30

Alexandra Cassano, Programassistent

Alexandra innehar rollen som programassistent för stiftelsen och arbetar samtidigt som Office Manager på Michaël Berglund. Med erfarenhet från servicebranschen kommer hon senast från en position som kontorsassistent på ett medicintekniskt företag.

Alexandra har studerat vid Tärnaby Alpina Gymnasium och har tävlat på elitnivå inom alpin skidåkning.

E-post: alexandra.cassano@vardensledarskapsakademi.se
Telefon: 076-517 55 04