Om oss

Stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Att få fler skickliga chefer är en nödvändighet för att kunna hantera de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. I få andra samhällssektorer är ledarskapet så komplext och utmanande – sjukvårdens ledare måste kunna hantera kraven på resultat och effektivitet och samtidigt leda den medicinska verksamheten där förmågan till prioriteringar och etiska avvägningar ständigt prövas.

Sjukvårdens Ledarskapsakademi startade 2011 och är en ideell, oberoende stiftelse utan vinstintresse som på olika sätt verkar för att utveckla och stärka ledarskap i hälso- och sjukvården. Kärnan i verksamheten är det årslånga Ledarskaps- och Mentorsprogram som vi driver för vårdens chefer. Vi arrangerar årligen Sjukvårdens Ledarskapsdag där vi samlar tunga ledare inom vården och vi driver opinionsbildning för att främja vårdens ledarskap.

Stiftelsen arbetar för att utveckla ledare – genom att förmedla kunskap, inspirera till kreativitet, tillvarata chefers kompetens och stimulera utbyte av erfarenheter. Vi vill skapa förebilder, ge ledarskapet ökad attraktionskraft och utgöra en plattform för kollegialt stöd och lärande. Visionen är att utveckla fler goda ledare som vill göra vården bättre för patienten, varje dag.

Stiftelsen grundades ursprungligen av Michaël Berglund AB, Boston Consulting Group och Dagens Medicin. Under 2019 frånträdde Boston Consulting Group och Dagens Medicin sitt engagemang och från och med 2020 leder och utvecklar Michaël Berglund AB Ledarskaps- och Mentorsprogrammet på uppdrag av akademin och dess styrelse.

Vill du veta mer om Sjukvårdens Ledarskapsakademi? Kontakta Karolina Sidwall, se kontaktuppgifter nedan.

Styrelsen

Birgir Jakobsson, ordförande

Birgir Jakobsson har under sin karriär arbetat som verksamhetschef och divisionschef på Huddinge Sjukhus Barnklinik. Han har även varit Sjukhusdirektör på Capio st Görans Sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset.

Birgir har varit rådgivare åt Hälso-och sjukhusministern på Island, där han bland annat arbetat med att ta fram en sjukvårdsstrategi för Island fram till år 2030. Strategin blev godkänd av Alltinget i juni 2019.

Birgir Jakobsson tog sin läkarexamen från Islands universitet 1975. Han är specialist i pediatrik och disputerade vid Karolinska Institutet och sedan 1998 är Birgir docent vid KI.

Michaël Berglund

Michaël Berglund har under större delen av sin karriär arbetat med executive search och styrelseutbildning på Michaël Berglund AB. Innan det arbetade han som läkare bland annat på Gävle Sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset samt som ägare och VD på Charterresebolaget SnöResor.

Han har suttit i styrelser för bland annat  Medicinska Föreningen vid Karolinska Institutet och Karolinska Institutets Alumniråd. Michaël har varit  ordförande i valberedningen för Stockholms sjukhem och Sophiahemmet samt är ledamot i Unlimited Travel Group (publ).

Michaël Berglund studerade vid University of California, Berkeley och Karolinska Institutet och är med.lis. och leg.läk.

Kenth Nauclér

Kenth Nauclér har under 15 år varit förbundsdirektör för Arbetsgivaralliansen. Innan dess var han förhandlingschef i Vårdförbundet. Han har sammanlagt mer än 30 års erfarenhet i ledande befattningar.

Han har varit regeringens särskilda utredare av specialistsjuksköterska-utbildningarna.

Kenth är idag ordförande i styrelsen för Röda Korsets högskola. Kenth är legitimerad sjuksköterska med specialisering i psykiatri. Han har också läst juridik vid Stockholms universitet.

Barbro Fridén

Barbro har innehavt ett antal olika ledningspositioner inom privat och offentlig sjukvård, bland annat sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och divisionschef för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Barbro har även tagit kortare ledningsuppdrag utomlands.

Idag är Barbro ledamot i ett antal styrelser för bolag, idéburna verksamheter och stiftelser, bla Apoteket AB, Getinge AB, Sophiahemmet, WeMind AB, Svenska Sjöräddningssällskapet och Bräcke Diakoni.

Barbro Fridén tog sin läkarexamen från Umeå Universitet, är specialist i Obstetrik och Gynekologi och disputerade vid Göteborgs Universitet 1999.

Christophe Pedroletti

Christophe är VD för Danderyds sjukhus. Han var tidigare VD för Södertälje sjukhus och dessförinnan chef för Akademiska Barnsjukhuset. Han har verkat på olika chefspositioner sedan 2004, bland annat på Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 

Christophe har en bakgrund som barnläkare, allergolog och forskare och har bland annat varit med i utvecklingen av ny metodik för diagnostik och behandling av astma.

Ann Söderström

Ann är Sjukhuschef för Carlanderska Sjukhuset.

Ann är läkare, specialist i infektionssjukdomar, och har lång erfarenhet av olika ledarbefattningar i vården, senast som hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR.

Ann tror på att styra med tillit, dvs. att vi måste lita mer på dem som finns ute i verksamheterna och att de förmår lösa problemen på lite olika sätt.

Johan Brun

Johan Brun är CMO på Sobrera Pharma. Han har varit senior medicinsk rådgivare på LIF, Läkemedelsindustriföreningen. Innan dess var han medicinsk direktör på Pfizer under 13 år och dessförinnan director på AstraZeneca i Södertälje (1999 till 2006).

Johan är specialist i allmänmedicin och arbetade under 25 år i landstingssjukvården och i slutet av den perioden som verksamhetschef i primärvården.

Johan deltar i externa projekt med koppling till fortsatt pandemiforskning och även digitala sjukvårdsprojekt. Johan har varit mentor sedan programstart.

Kontaktpersoner

Karolina Sidwall, Verksamhetsansvarig

Karolina har lång erfarenhet från hälso- och sjukvården. Hon har haft ledande befattningar på Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset, samt uppdrag av Region Stockholm. Karolina har även mångårig erfarenhet från ett flertal läkemedelsbolag där hon har haft seniora försäljnings- och marknadsföringsroller.

Karolina är utbildad fil.mag. i nationalekonomi från Uppsala universitet.

E-post: karolina.sidwall@vardensledarskapsakademi.se
Telefon: 070-611 34 30