Mentorprogrammet 2018

Så tyckte de

Så tyckte deltagarna i mentor- och managementprogrammet 2018

Deltagarna i det senaste årsprogrammet var mycket nöjda med såväl innehållet som det exklusiva nätverket.

På en 5-gradig skala ger deltagarna i snitt 5,00 poäng för hur värdefullt programmet var för att knyta kontakter och få ett nätverk av chefskollegor.

Programträffarnas innehåll får snittbetyget 4,7 och de praktiska arrangemangen 4,8.

9,9 av 10  är snittpoängen frågan  i vilken grad deltagarna vill programmet till andra är poängen

Några röster från deltagarna:

”Jag fick ny kunskap, nätverk, inspiration.”

”Har nu nytt, fantastiskt uppdrag via kontakter därifrån!”

”Generellt mycket bra föreläsare och genomtänkt kursprogram. Mentordelen mycket värdefull! Fantastiskt nätverk.”

”Upplägget med regelbundna möten med människor i liknande situation både vad gäller yrkesliv och privat är givande. Tid med mentor med lång erfarenhet är lärande.”

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Bakom Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi 2019 står Dagens Medicin, Ersta Diakoni, Karolinska universitetssjukhuset, Region Kalmar län, Michaël Berglund Executive Search, Pfizer, Region Östergötland, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Capio.

Kontakta oss

  • Layer 2
    070-455 72 62

Skicka e-post till

XXXX, Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi