Sjätte och sista programträffen för årskull 2021

Vilken fin avslutning vi fick! Solen sken från en klarblå himmel då vi träffades på Bosön, Lidingö, för att lära oss mer om hållbart ledarskap, hälsa och motivation.

Dagens första inspirationsföreläsning handlade om magnetmodellen, en ledarskapsmodell med dragningskraft på sjuksköterskor. Magnetmodellen har sitt ursprung i USA, där man under 1980-talet kunde se att vissa sjukhus lyckades rekrytera och behålla erfarna och kompetenta sjuksköterskor trots att andra sjukhus inom samma område hade problem med hög personalomsättning och låg vårdkvalitet.

Hos de sjukhus som kunde rekrytera och behålla sjuksköterskor identifierade man flera framgångsfaktorer som drog till sig sjuksköterskor och en modell utvecklades där de framgångsrika sjukhusen benämndes Magnetsjukhus.

Akademiska sjukhuset ingår i studien Magnet4Europe, en internationell multicenterstudie med syfte att förbättra arbetsmiljö, vårdkvalitet och patientsäkerhet. Marie Sjödin, chefssjuksköterska Akademiska sjukhuset, Josefin Bäckström, vårdutvecklare och universitetslektor, samt Med dr Charlotte Bjurbo, projektledare och vårdutvecklare, presenterade studien och parametrar som utmärker ett magnetsjukhus.

Dagens nästa pass genomfördes utomhus och fokuserade på reflektion av det personliga ledarskapet. Ett ledarskap är en livslång förmåga som behöver underhållas. Vi inspirerades till att utmana, utveckla och förändra med syftet att stärka vårt eget ledarskap.

Ut på tur, aldrig sur!
Åsa Dickson och Annika Widmark från Ut&Insikter inspirerade till reflektion genom parpromenader, kompetensutbyte och interaktiva övningar med stöd av bl.a. Scoutmetoden.
Att komma till insikt vid en utsikt under en lunch i gröngräset.

Efter en gofika på Mästarvillans veranda lärde vi oss hur man inom idrotten bygger laganda och hur prestation kan se ut i en föränderlig värld. Prestationens psykologi berördes på ett lättsamt sätt genom en blandning av teori och praktik utifrån forskning utförd på individer som uppgett sig ha tur. Vi provocerades till att göra det omöjliga möjligt och hur vi själva, genom att påverka vår bild av vad som är möjligt, kan styra prestationen.

Johan Plate, Mind your head AB, drar paralleller mellan sjukvårdens och idrottens värld när han beskriver prestationens Psykologi i teori och praktik.
Det bjöds på många skratt, insikter och aha-upplevelser.

Avslutningsvis samlades vi för en diplomeringsmiddag i Mästarvillan och färdades sedan med båt genom den vackra skärgården in till city.

En rörd och stolt grundare av Ledarskapsakademin, Michaël Berglund, delade ut diplom under middagen.