Sjukvårdens Ledarskapsdag

Sjukvårdens Ledarskapsdag

Varje år fram till 2019 har vi arrangerat Sjukvårdens Ledarskapsdag på Karolinska Institutet. Med hänsyn till pandemin valde vi att förlägga Ledarskapsdagen utomhus 2020 och 2021, ett uppskattat koncept som vi utvecklade och genomförde även 2022. Ledarskapsdagen är en mötesplats för chefer och ledare inom hälso- och sjukvården att diskutera ledarskap och nätverka.

Sjukvårdens Ledarskapsakademis 10-årsjubileum och Ledarskapsdag 19 maj 2022

Glädjen var stor när akademins ledartalanger, erfarna mentorer och alumner samlades för att fira Sjukvårdens Ledarskapsakademis 10-årsjubileum på årets ledarskapsdag. Solens strålar glittrade i vattnet och vi fick uppleva många kära återseenden och nya, spännande möten.

Moderator Kerstin Brunnberg, Sveriges Radios tidigare vd och Michaël Berglund, stiftelsens styrelseordförande hälsade välkomna och inledde programmet.

Hur skapar man en tydlig, gemensam riktning och en känsla av delaktighet som knyter samman gruppen i stället för att splittra den i prestigefrågor och kontraproduktiva hierarkier? Kan vi lära oss av militärt ledarskap?

Robert Karjel har nästan 30 års erfarenhet som överstelöjtnant och stridspilot i försvaret. Bland annat har Robert lett en helikopterdivision i Adenviken för att bekämpa pirater och byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan på uppdrag av FN och EU. Det är ingen underdrift att säga att Robert Karjel har erfarenhet av att leda under extrema förhållanden.

Robert Karjel tar med oss till Adenviken

Stiftelsen vill skapa förebilder, ge ledarskapet ökad attraktionskraft och utgöra en plattform för kollegialt stöd och kontinuerligt lärande. Visionen är att utveckla fler goda ledare som bidrar till en bättre morgondag i hälso- och sjukvården.

Karolina Sidwall, verksamhetsansvarig, gav en kort tillbakablick på året med Sjukvårdens Ledarskapsakademi och en liten glimt av styrelsens riktning framöver.

Ett modernt, engagerande och kommunikativt ledarskap – hur får man till det? Att bara fortsätta i gamla hjulspår fungerar inte längre, anser Peter Graf. Nyckeln till framgång är partnerskap med patienter och anhöriga.

Peter Graf är sedan 2013 VD för vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje. Peter har en gedigen erfarenhet som läkare, forskare och chef i både offentlig och privat vård och omsorg.

Vi unnade oss att bli lite nostalgiska, denna 10-års dag, och firade akademin genom att få ta del av tio guldkorn från de första tio åren.

Dagen avslutades med pompa och ståt, 10-åringen till ära, och ett efterlängtat mingel.

 

 

Sjukvårdens Ledarskapsdag 2021 – Beyond Leadership

Den 23:e augusti välkomnade vi våra kursdeltagare, mentorer och inbjudna gäster till en Covid-säkrad Ledarskapsdag i tält på Djurgården i Stockholm. Vi fick en fantastisk eftermiddag i sensommarsolen på Villa Kvikkjokk och njöt verkligen av att återigen kunna träffas (fortfarande med respekt för pandemiregler) och ta del av intressanta föreläsningar och diskussioner.

Stort tack till våra eminenta talare för att ni delade med er av kunskaper och positiv energi!

Bodil Jonason från Kandidata med sin engagerande skildring av att leda människor.
Björn Eriksson på Läkemedelsverket om intressanta dilemman och extraordinära påfrestningar från pandemin, hur man hoppas på det bästa men förbereder sig för det värsta.
Maria Rankka från ABC Labs berättade den osannolika historien om entreprenörerna som startade upp en ny analysverksamhet under pandemistormen och hur de engagerade sitt team under den intensiva uppbyggnadsfasen.

Ett stort och innerligt varmt tack vill vi även rikta till alla engagerade kursdeltagare, mentorer och gäster som gjorde eftermiddagen precis så härligt berikande som vi hade hoppats på!

Sjukvårdens Ledarskapsdag 2019

Varje år arrangerar vi Sjukvårdens Ledarskapsdag på Karolinska Institutet. Det är en mötesplats för att lära och diskutera om ledarskap och nätverka på hög nivå inom vården.

Han vann priset för ledarskap i sjukvården 2019

Andreas Kling vann priset Framtidens ledare inom sjukvården 2019. Andreas arbetar som verksamhetschef för internmedicin och neurologi på Danderyds Sjukhus.