Sjukvårdens Ledarskapsdag 2021 – Beyond Leadership

Den 23:e augusti välkomnade vi våra kursdeltagare, mentorer och inbjudna gäster till en Covid-säkrad Ledarskapsdag i tält på Djurgården i Stockholm.

Vi fick en fantastisk eftermiddag i sensommarsolen på Villa Kvikkjokk och njöt verkligen av att återigen kunna träffas (fortfarande med respekt för pandemiregler) och ta del av intressanta föreläsningar och diskussioner.

Stort tack till våra eminenta talare för att ni delade med er av kunskaper och positiv energi!

Bodil Jonason från Kandidata med sin engagerande skildring av att leda människor.
Björn Eriksson på Läkemedelsverket om intressanta dilemman och extraordinära påfrestningar från pandemin, hur man hoppas på det bästa men förbereder sig för det värsta.

Maria Rankka från ABC Labs berättade den osannolika historien om entreprenörerna som startade upp en ny analysverksamhet under pandemistormen och hur de engagerade sitt team under den intensiva uppbyggnadsfasen.

Ett stort och innerligt varmt tack vill vi även rikta till alla engagerade kursdeltagare, mentorer och gäster som gjorde eftermiddagen precis så härligt berikande som vi hade hoppats på!