Styrelsen breddar sig – ny ordförande och nya ledamöter

I mitten av april drar sig Michaël Berglund tillbaka från posten som styrelseordförande för stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi. Tillträder gör Birgir Jakobsson, specialist i pediatrik och docent vid KI.

Ledarskapet är det absolut viktigaste för medarbetarnas utveckling, det är en avgörande fråga. Det säger Birgir Jakobsson, blivande styrelseordförande i stiftelsen.

Birgir Jakobsson tillträder som ordförande i styrelsen för stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi i mitten av april. Styrelsen har enhälligt röstat igenom valberedningens förslag att utse Birgir Jakobsson till ordförande. Birgir är ledamot i styrelsen sedan några år tillbaka, men har glädjande nog valt att axla ansvaret som ordförande.

”Jag brinner för ledarskapet i sjukvården, för jag har tydligt sett vilken stor betydelse ett gott ledarskap har för verksamhetens utveckling och den enskilde medarbetarens motivation och välmående. Sjukvårdens Ledarskapsakademi har möjligheter att bidra till förbättringar i hälso- och sjukvården, inte minst genom sitt Ledarskaps- och Mentorsprogram. Ledarskapet är det absolut viktigaste för medarbetarnas utveckling, det är en avgörande fråga. Svårare än så är det inte.”

Birgir Jakobsson har under sin karriär arbetat som verksamhetschef och divisionschef på Huddinge Sjukhus Barnklinik, varit Sjukhusdirektör på Capio S:t Görans Sjukhus och Sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset. Birgir har även varit rådgivare åt Hälso-och sjukhusministern på Island. Birgir tog sin läkarexamen från Islands universitet 1975. Han är specialist i pediatrik och disputerade vid Karolinska Institutet och sedan 1998 är Birgir docent vid KI.

Sjukvårdens Ledarskapsakademi har även valt in två nya ledamöter till stiftelsens styrelse, Ann Söderström och Johan Brun, som med sina olika kompetensområden kommer att stärka arbetet med att skapa förebilder, ge ledarskapet ökad attraktionskraft och utveckla ledare.

Ann Söderström är Sjukhuschef för Carlanderska Sjukhuset. Ann är läkare, specialist i infektionssjukdomar, och har lång erfarenhet av olika ledarbefattningar i vården, senast som hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR.

”Ledarskapet i vården är viktigare än någonsin. Vården står inför stora utmaningar och då krävs det ett modigt och utmanande men också stabilt ledarskap. Tillsammans kan vi göra mer! Genom utbildning, nätverkande och olika former av verktyg för att bedriva ett gott ledarskap kan vi bidra till att fler väljer att vara ledare och på så sätt bidra till en fortsatt god vård!”

Johan Brun är CMO på Sobrera Pharma. Han har varit senior medicinsk rådgivare på LIF, medicinsk direktör på Pfizer och director på AstraZeneca i Södertälje. Johan är specialist i allmänmedicin och arbetade under 25 år i landstingssjukvården.

”Efter att från första början fått vara med om att starta upp Sjukvårdens Ledarskapsakademi, ansvara för en utbildningsdag och som mentor stötta unga chefer i sjukvården har varit en fantastisk resa. Att nu få fortsätta arbetet med att i styrelsen säkra dess framtid känns som extremt roligt och ansvarsfullt.”