Tack för 2019!

2019 har varit ett innehållsrikt år för Ledarskapsakademin, vi har stärkt stiftelsens styrelse med ny kompetens och utblick. Stefan Bergh, Kent Nauclér och Birgir Jakobsson har under året tagit plats i styrelsen. Vårt uppskattade Mentors- och Managementprogram har genomförts med 29 deltagare från svensk sjukvård och avslutades med diplomering i samband med Ledarskapsdagen. Vi välkomnar 29 nya alumner till vårt nätverk! 2020 byter programmet namn till Ledarskaps- och Mentorsprogrammet vilket vi tycker bättre speglar programmets innehåll. Programmets fokus är på möten med aktiva ledare inom vården i kombination med inspel från systembärande myndigheter, internationell utblick, intresseväckande och praktiskt föredrag från ledarutbildare och en egen mentorsrelation med en tung och respekterad ledare inom vården. Ledarskapsdagen och korande av Framtidens Ledare gick av stapeln på Karolinska Institutet med närmare 200 deltagare. Vi gratulerar årets vinnare Andreas Kling.