Tredje programträffen och vårens händelser

Under våren var det svårt för oss att ha våra träffar fysiskt. Vi gjorde istället flera webinarium där vi bland annat fick lyssna på Brian Donley, CEO Cleveland Clinic London som talade om Clinician Leadership.

Den 25/8 samlades vi för en tredje kursträff på temat ”Ledarskap i Kris” med intressanta presentationer av både kursdeltagare och externa talare som bland annat var Barbro Fridén och Eva Hamilton, tidigare VD för SVT. Vi fick bland annat höra om hur man startar ett Covid-sjukhus och går från noll till 400 medarbetare på ett par veckor och flera andra intressanta erfarenheter från kriser i medier och personal. Stort tack till alla medverkande!