Tredje programträffen

Under dagarna 12-13 januari genomförde vi den tredje programträffen för årskull 2021. Vi hade så klart hoppats på att få träffas fysiskt, som vi gjort under hela hösten, men dagen före julafton beslutade vi oss för att genomföra träffen digitalt. Det blev trots allt riktigt bra dagar, mycket tack vare våra skickliga föreläsare som lagade efter läge, men även tack vara våra fantastiska deltagare i programmet som trots tuffa tider lyckades närvara med såväl fokus som intressanta diskussioner och dela med sig av kloka frågor, humor och positiv energi.

På temat ”Nationellt, regionalt och lokalt – från strategi till praktik” inledde Socialstyrelsen den första dagen och gav oss en bredare förståelse i Socialstyrelsens uppdrag och roll. Grattis Anna K som tog hem segern i den avslutande quizzen!

Från statlig styrning till riktlinjer och högspecialiserad vård. Kristina Wikner, enhetschef högspecialiserad vård och Mathias Fredricson, enhetschef nationella riktlinjer samt Peter Nygren, kommunikatör.

Ju mer samverkan och större insikt om varandras roller i svensk sjukvård, desto fler möjligheter till utvecklad och fördjupad kunskap.

Med Joakim Ramsberg, projektdirektör vid myndigheten för vård- och omsorgsanalys, diskuterade vi framtidens ledarskap i vården, statens roll i sjukvården och vilka som egentligen styr och bestämmer i den svenska sjukvården.

Kunskapsunderlag är avgörande inför viktiga beslut.

Fredrik Lennartsson, direktör/ avdelningschef vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Regioner, guidade oss igenom intresseföreningens roll, mål och resurser samt rådgivning och stöd till medlemmar i olika frågor.

Hur kan SKR hjälpa cheferna i vården? Stöd till utveckling och samverkan, erfarenhetsbyte och samordning är några exempel.

Peter Graf, VD vårdbolaget Tiohundra, rivstartade den andra dagen genom att ge oss en spännande introduktion till bolaget med den unika sammansättningen av både vård och omsorg i samma organisation. Av Peter fick vi även en hel del konkreta ledarskapstips utifrån hans syn på ledarskap och de erfarenheter han skaffat sig genom åren.

Vård och omsorg nära integrerat har medfört bättre samordning och högre effektivitet.

Senare under dagen reflekterade vi tillsammans över vikten av struktur och vad det innebär att vara en modig chef och att våga chefa.