Uppstart av Ledarskaps- och Mentorsprogrammet 2022

Vad kan väl vara bättre en solig dag i mars än att starta upp ett nytt program med engagerade och skickliga chefer som arbetar inom hälso- och sjukvården?!

Första dagen samlades vi på Karolinska Institutet med Karolinska Universitetssjukhuset som värd för dagen. Vi diskuterade gott mentorskap och hållbart ledarskap.

Patricia Enocson, HR direktör på Karolinska Universitetssjukhuset, mentor och alumn till Ledarskapsakademin, hälsade alla välkomna.
Ann Söderström, sjukhuschef Carlanderska och mentor till Ledarskapsakademin, berättade om sin syn och erfarenhet av det goda mentorskapet.
Carl & Mairi Savage, Clinical Management Research Group Karolinska Institutet resp. chef för Ledarskapsutveckling Karolinska Universitetssjukhuset, redogör för vad forskningen visar kring ett effektivt och hållbart ledarskap.

På kvällen ägnade vi oss åt nätverkande a´la Italien.

Andra dagen i programmet träffades vi på Bosön, Lidingö. Första passet hade temat ”Från beredskap till att leda i kris & krig – tankar om kriget i Ukraina och om ryskt ledarskap” och leddes av Claes Tornberg, sjöofficer och konteramiral.

På Bosön fikar man inte, där har man energipaus.

Dagen fortsatte i hälsans tecken, med diskussioner om hälsosam ledarstil, promenad med Friskis&Svettis – Johan och lunch utomhus.

Dagen avrundades med tankar kring mod och kreativ utveckling.

Tack till alla fantastiska deltagare för engagemang, kloka inspel, skön stämning och glada skratt!