Vi firar att Sjukvårdens Ledarskapsakademi fyller 10 år

För drygt 10 år sedan togs initiativet att bilda Sjukvårdens Ledarskapsakademi (egentligen drygt 11 år sen, men på grund av pandemi sköt vi upp firandet). Då som nu var visionen att stiftelsen ville bidra till att stärka ledarskapet i vården och utveckla framtidens talanger.

Mycket har hänt sedan stiftelsen grundades och ledarskapet har många gånger satts på prov, inte minst den senaste tiden med pandemi, lågkonjunktur, energikris och och ökad osäkerhet som följd av kriget i Ukraina. Med en skakig omvärld och tuffare läge ställs än högre krav på ledarskap och förebilder som kan navigera rätt och hålla rätt kurs för organisationen.

Hur har stiftelsen levt upp till sitt syfte, har vi bidragit till att stärka och utveckla det goda ledarskapet i vården? Vi ställde just den frågan till några av våra mentorer och alumner på årets Ledarskapsdag och fick skiftande, men glädjande svar som gjorde att vi med gott samvete kunde fira de tio åren och ta avstamp mot minst tio nya år.